Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Winna
Agnieszka Chylińska Lyrics


Winna...

Ja to ta z obrazkaJa to ta co krzyczy
Ta co ciągle sobie drwi

Ja znów kogoś gryzę
Ja kogoś obrażam
Niegrzeczna i grzeszna tak

Bo kiedy tylko staję się
Zbyt ludzka niż byś tego chciał
Wtedy oto widzisz, że
Jesteś tak jak ja

Nie jest źle
Ja jestem winna
Dobrze jest
Zawsze będę winna

Ukój swe sumienie
Nakarm swą ciekawość
Daj mi prawo abym ja

Mogła Ciebie bawić
Mogła Ciebie zbawić
Mogła w końcu zabić Cię

Bo kiedy tylko staję się
Zbyt ludzka niż byś tego chciał
Wtedy oto widzisz, że
Jesteś tak jak ja

Nie jest źle
Ja jestem winna
Dobrze jest
Zawsze będę winna

Możesz na mnie oprzeć się
Ja jestem winna
Możesz na mnie liczyć bo
Zawsze będę winna

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comment from YouTube:

lol_Incarnati0n

Winna.
Ja to ta z obrazka.
Ja to ta co krzyczy.
Ta co ciągle sobie drwi.

Ja znów kogoś gryzę.
Ja kogoś obrażam.
Niegrzeczna i grzeszna, tak.

Bo kiedy tylko staję się
Zbyt ludzka niż byś tego chciał,
Wtedy oto widzisz, że
Jesteś tak jak ja.

Nie jest źle. Ja jestem winna.
Dobrze jest. Zawsze będę winna.
Nie jest źle. Ja jestem winna.
Dobrze jest. Zawsze będę winna.

Ukoj swe sumienie,
Nakarm swą ciekawość.
Daj mi prawo, abym ja,

Mogła Ciebie bawić,
Mogła Ciebie zbawić,
Mogła w końcu zabić Cię.

Bo kiedy tylko staję się
Zbyt ludzka niż byś tego chciał,
Wtedy oto widzisz, że
Jesteś tak jak ja.

REF...


Nie jest źle Możesz na mnie oprzeć się
Ja jestem winna Dobrze jest
Możesz na mnie liczyć bo
Zawsze będę winna (2x)All comments from YouTube:

Mateusz Marcinek

2021 kto słucha i wspomina piękne czasy razem ze mną?

Serduszko Yootube

@JACK SPAROWW pt g i-ii gig ggioiiiuoouoiu-goooihoyyygygyggogyiiuogggygygoioiggggygygoioigoy-gyo8ooo-giogo-ggggg-go-ogiuigigggohioogigoogigogiggooogigiogoigogigigiogioggggouougogogogigiggiggiggigiggigggggoohgogioiggugiigogoigogogugougggggyiggiiuiu-gioogiu-gogggo-ggogoggogoioigoogigiuoigoouoio-ougooigio-ogogioggoiugggyiiiiugogggogoggggooigoigigiigigpgoiggiggyooggigogugooigoguoggggiogohoigoouogggggiogggigggigigggiggggggioogogigoggoioggouoigoiohgugoogigouiougoigoigigigggiooigooigogohoogioggogiogiugogoi--g8iggggg-y-g68i-giggiggggoggg-goggo-8gooiogigoggggg8gggiggigggggggygoogioiigiohogi-igggggyg8ggogoigggigohgggigii-ioggoigoggggiygoggggigggouoogigioggooihoggiggoihogoygioggogogoggggiooggiuogggiggiggiigigggiggggigiugoiggiggigoiuouygogioggigogiggouigoioggggyyggiuggogigyogogiogoigogohogoggigogggggggggiigggigiu-hgógoigoggiggggoogiugoggoogogogiuioiggooigigggggogigiogiggiggiggiggiggh-ggogogigggygoo-oioiggggiggggioiiuyohgogigouhyougggoggigogyoohooyhigoigigygigooiggigougogigggggiggiyggohogiogouggogggiggigyggogigglkl

GUTEK GUTEK

Obecny i jest wygar:)

adam krajewski

Często wracam... i nie tylko tutaj...

Step Son

Napewno nie ja

antidotum 097

Jaaaaaaaa

46 More Replies...

Jula _

Kto w 2020 wspomina starą dobrą muzę Agnieszki?

Agnieszka Zabik

Jaaaaa

Marlena Czech

2021 jedziemy z tematem

Bartłomiej Cegielski

Oczywiście że ja

More Comments

More Videos