Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Bensinbarn
by John Olav Nilsen & Gjengen

Eg var vel bare et barn
Når de sa "vær en mann"
Begravde min uskyldighet
Aleine i en trappeoppgang
Var en forferdelig sommer
Mammas lillegutt, han ble et monster
Eg bare gjorde mitt
Ti år med høst i hodet ditt

Stedet du bor e blitt en måte å tenke på
Ka e det du tenker på når du står der og venter på
Noen skal komme og gjøre grønne øyne blå
Betongen skal bli i farger når vi e ferdig vi så

Ser du lyset, eller snør det i april?
Betaler med kroppen for å føle meg fri
Så eg skriker, eg har ingenting å si
Og eg vil bare være, eg har ingenting å bli

Fikk du aldri leke ferdig, blir du aldri ferdig?
Eg har noen fyrstikker og du har litt liv
Eg tok på deg og du tok meg på ordet
Vi ville bare være og no brenner hele skogen
Kanskje var det faren, trolig var det moren
Sporene blir lest og svarene forsvinner helt

Folk som skinner, ja som skinner som oss
Må forsvinne, vil forsvinne
Folk som skinner, ja som skinner som meg
Vil forsvinne, må forsvinne

Ser du lyset, eller snør det i april?
Betaler med kroppen for å føle deg fri
Så du skriker, du har ingenting å si
Du vil bare være, du har ingenting å gi

Bensinbarn, bensinbarn, bensinbarn
Og de brenner, de brenner opp

Contributed by Connor B. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Comments from YouTube:

Ko ela

Ser du lyset eller snør det i april? Bra skrevet det da! Metaforer er veldig utbredt og bruke i sangtekster, tekster generelt og dagligtale osv.

Marius Bjørk Knudsen

Du har virkelig ikke konsept om metaforer. @

Marenenen

Hahaha :-P Altså, han e faktisk flink å synge, e bare du som syns han e dårlig fordi du ikke liker musikken :-) og hvis du har et hode å tenke med, så hadde du skjønt at mye av det han synger gir faktisk mening selvom det ikke høres sånn ut ;-)

nikko 1994

Kan itj dåkk fortsett å lag sanga!? Fan fra Stjørdal

lompis2

trolldeig?

lurifax666

Klarte de ikke å bestemme seg for om de ville ha ballrom eller badebasseng? Jævlig vanskelig dilemma det der.

1frkmilla

Wow, alt. Herregud.

Ronja Rövardotter

Can someone translate the lyrics for me please? I cannot find translations online :(
Just an explanation of what it's about is ok too <3

Ronja Rövardotter

@Jakob thank you very much! I appreciate your effort :)

Jakob

Might be too late, but here it is. I am not smart enough to decipher all the metaphors they use so here is the entire text translated. I think it is about loss of childhood innocence and life as a troubled kid who doesn't know what to do with himself.

I was just a child
When they said "be a man"
Buried my innocence
Alone in a stairwell
It was a terrible summer
Mammas little boy, he became a monster
I just did my part
Ten years of autumn in your head

The place you live has become a way of thinking
What do you think of when you stand there and wait for
Someone who will come and make green eyes blue
The concrete will be in colors when we are finished, we saw

Do you see the light, or is it snowing in April?
Paying with your body to feel free
So I scream, I have nothing to say
And I just want to be, I have nothing to become

Did you ever finish playing, will you ever finish?
I have some matches and you have a little life
I took you and you took me at my word
We just wanted to be, and now the whole forest burns
Perhaps it was the father, it was probably the mother
The clues are read and answers disappear completely

People that shine, yes that shine like us
Must disappear, will disappear
People who shine, yes that shine like me
Will disappear, must disappear

Do you see the light, or is it snowing in April?
Paying with your body to feel free
So you cry, you have nothing to say
You'll just be, you have nothing to give

Gasoline Children, Gasoline Children, Gasoline Children
And they burn, they burn up

More Comments

More Videos