Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Masakhane
Miriam Makeba Lyrics


We have lyrics for these tracks by Miriam Makeba:

'Cause We Live for Love The morning sun shines full of laughter Waking up, all walks…
A Luta Continua My people, my people open your eyes And answer the call…
A Piece Of Ground When the white man first came here from over the…
Africa 'Ngeke ngiye kwaZulu Kwafel' ubaba 'Ngeke ngiye kwaZulu Kwaf…
Africa Is Where My Heart Lies A picturesque sunset lights up the sky A magical moment of…
African Sunset Ilanga lishonile Bafana mazibuye izinkomo zobaba Ilanga los…
Akana Nkomo Uzumgcine lomntana mama Tha la la la la ungamlibali lomfana …
Amaliya Somehow in the way Like a footstep in the snow…
Amampondo Abelaph'amaMpondo hay'avuk'ekuseni Abelaph'amaMpondo babo ha…
Back of the Moon Like a ping pong ball down a mountain stream Like paper…
Baxabene Oxamu Baxabene oxamu Bexabene ngengxongxo Bexakwe yinxu baxaka …
Baya Jabula Bayajabula bo Heya eh ha eh bona bayajabul'abangoma Bayajabu…
Beware Verwoerd Nants'indod'emnyama Verewoed Nants'indod'emnyama Verewoed Na…
Can't Cross Over The river come down The river come down River come down I ca…
Chicken Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh…
Choo Choo Train Wenyuk'uMbombela Wenyuk'ekuseni babo Wenyuk'uMbombela Weh ba…
Chove Chuva Chove Chuva Chove sem parar...(2x) Pois eu vou fazer uma…
Chove-Chuva Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Poi…
Click Song Igqira lendlela ngu qongqothwane Igqira lendlela kuthwa ngu …
Click Song Number 1 Igqira lendlela ke nguqongqothwane Igqira lendlela kuthwa ng…
Congo La Bushe La Bushe There's dance (There's dance) They are do…
Djiu De Galinha Djiu Di Galiña Djiu Di Galiña , Ai Djiu Di Galiña…
Down On the Corner Early in the evenin' just about supper time Over by…
Dubula Ntakana ntyilo ntyilo uphetheni ngomlomo mah? (Lo-lo-lo-lo-l…
Emabhaceni Ngeke ngiye kwaZulu kwafel'ubaba yeheni Ngeke ngiye kwaZulu …
For What It There's something happening here What it is ain't exactly …
For What It's Worth There's something happening here What it is ain't exactly cl…
Forbidden Games Though it's forbidden for my arms to hold you And though…
Ha Po Zamani Hapo zamani, sikuya (sikuwa) hivi, Hapo zamani, shauri ya po…
Hapo Zamani Hapo zamani, sikuya (sikuwa) hivi, Hapo zamani, shauri ya p…
Hauteng Gauteng Gauteng kgotsanyana tsaka di feletse teng Hauteng ha…
Holilili Ngeny'imini ekuseni (Emakhayeni) Ndandifike eBhongweni (Emak…
House of the Rising Sun There is a house in New Orleans They call the Rising…
Hurry Mama Hurry! Khawuleza, khawuleza Khawuleza, khawuleza Khawuleza, khawule…
I La la la la la la la la la La la…
I'm In Love With Spring I love the sound of robins in springtime The song so…
I'Mm You'Mm We'Mm I'mm, you'mm, we'mm I'mm, you'mm, we'mm My mind is love min…
Icala Noseyishayile bath'usengakayosi babo Noseyishayile bath'usen…
Ihoyiya Iho yiya hoyi heh (Oya hoyiye) Oh oh oh oyiye (Oya…
Imagine me Imagine me I'm acting like a child over you I'm wild over…
In My Life There are places I'll remember All my life, though some have…
In The Land Of The Zulus Ngeke ngiye kwaZulu kwafel'ubaba nomama Ngeke ngiye kwaZulu …
Ingwemabala Maye babo ngiyingwe yamabala sengidleni mina? Jiye woh ngiyi…
Intandane Angisenabani emhlabeni Ngisele ngedwa ngiyinceke Lusizi lodw…
Isangoma Sangoma yoh Ey yeh Ey yeh isangoma yoh Yeah yeah yeah yeah …
Iya Guduza Iyaguduz'indod'isele yodw'endlini Iyaguduz'indod'umfaz'usesi…
Jol'inkomo Jolinkomo Jola Ajamile amadoda Jolinkomo Jola Ajamile amadod…
Kikirikiki Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh…
Kilimanjaro Mama eh Mama eh Mama ndiyavuya mna Mama ndiyavuya mna Hayi …
Kulo Nyaka Hoyi yeh (Kulonyak'asilimanga) Hoya ho (He he he) Hoya ho (H…
Lakutshn Ilanga Lakutshon'ilanga Zakubuy'inkomo Ndakucinga ngawe Lakutshon'i…
Lindelani My Lindelani Listen to the bird song You? ll hear the…
Live Humble Live humble (Live humble) Humble (Live humble) Humble yourse…
Lumumba Look Life's golden threads are growing A child is springing …
Mabhongo Zenize nabo magwala Mabhongo, mabhong'entliziyo Zenize nabo …
Maduna Tyhini sukundijonga wena Maduna Uzakundenzani? Tyhini sukund…
Make Us One We've come form far away places, tot he golden city We've…
Makoti Igin madod'iyabulala Igin madod'iyabulala Igin madod'iyabula…
Malaika Malaika Nakupenda malaika Malaika Nakupenda malaika Ningeku…
Malaika (My Angel) Malaika, nakupenda Malaika Malaika, nakupenda Malaika Ningek…
Malaisha Zembe malaisha Zembe sigawule Zembe malaisha Zembe sigawule …
Mama Mama ndiyalila Oh ndililel'umuzi kaBawo mama Mama ndiyalila …
Mas Que Nada O ariá raió Obá obá obá O ariá raió Obá obá obá O ariá…
Mayibuye Kudala sinyamezele Thina ba-ntu abantsundu BaseMza-Ntsini Af…
Mbube Walal'emini sodliw'amathamsanqa mama Yeh hay hay hay hay hay…
Measure the Valley When the breeze gets to losing ground And the ice, oh…
Meet Me at the River Meet me at the river When the water fall Caresses rocks on…
My love is young My love is young Each day it starts anew For when I…
Nagula Maye bajabula bonk'uma ngilele phansi bo Jiya woh hom hmm He…
Ndibanga Hamba Rindu ini begitu dalam Menembus relung hati Rindu ini tak te…
Ndiya Nxila Apha E Bhayi Yho, yho ndiyanxil'aph'eBhayi Yho, yho ndiyanxil'aph'eBhayi …
Ngalala Phantsi Maye bajabula bonk'uma ngilele phantsi babo Jiya woh hom hmm…
Nginani Na Wamemez'uMngoma (Ndiyagula ndinani na?) Wamemez'uMngoma (Ndi…
Ngiya Khuyeka Woh oh ngiyakuyeka Jiya oh ho Woh (Eh ngiyakuyeka) Jiya oh …
Nomeva Uyint'okwenzani? Umbi kangaka? Ndizakwenzani umbi kangaka? …
Ntjilo Ntjilo Ndav'ilizwi kwelotyholo Ndakhangela ndasondela Lalisitsho li…
Ntyilo Ntyilo The rain has moved on And left a new day Nothing seems…
Olilili Ngenyimini ekuseni Emakhayeni Ndandisinge ebhongweni Emakhay…
One More Dance Darling, go home Your husband is ill Is he ill? Let them giv…
Orlando Kwasekusuk'amaphepha Bathi masisuk'eGoli Kwasekusuk'amapheph…
Pata Pata Saguquka sathi bheka (Nants'iPata Pata) Saguquka sathi bheka…
Pata Pata (live) Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nan…
Pata Pata (Original Version 1 Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega na…
Pata Pata 2000 Saguquka sathi ‘bheka’ Nants’ iPata Pata Saguquka sathi ‘bhe…
Pata, Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nan…
Phata Phata Sat wuguga sat ju benga sat si pata pata Sat wuguga…
Pole Mze Pole(pole mzee), Pole(pole mzee), Pole(pole mzee), kwa kufun…
Pula Kgosi Seretse Re re pula go uena Kgosi Seretse Re itumela thata go…
Qhude Sebeleth'imbamba Sebeleth'imbamba Sebeleth'imbamba Sebeleth'…
Quickly in Love I love the sound of robins in springtime The song so…
Quit It You take drugs to psych your mind You take wine to…
Ring Bell If I could be a shimmering star I'd shine now, shine…
Ring Bell Ring Bell If I could be a shimmering star I'd shine now, shine…
Sabelani Sabelani (Sabelani ma) (2x) Sabelani Sabelani (Sabelani ma…
Sabumoya Yeyen'umoya bo Hayi lelizwe babo linomoya Ngesab'umoya Jiya…
Saduva Andisafuni ukuhamba Ukuhamba netshomi zam Andisafuni mna uku…
Show Me The Way My Brother Iph'indlela? Iph'indlela? Iph'indlela? Iph'indlela? Iph'indl…
Siyavuya Ah jabulani nonke Ah jabulani nonke Usefikile umakoti wethu …
Sophiatown Is Gone The birds are gone The streets look sad and dry Old Sophia…
Soweto Blues The children got a letter from the master It said:…
Suliram Suliram, suliram, ram, ram Suliram yang manis Adu hai indu…
Thanayi Thu lu lu lu lu Hayi tha la la la Iye mama…
The Ballad of the Sad Young Men Sing a song of sad young men Glasses full of rye All…
The Click Song Igqira lendlela nguqongqothwane Igqira lendlela nguqongqothw…
The Click Song a.k.a. Qongqothwane Nguqo-, nguqongqothwane Nguqo-, nguqongqothwane Nguqo-, nguq…
The Naughty Flea Where did the naughty little flea go Won't somebody tell me …
The Naughty Little Flea Where did the naughty little flea go Nobody know, nobody kn…
The Retreat Song Intonga zamakhwenkwe Zophukel'emlanjeni wo hom Xa kubethw'in…
Thulasizwe Traditional THULASIZWE UNGABOKHALA You JEHOVA WAKHO UZOKUNQ…
To Those We Love Bahleli bonke entilongweni Bahleli bonke kwaNongqongqo Bahle…
To Those We Love (Nongqongqo) Bahleli bonke etilongweni Bahleli bonke kwaNongqongqo x2 He…
Umam' Uyajabula Umam'uyajabula (Umam'uyajabula) Umam'uyajabula (Umam'uyajabu…
Umoya Jiya babo woh ngesab'umoya Lelizwe linomoya ngesab'umoya Jiy…
Umqokozo Hayi ndinomqokoz'oBomvu mama Ndawuphiwa nguBawo Ndinomqokoz'…
Ungakanani Ungakanani? (Ungangotshane) Ungakanani? (Ungangotshane) Unga…
Uthando Luyaphela Dal'uzohamba Dal'uzobuya Dal'uzohamba ud'ubuye Dal'uzohamba…
Uyadela Uyadel'uyadela mama Uyadela ngob'uthand'ukwenzela lo Uyadel'…
Welela Welela wela mama Welela wela ma Wela, wela, wela, wela mama …
West Wind Unification West Wind blow ye gentle O'er the souls of yesterday My sons…
What Is Love In this world where people are restless Wondering where to t…
Where Are You Going Where are you going Weeping wanderer I can see By the tears …
Where Does It Lead Where does it lead? This strange young love of mine Only hea…
Where Does It Lead ? Where does it lead this stranger love of mind? Only heaven…
Zenizenabo Zenize nabo magwala Mabhongo, mabhong'entliziyo Zenize nabo …

The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric videos or browsing the comments in the different videos below.
Comments from YouTube:

Bobby Shabangu

I will always respect you !

Bobby Shabangu

may your legacy live forever mama

James Sanders

I love this African female artist...She will always be Loved, Respected, and Unforgotten!

Le Grand Sapeur

" Enkosi banta bo mntana me! ebonakele e msebenzi yeno. Sibabonile be phenduka be phenduka be thithisela oh June 16, 1976. Hau sengibuyile mna ke sengibuyile khaya, waze kwamnandi khaya ooh!"

Nir Selickter

יפה !

Le Grand Sapeur

"Enkosi ba mama bo mthandazo e zwakele e mithandazo yeno. Ongoba thina sinje nje sinje nje nge mithadanzo. Enkosi zinkhokhele, bafundisi bethu. Mina kumele ngi akhiwe nguwe wena u akhiwe kimi. Thina sonke masakhane, yebo Masakhane

urantia1111

Masakhane - Miriam Makeba Album... Homeland (2000) You can listen in mp3shake(dot)com Cheers!! =) Sara

More Videos