Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

情非得已
庾澄慶 Lyrics


難以忘記初次見你 一雙迷人的眼睛
在我腦海裡 你的身影 揮散不去
握你的雙手感覺你的溫柔 真的有點透不過氣
你的天真 我想珍惜 看到你受委屈 我會傷心

只怕我自己會愛上你 不敢讓自己靠得太近
怕我沒什麼能夠給你 愛你也需要很大的勇氣
只怕我自己會愛上你 也許有天會情不自禁
想念只讓自己苦了自己 愛上你是我情非得已

難以忘記初次見你 一雙迷人的眼睛
在我腦海裡 你的身影 揮散不去
握你的雙手感覺你的溫柔 真的有點透不過氣
你的天真 我想珍惜 看到你受委屈 我會傷心

只怕我自己會愛上你 不敢讓自己靠得太近
怕我沒什麼能夠給你 愛你也需要很大的勇氣
只怕我自己會愛上你 也許有天會情不自禁
想念只讓自己苦了自己 愛上你是我情非得已

什麼原因 我竟然又會遇見你
我真的真的不願意 就這樣陷入愛的陷阱

只怕我自己會愛上你 不敢讓自己靠得太近
怕我沒什麼能夠給你 愛你也需要很大的勇氣
只怕我自己會愛上你 也許有天會情不自禁
想念只讓自己苦了自己 愛上你是我情非得已

愛上你是我情非得已

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS
Written by: Guo Xiang Zhang, Xiao Kang Tang

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

CoCoOreO

情非得已 ( Qíng fēi de yǐ )
เผลอใจรัก

ร้องโดย: Harlem Yu (庾澄庆 Yǔ Chéngqìng)
OST. Meteor Garden《流星花园 / Liú xīng huā yuán》รักใสใส หัวใจ 4 ดวง


 

(1) 难以忘记初次见你

nán yǐ wàng jì chū cì jiàn nǐ

ยากจะลืมเลือน เมื่อพบเจอเธอครั้งแรก

 

一双迷人的眼睛

yì shuāng mí rén de yǎn jīng

ดวงตาอันน่าหลงไหลคู่นั้น

 

在我脑海里 你的身影

zài wǒ nǎo hǎi lǐ nǐ de shēn yǐng

เงาของเธอยังติดตรึงในใจฉัน

 

挥散不去

huī sàn bú qù

ไม่ลบเลือนหายไปไหน

 

握你的双手感觉你的温柔

wò nǐ de shuāng shǒu gǎn jué nǐ de wēn róu

ยามกุมมือทั้งสองของเธอไว้ สัมผัสได้ถึงไออุ่นที่มี

 

真的有点透不过气

zhēn de yǒu diǎn tòu bù guò qì

ฉันแทบจะหยุดหายใจ

 

你的天真 我想珍惜

nǐ de tiān zhēn wǒ xiǎng zhēn xī

ความสดใสของเธอ คือสิ่งที่ฉันต้องการถนอมไว้

 

看到你受委屈 我会伤心 ~Oh

kàn dào nǐ shòu wěi qū wǒ huì shāng xīn ~Oh

หากเห็นเธอทุกข์ใจ ฉันก็ย่อมปวดใจ

 

 

(2) 只怕我自己会爱上你 

zhǐ pà wǒ zì jǐ huì ài shàng nǐ

กลัวใจตัวเองจะตกหลุมรักเธอ

 

不敢让自己靠的太近

bù gǎn ràng zì jǐ kào de tài jìn

ไม่กล้าเข้าใกล้เธอมากเกินไป

 

怕我没什么能够给你

pà wǒ méi shén me néng gòu gěi nǐ

กลัวว่าฉันไม่อาจมอบความสุขให้เธอได้

 

爱你也需要很大的勇气

ài nǐ yě xū yào hěn dà de yǒng qì

การจะรักเธอต้องใช้ความกล้ามากมาย

 

只怕我自己会爱上你

zhǐ pà wǒ zì jǐ huì ài shàng nǐ

กลัวใจตัวเองจะตกหลุมรักเธอ

 

也许有天会情不自禁

yě xǔ yǒu tiān huì qíng bù zì jīn

อาจจะต้องมีสักวันที่จะห้ามใจไม่ไหว

 

想念只让自己苦了自己

xiǎng niàn zhǐ ràng zì jǐ kǔ le zì jǐ

ความคิดถึงมีแต่จะทำให้ตัวเองต้องทุกข์ใจ

 

爱上你是我情非得已

ài shàng nǐ shì wǒ qíng fēi děi yǐ

ตกหลุมรักเธอเพราะฉันเผลอใจจริง
 

Repeat (1) (2)

什么原因 ~Yeah

shén me yuán yīn ~Yeah

ด้วยเหตุผลอะไร

 

我竟然又会遇见你

wǒ jìng rán yòu huì yù jiàn nǐ

ทำให้ฉันต้องมาพบเจอเธออีกครั้ง

 
我真的真的不愿意

wǒ zhēn de zhēn de bú yuàn yì

ฉันไม่ต้องการ ไม่ต้องการจริงๆ
就这样陷入爱的陷阱 ~Oh

jiù zhè yàng xiàn rù ài de xiàn jǐng ~Oh

ที่จะตกลงไปสู่วังวนแห่งรักเช่นนี้

Repeat (1) (2)
爱上你是我情非得已

ài shàng nǐ shì wǒ qíng fēi děi yǐ

ตกหลุมรักเธอเพราะฉันเผลอใจJenny .z

“难以忘记初次见你"
"一双迷人的眼睛"
"在我脑海里"
"你的身影"
"挥散不去"
"握你的双手感觉你的温柔"
"真的有点透不过气"
"你的天真我想珍惜"
"看到你受委屈我会伤心"
"只怕我自己会爱上你"
"不敢让自己靠的太近"
"怕我没什么能够给你"
"爱你也需要很大的勇气"
"只怕我自己会爱上你"
"也许有天会情不自禁"
"想念只让自己苦了自己"
"爱上你是我情非得已"
"难以忘记初次见你"
"一双迷人的眼睛"
"在我脑海里"
"你的身影"
"挥散不去"
"握你的双手感觉你的温柔"
"真的有点透不过气"
"你的天真我想珍惜"
"看到你受委屈我会伤心"
"只怕我自己会爱上你"
"不敢让自己靠的太近"
"怕我没什么能够给你"
"爱你也需要很大的勇气"
"只怕我自己会爱上你"
"也许有天会情不自禁"
"想念只让自己苦了自己"
"爱上你是我情非得已"
"什么原因"
"我竟然又会遇见你"
"我真的真的不愿意"
"就这样陷入爱的陷阱"
"只怕我自己会爱上你"
"不敢让自己靠的太近"
"怕我没什么能够给你"
"爱你也需要很大的勇气"
"只怕我自己会爱上你"
"也许有天会情不自禁"
"想念只让自己苦了自己"
"爱上你是我情非得已"
"爱上你是我情非得已"All comments from YouTube:

P.K.

An amazing song sang by a very talented Harlem Yu. Let's not forget this powerful yet moving song was written by a very talented songwriter 湯小康. Check out another song from him 疯. This song was written and sang by him. You will fall in love with his songs and talent!!

Lam Manchau

.

打倒摄图日记

Agreed. Tang is a great talent from Malaysia. I remember another song which he wrote for S.H.E back in 2001/2002 called Ai Wo De Zi Ge..

Luna Sun

好好听啊,现在终于能明白歌词里的每一字每一句的意思了。🎸 💕

Carla Ocampo

Amo esta canción ❤️. Me hace acordar del final de Jardín de meteoros ❤️

CoCoOreO

情非得已 ( Qíng fēi de yǐ )
เผลอใจรัก

ร้องโดย: Harlem Yu (庾澄庆 Yǔ Chéngqìng)
OST. Meteor Garden《流星花园 / Liú xīng huā yuán》รักใสใส หัวใจ 4 ดวง


 

(1) 难以忘记初次见你

nán yǐ wàng jì chū cì jiàn nǐ

ยากจะลืมเลือน เมื่อพบเจอเธอครั้งแรก

 

一双迷人的眼睛

yì shuāng mí rén de yǎn jīng

ดวงตาอันน่าหลงไหลคู่นั้น

 

在我脑海里 你的身影

zài wǒ nǎo hǎi lǐ nǐ de shēn yǐng

เงาของเธอยังติดตรึงในใจฉัน

 

挥散不去

huī sàn bú qù

ไม่ลบเลือนหายไปไหน

 

握你的双手感觉你的温柔

wò nǐ de shuāng shǒu gǎn jué nǐ de wēn róu

ยามกุมมือทั้งสองของเธอไว้ สัมผัสได้ถึงไออุ่นที่มี

 

真的有点透不过气

zhēn de yǒu diǎn tòu bù guò qì

ฉันแทบจะหยุดหายใจ

 

你的天真 我想珍惜

nǐ de tiān zhēn wǒ xiǎng zhēn xī

ความสดใสของเธอ คือสิ่งที่ฉันต้องการถนอมไว้

 

看到你受委屈 我会伤心 ~Oh

kàn dào nǐ shòu wěi qū wǒ huì shāng xīn ~Oh

หากเห็นเธอทุกข์ใจ ฉันก็ย่อมปวดใจ

 

 

(2) 只怕我自己会爱上你 

zhǐ pà wǒ zì jǐ huì ài shàng nǐ

กลัวใจตัวเองจะตกหลุมรักเธอ

 

不敢让自己靠的太近

bù gǎn ràng zì jǐ kào de tài jìn

ไม่กล้าเข้าใกล้เธอมากเกินไป

 

怕我没什么能够给你

pà wǒ méi shén me néng gòu gěi nǐ

กลัวว่าฉันไม่อาจมอบความสุขให้เธอได้

 

爱你也需要很大的勇气

ài nǐ yě xū yào hěn dà de yǒng qì

การจะรักเธอต้องใช้ความกล้ามากมาย

 

只怕我自己会爱上你

zhǐ pà wǒ zì jǐ huì ài shàng nǐ

กลัวใจตัวเองจะตกหลุมรักเธอ

 

也许有天会情不自禁

yě xǔ yǒu tiān huì qíng bù zì jīn

อาจจะต้องมีสักวันที่จะห้ามใจไม่ไหว

 

想念只让自己苦了自己

xiǎng niàn zhǐ ràng zì jǐ kǔ le zì jǐ

ความคิดถึงมีแต่จะทำให้ตัวเองต้องทุกข์ใจ

 

爱上你是我情非得已

ài shàng nǐ shì wǒ qíng fēi děi yǐ

ตกหลุมรักเธอเพราะฉันเผลอใจจริง
 

Repeat (1) (2)

什么原因 ~Yeah

shén me yuán yīn ~Yeah

ด้วยเหตุผลอะไร

 

我竟然又会遇见你

wǒ jìng rán yòu huì yù jiàn nǐ

ทำให้ฉันต้องมาพบเจอเธออีกครั้ง

 
我真的真的不愿意

wǒ zhēn de zhēn de bú yuàn yì

ฉันไม่ต้องการ ไม่ต้องการจริงๆ
就这样陷入爱的陷阱 ~Oh

jiù zhè yàng xiàn rù ài de xiàn jǐng ~Oh

ที่จะตกลงไปสู่วังวนแห่งรักเช่นนี้

Repeat (1) (2)
爱上你是我情非得已

ài shàng nǐ shì wǒ qíng fēi děi yǐ

ตกหลุมรักเธอเพราะฉันเผลอใจ

GS團【遊戲官方頻道】

0.0

林嚮往的啊啊

這首歌放在婚禮上很受用!

Pro. Satyr

這首歌是二十年前流星花園的主題曲,當時只覺得是一首很好聽的情歌,但對歌中含意並無多了解....
直到二十年後的今天.....人生多了些經歷...,才知道這首歌歌詞如此的精妙絕倫

麥克周

一個男人,一把吉他,創造了一首能永懷百年的歌曲

More Comments

More Videos