Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Apokalypsa
by Agmen

Záblesk temnou oblohou
od zlatého køíže.
Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù.
Vìštby dávných prorokù
naplnìná znamení,
pøíchod apokalypsy - koneèného dne.

Dusot koní protíná
klid temné noci,
tajemná øíše ožívá
životem temných sil.

Chladný zimní d隝
pøichází s krutou bouøí,
proniká do nitra - odplavuje vnitøní žár
s krvavou botou odchází nesmrtelnost.

Contributed by Jackson R. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them