Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Lunta Brenner
DumDum Boys Lyrics


det er en fattig trost atfolelsenburde vaert mye verre ifolge diagnosenog det kom som et sjokkat vi er doendemen hei mange dor ifinfin formdet er bedre meddarlige enn ingenman er sin egen verstevenndet lukter sa godt narlunta brenner jeg sa et spokelse paselevenelevendu forsvant for jegkjente deg igjendet var ikke deg mendu var der inneikke pa vei hjem og tilsengsdet er bedre meddarlige enn ingenman er sin egen verstevenndet lukter sa godt narlunta brenner envher hemmelig agenter kjent medat hjernen er etamfibiumog at vi har vaert ute akjoresiden lenge for noenfant utat hjulet er rundtdet lukter sa godt narlunta brenner men hvis noen slo palyset her nasa var nok himmelenbladet tror jeg padet lukter sa godt narlunta brenner det er jeg kanskjeganske sikker pa

Contributed by Miles V. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Comments from YouTube:

Johnny B

Greit nok med de såkalte "fire store" , men DumDum Boys er større enn alle 4 tilsammen !
Norges tøffeste Rock' Rollband i flere 10-år ! 😎😎😎

More Videos