Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Żółty Wróbel
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

Żółty wróbel usiadł na gałęzi
nawet najstarsi nie wiedzą co to będzie
wszystko wiedzący nie mają informacji
i nie jest to wcale winą biurokracji

A my na spotkanie jesteśmy na tak
więc zapraszamy na nie
A my na spotkanie jesteśmy na tak
więc zapraszamy

Żółty wróbel usiadł gałąź wyżej
zaćwierkał 'o rety co ja tutaj widzę!
piękne kobiety i przystojnych panów
co chcą dzisiaj prawdy czasu i ekranu'

A my na spotkanie jesteśmy na tak
więc zapraszamy na nie
A my na spotkanie jesteśmy na tak
więc zapraszamy

kolejne spotkanie
nie ostatnie i nie pierwsze
o rzeczach dla mnie ważnych
łatwiej mi mówić wierszem
jak dwóch podróżnych z pociągów różnych
na jednej stacji tylko jeden raz
tak my przez jedną chwilę
chwytamy wspólnie czas

krąży tu coś radość, zachwyt lub złość
i nie ważne co i nie ważne kto
krąży tu coś radość, zachwyt lub złość
i nie ważne co warto poczuć to

a my na spotkanie jesteśmy na tak
więc zapraszamy na nie
a my na spotkanie jesteśmy na tak
więc zapraszamy

Overall Meaning

The lyrics to Akurat's Żółty Wróbel describe a bird perched on a branch, and how even the wisest among us do not know what the bird's future will hold. The song also describes a meeting where people gather to discuss important matters, and how poetry is often a more effective tool for expressing these topics than simple conversation. The lyrics convey a sense of unity and community among those attending the meeting, as they all come together to share their perspectives on the world around them.


The chorus of the song invites listeners to join in the meeting and be a part of the shared experience. The bird's presence on the branch serves as a metaphor for the uncertainty of the future, while the meeting represents the collective efforts of people to understand and make sense of the world they inhabit. The lyrics encourage people to come together and share their knowledge, in the hopes of creating a better understanding of the world and the challenges it presents.


Overall, the lyrics to Akurat's Żółty Wróbel promote a sense of community, cooperation, and a shared desire for greater understanding of the world. By inviting listeners to participate in the meeting, the song encourages people to engage with each other and work together to find solutions to the problems they face.


Line by Line Meaning

Żółty wróbel usiadł na gałęzi
A yellow sparrow sat on a branch


nawet najstarsi nie wiedzą co to będzie
Even the oldest ones don't know what will come


wszystko wiedzący nie mają informacji
Those who think they know everything have no information


i nie jest to wcale winą biurokracji
And it's not the fault of bureaucracy


A my na spotkanie jesteśmy na tak
And we are up for the meeting


więc zapraszamy na nie
So, we invite you to it


Żółty wróbel usiadł gałąź wyżej
A yellow sparrow sat on a higher branch


zaćwierkał 'o rety co ja tutaj widzę!
He sang 'Oh my, what do I see here!'


piękne kobiety i przystojnych panów
Beautiful women and handsome men


co chcą dzisiaj prawdy czasu i ekranu'
Who want the truth of time and the screen today


kolejne spotkanie
Another meeting


nie ostatnie i nie pierwsze
Not the last one and not the first one


o rzeczach dla mnie ważnych
About things important to me


łatwiej mi mówić wierszem
It's easier for me to speak in verse


jak dwóch podróżnych z pociągów różnych
Like two travelers from different trains


na jednej stacji tylko jeden raz
At one station only once


tak my przez jedną chwilę
So we, for one moment


chwytamy wspólnie czas
Grab the time together


krąży tu coś radość, zachwyt lub złość
Something circulates here, joy, admiration or anger


i nie ważne co i nie ważne kto
And it doesn't matter what or who


i nie ważne co warto poczuć to
And it doesn't matter what's worth feeling


a my na spotkanie jesteśmy na tak
And we are up for the meeting


więc zapraszamy na nie
So, we invite you to it
Contributed by Nora L. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Comments from YouTube:

Jakub Prokopowicz

Co WY???
Przecież dobrze prawi...
Wokal miękki, przyjemny. AKURAT - ny!!!

Pani M

Przecież Tomek nie jest autorem tekstów, tylko Piotr Wróbel, który jak widzisz został w zespole. Ale racja, że to już nie to samo.

Wiersze pisane miłością

Akurat...
Będzin...
Tym razem bez Tuwima...

Tomasz Kolat

#Będzin #BramaCukermana

riesabass

i nie te same, zmuszajace do myslenia teksty...