Kaizers Orchestra, Medisin & psykiatri: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Medisin & psykiatri
by Kaizers Orchestra

Morgen kommer til en heilt ny dag
Du med dine spørsmål og meg med mine svar
Ge meg medisin, ge meg psykiatri
Eg gjer deg ingenting annet enn mi tid

Morgen kommer til en heilt ny dag
Til mitt besvær og te ditt behag
Du ser på meg og trekker din konklusjon
Og i Dieter Meyers navn...
Du trekker din konklusjon i Dieter Meyers navn

De kler meg av, de kler meg av, de kler meg av
De gjer meg spørsmål og eg gjer deg svar
Men eg har tenkt, og eg har tenkt, og eg har tenkt
Det her er min dag. Nå stikker eg av
For eg vil ut, for eg vil ut, for eg vil ut
De tok meg inn men det er kun for eg blei lurt
Her kommer eg til å blø, til å blø til eg dør
Nå stikker eg av på ditt skift, herr Direktør

Morgen kommer til en heilt ny dag
Ikkje et sekund lenger. Såpass er klart
Aldri om eg ligger her den dagen eg skal dø
Nå stikker eg av på ditt skift, herr Direktør

Contributed by Cooper W. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them