Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Jwenn
Alan Cavé Lyrics


Mezanmi! Pwoche pi pre pou m' rakonte n'
Yon koze sou yon bel bebe
Vini pou m' di n' kijan mwen jwenn
Jwenn jwenn jwenn jwenn jwenn
Jwenn ak yon bel bebe
Mwen jwenn yon fanm ki fe m' konnen
Kisa lanmou jwenn nan renmen
Mwen jwenn yon fanm ki ban m'kouray
Pou mwen leve tous les matins
Mwen jwenn yon fanm ki le m'chagren
Ka konsole m' pran m'ak de men l'
Mwen jwenn yon fanm le l'ap mache
Li bay soley rezon leve
Mezanmi! Mwen jwenn
Jwenn jwenn jwenn jwenn jwenn
Jwenn ak yon bel bebe
M'jwenn yon fanm ki lo m' kriye
Seche dlo nan je mwen
M'jwenn. Yon fanm ke m'ka parye
L'ap toujou ret kote mwen
M'jwenn yon fanm si se pat li
M'pa konn kote lavi m'ta ye
Mwen jwenn yon fanm
Chack fwa mwen we l'
M'anvi tout fanm sanble ave l'
Mwen jwenn yon fanm le l'ap domi
M'anvi l' bwote m'nan rev l'ap fe
Mwen jwenn yon fanm senp kou bonjou
Youn ap di lot tous les matins
Mwen jwenn yon fanm vyey pete je m'
Si l'pa ta la tonne kraze m'
Mwen jwenn yon fanm an veriye
Li k'fe Bondye egziste
Mezanmi! Mwen jwenn
Jwenn jwenn jwenn jwenn jwenn
Jwenn ak yon bel
Mezanmi! M'jwenn wi la a
Yon bel bebe, pa ta di yon ti poupe
M'renmen jan manmzel mache
Depi m' we l' ke mwen sote
Mwen fou pou li, wi se verite
Dekontwole pou li net ale
Vle livre tet mwen ba l' san rete
M'fin egare mwen chavire
M'vle mennen li mennen l' toupatou
Fe lanmou ave li toulejou
Prezante li nan tout lakou
She is my boo, my only boo
M'jwenn yon bel bebe.
Yon be bebe
Pa ta di yon ti poupe
Gade kijan yon fanm fe m' fou
Gade kijan m'jwenn yon boo
Imajine m'jwenn yon bebe
Tout lajounen m'vle kajole l'
Imajine m'wen yon bebe
Tout lannwit li m'ap reve

Yo! Come closer so i can tell y'all
Something about a beautiful babe
Come so i can tell you how i found
I found, found found found
Found a beautiful babe
I found a woman who let me know
What love found in like
I found a woman who encourages me
So i can wake up every morning
I found a woman who when i am sad
Can console me take me with her two hands
I found a woman when i'm walking
Give the sun reason to rise
Yo i found
I found, found found found
Found a beautiful babe
I found a woman when i'm crying
Dry all the tears from my eyes
I found a woman that i can bet
Will always stay by my side
I found a woman if it wasn't for her
I wouldn't know where my live would be
'I found a woman
Everything is see her
I wish that all the women looked like her
I found a woman when she's sleeping
I want to be in her dreams
I found a woman as simple as a hello
You say to other every morning
I found a woman who make me blind
If she wasn't here (tone kraze'm)
I found a woman to tell you the truth
Makes God exist
Yo i found
I found, found found found
Found a beautiful
I'm crazy for her, yes to tell you the truth
Crazy for her all the way
I want to give myself to them all the time
I'm lost i am sinking
I want to take her, take her everywhere
Make love to her everyday
Present her to all the village
She is my boo, my only boo
I found a beautiful babe
A beautiful baby
She looks like a doll
Look how a woman makes me crazy
Look how i found a boo
Imagine i found a babe
I caressing her all day
Imagine i found a babe
All night, i dreaming about her

Contributed by Callie E. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos