Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Yi Qi Zhou Guo De Ri Zi
劉德華 Lyrics


Yu ho min deui chang yat hei jau gwo di yat ji
Yin joi sing ha ngo duk hang
Yu ho heung sam seng yat yat gong hei ji
Chung loi mou yan ming baak ngo
Wai yat nei kap ngo hat ji
Yau nei yau ngo yau ching yau saang yau sei yau yi

Do siu fung bo dou yun chong
Ji yan bei chi bat sei di muk gwong
YAu nei yau ngo yau ching yau tin yau hoi yau dei

Bat hoi chaai chak jung yau tin yi
Choi jan sik seung chyu di yat ji
Dou bit wa yik mei do gong
Ji paau dai je go seung sam di hon ji

Cham cham seui liu
Seui fan heung gam saang di yat ji
Wut jeuk daan si mut ling wan
Choi ming baak saang sei ji gaan di yi si
Ching nung yun chyun ming baak liu
Choi gam sam pei seung gu duk yi
YAu nei yau ngo yau ching yau tin yau hoi yau dei

Dong tin yat hei bat ji ji
Fan hoi fong ji gan bun sam gik chi
Yau nei yau ngo yau ching saang yau sei yau yi

JI seung gaai sik dong ngo bat ji
Yu gam seung king sou gong seui ji
Sing ha jyut gau san ying
Gam ji dak chin yik seung sam di geui ji

Cham cham seui liu
Seui fan heung gam saang di yat ji
Wut jeuk daan si mut ling wan
Choi ming baak saang sei ji gaan di yi si
Ching nung yun chyun ming baak liu
Choi gam sam pei seung gu duk yi
Yau nei yau ngo yau ching yau tin yau hoi yau dei

Dong tin yat hei bat ji ji
Fan hoi fong ji gan bun sam gik chi
Yau nei yau ngo yau ching yau saang yau sei yau yi

Ji seung gaai sik dong ngo bat ji
Yu gam seung king sou gong seui ji
Sing ha jyut mong gau san ying
Gam ji dak chin yik seung sam di geui ji
Sing ha jyut mong gau san ying
Gam ji dak chin yik seung sam di geui ji

Writer(s): Leung May May, Wu Wai Lap

Contributed by Caroline A. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

中國古典音樂

English version of this beautiful song:

Please don't be like this, wandering in my gaze
You will see that I am lonely at all
Even if for a thousand nights in my dreams
I've kissed you... and it didn't exist after all
The sounds of people and cars begin to fade away
A silent struggle with an emotional slave
It's how much I miss her
But I just have to sigh endlessly

In fact, every time I see you, I am also fascinated
But you and I have our own roles to play
Even in my lonely dreams, we are more than friends
I only love you secretly and am secretly obsessed
I don't want you to get into all kinds of problems
Say goodbye with me, don't let the emptiness make me go out of line

Say goodbye with me and let the emptiness destroy me
Let's say goodbye together and let the emptiness destroy meJaviar Ku Shao Xian

刘德华-一起走過的日子

作詞:小美 作曲:胡偉立 編曲:杜自持

如 何面對 曾一起走過的日子
現在剩下我獨行 如何讓 心聲一一 講你知
從來無人明白我 唯一你給我好日子
有你 有我 有情 有生 有死 有義
多少風波都願闖 只因 彼此不死 的目光
有你 有我 有情 有天 有海 有地
不可猜測 總有天意 才珍惜 相處的日子
道別話亦未多講 只拋低 這個傷心 的漢子

沉 沉睡了 誰分享今生的日子
活著但是沒靈魂 才明白 生死之間 的意思
情濃完全明白了 才甘心披上孤獨衣
有你 有我 有情 有天 有海 有地
當天一起 不自知 分開 方知根本 心極痴
有你 有我 有情 有生 有死 有義
只想解釋 當我不智 如今想傾訴 講誰知
剩下絕望舊身影 今只得 千億傷心 的句子

沉 沉睡了 誰分享今生的日子
活著但是沒靈魂 才明白 生死之間 的意思
情濃完全明白了 才甘心披上孤獨衣
有你 有我 有情 有天 有海 有地
當天一起 不自知 分開 方知根本 心極痴
有你 有我 有情 有生 有死 有義
只想解釋 當我不智 如今想傾訴 講誰知
剩下絕望舊身影 今只得 千億傷心 的句子
剩下絕望舊身影 今只得 千億傷心 的句子All comments from YouTube:

Mison Ngan

劉德華演繹得情感甚為豐富,曲調悽怨,詞是真摯動人。其中這兩句更令人深感共鳴:情濃完全明白了,才甘心披上孤獨衣。”明白”可以說是這兩句的骨幹,也可說是整首歌的靈魂。因為明白到這段感情是刻骨銘心,亦明白到没有更濃的情,所以才甘心。因為甘心,雖然這孤獨是難過和寂寞,但亦是難得又溫馨。

王僑志

以前的歌真的很好聽,別人都說年輕人聽都在當老人可是往往老歌才是最美最能勾起回憶

中國古典音樂

很经典的歌,希望某一天,所有华人可以抛下自己的政治立场,然后一起去听这些属于我们所有人的歌

Catgosu

傻逼

Sandy Wu **

👍👍👍😭😭😭

陳世傑

每次聽到90年代的歌 就像是走入時光隧道 那真是個美好的年代

Chichi love

我也是...聽著這樣的歌,彷彿才能在歌裡找到自己,找到靈魂。

諾隱莫言

現在的那些口水歌聽了讓人覺得反感,難道是自己真的老了。懷念那個香港偉大的時代。

Lam Sam

2022 年8月仍然在聽,超級好聽歌曲。。。。永遠難忘

fuchun ye

刘德华代表了一个时代,影视歌三方面都很突出,特别是电影和唱歌,红了30年,现在的定流差不多就5年到10年

More Comments

More Videos