Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Billie Jean
Michael Jackson Lyrics


She was more like a beauty queen from a movie scene
I said don't mind, but what do you mean, I am the one
Who will dance on the floor in the round?
She said I am the one, who will dance on the floor in the round

She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round

People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
And mother always told me be careful of who you love
And be careful of what you do 'cause the lie becomes the truth

Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son

For forty days and forty nights
The law was on her side
But who can stand when she's in demand
Her schemes and plans
'Cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice, just remember to always think twice
(Do think twice, do think twice)

She told my baby we'd danced 'til three, then she looked at me
Then showed a photo my baby cried his eyes were like mine (oh, no)
'Cause we danced on the floor in the round, baby

People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
She came and stood right by me
Just the smell of sweet perfume
This happened much too soon
She called me to her room

Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son

Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son

Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son

She says I am the one
You know what you did, (she says he is my son) breaking my heart babe
She says I am the one

Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover (don't Billie Jean)
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC
Written by: Michael Jackson

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them

Brittany Smith

I love this song

Most interesting comments from YouTube:

G MAIL

Michael Jackson is:

✅The most exciting
✅ The most electrifying
✅ The most charismatic
✅ The most talented

of all dancers, singers, and songwriters in the history of the universe.....

THIS VIDEO PROVES IT!!!!!!!!!!!!

#mjforeverprinco delaurbo

She was more like a beauty queen from a movie scene
I said don't mind, but what do you mean, I am the one
Who will dance on the floor in the round?
She said I am the one, who will dance on the floor in the round
She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round
People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
And mother always told me be careful of who you love
And be careful of what you do 'cause the lie becomes the truth
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
For forty days and forty nights
The law was on her side
But who can stand when she's in demand
Her schemes and plans
'Cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice, just remember to always think twice
(Do think twice, do think twice)
She told my baby we'd danced 'til three, then she looked at me
Then showed a photo my baby cried his eyes were like mine (oh, no)
'Cause we danced on the floor in the round, baby
People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
She came and stood right by me
Just the smell of sweet perfume
This happened much too soon
She called me to her room
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one
You know what you did, (she says he is my son) breaking my heart babe
She says I am the one
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my lover (don't Billie Jean)
Billie Jean is not my lover
Billie Jean is not my loverCobourg Our

Mas nahisama siya sa usa ka beauty queen
Gikan sa usa ka talan-awon sa sine
Ingon ko, "Ayaw hunahunaa, apan unsa man ang gipasabut nimo
Ako ang usa
Kinsa man ang mosayaw sa salog sa palibut? "
Miingon siya nga ako ang usa
Kinsa ang mosayaw sa salog sa palibut

Gisultihan niya ako nga ang iyang ngalan mao si Billie Jean
Ingon siya hinungdan sa usa ka talan-awon
Unya ang matag ulo milingi sa mga mata nga nangandoy nga siya ang usa
Kinsa ang mosayaw sa salog sa palibut

Kanunay akong giingon sa mga tawo, "Pag-amping sa imong gibuhat.
Ug ayaw paglibut sa pagdugmok sa mga kasingkasing sa mga bata nga babaye. "
Ug kanunay ako gisultihan ni inahan nga, "A-pag-amping kung kinsa ang imong gihigugma,
Ug pagbantay sa imong gibuhat
Tungod kay ang bakak nahimo nga kamatuoran. "

Si Billie Jean dili akong hinigugma
Usa ra siya ka babaye nga nag-angkon nga ako ang usa
Apan ang bata dili akong anak nga lalake
Ingon niya ako ang usa
Apan ang bata dili akong anak nga lalake

Sulod sa kwarenta ka adlaw ug kap-atan ka gabii
Ang balaod naa sa iyang kiliran
Apan kinsa ang makabarug
Kung nangayo siya
Ang iyang mga laraw ug plano
Hinungdan nga nagsayaw kami sa salog sa bilog
Busa pagkuha sa akong lig-on nga tambag
Hinumdomi lang nga kanunay maghunahuna kaduha
(Paghunahuna sa makaduha, paghunahuna usab duha.)

Giingon niya, "Anak ko, nagsayaw kami hangtod tulo."
Unya mitan-aw siya nako
Pagkahuman gipakita ang litrato sa paghilak sa bata
Ang iyang mga mata ingon nako, oh, dili
Pagsayaw sa salog sa libot, bata

Kanunay nagsulti ang mga A-people nako, "Pag-amping sa imong gibuhat
Ug ayaw paglibut sa pagdugmok sa mga kasingkasing sa mga bata nga babaye. "
(Ayaw pagdugmok sa imong kasingkasing.)
A-apan mianhi siya ug nagtindog tupad kanako
Ug humot ra sa humot nga pahumot
Ug kini nahitabo sa labing kadali
Ug gitawag ko niya sa iyang kwarto

Si Billie Jean dili akong hinigugma
Usa ra siya ka babaye nga nag-angkon nga ako ang usa
Apan ang bata dili akong anak nga lalake
(Dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili.)
Si Billie Jean dili akong hinigugma
Usa ra siya ka babaye nga nag-angkon nga ako ang usa
Apan ang bata dili akong anak nga lalake
Ingon niya ako ang usa
Apan ang bata dili akong anak nga lalake

Ingon niya ako ang usa
Apan ang bata dili akong anak nga lalake

Dili dili Dili

Si Billie Jean dili akong hinigugma
Usa ra siya ka babaye nga nag-angkon nga ako ang usa
(Dili, wala ako, bata.)
Apan ang bata dili akong anak nga lalake
(Dili, dili, dili, dili, dili, dili, dili.)
Giingon niya nga ako ang usa (Dili, babe.)
Apan ang bata dili akong anak nga lalaki, dili, dili, dili

Ingon niya ako ang usa
Nahibal-an nimo kung unsa ang imong gibuhat
Giingon niya nga anak ko siya
Nakabuak sa akong kasingkasing, babe
Ingon niya ako ang usa

Si Billie Jean dili akong hinigugma
Si Billie Jean dili akong hinigugma
Si Billie Jean dili akong hinigugmaAll comments from YouTube:

Boss hub

There are only 2 types of Dancers.

1. Michael Jackson
2. Others.

Lola

No lies told

IvanGaming Frias

agree

NAsCaAr Lee

One of the best videos ever

--んをわ

いやローランドかよw

ThirstyBubble

true just facts

488 More Replies...

Dark Raider

My favourite MJ song ❤️❤️❤️

rrnnzz

ofc it is

Marial

Much love MJ ❤️❤️😥

More Comments

More Videos