Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Swaarmetaal
Kobus! Lyrics


Amen Die son gaan stilstaan in die lug en swart brand…
Doodstraf Doodstraf, bring die doodstraf terug Doodstraf, bring die do…
Honger Ek is honger vir die skaduwees wat intrek voor die…
Huigelaar Halleluja Hosanna! Kom kyk na my konsert My skynheilige skou…
N.J.S.A. Hongersnood, Vigsdood Dakloos, werkloos, moedeloos, broos Pr…
Swaarmetaal Skedels plavei die aarde, dooie vals profete stil Kake verst…
Tienerangs Betreur jou lot, Blameer vir God Staaf jou eise met trane…
Witman Witman loop deur die nuwe era strate Honger in die sakke…


More Versions