Alex Catherine, Line: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Line
by Alex Catherine

Line si ou enmé mwen pa fan lapenn di sa ou ka pansé
Ou savé san vou mwen ped chimen sel égaré
O Line, ouvè dé bra'w pou mwen,
An ké vini kon briz lapli anlè kò a'w
An pé ké pè défié lanmè, Satan si ou vé
Jis arété le cours du temps pou vou an ti moman
An ké lésé dousè lev a'w touché ta'w
Mwen gadé en mémoire, kon rev Dou bel istwa
Jis pou lanmou (jis pou lavi)
Jis par amour (jis pou toujou)
Si demen lavi pran mwen, an vé ou savé Dou-Sirop mwen
Ou sé pli bel istwa an mwen, kè nou pé menm imajiné
E défwa tou sel an ka mandé si'w pé enmé,
Enmé'w jis aprè lanmò au paradis des amoureux éternels, um um um um
Si demen an pa ni jwa pou di'w mé tou andidan'w ja ka chèché'w
An gwo tandres ka fan vwayajé é é é
solo pianno-
kè-
Dou eskizé mwen, mwen enmé'w
Eskizé mwen, mwen enmé'w
kè-
Eskizé mwen, mwen enmé'w
Eskizé mwen, mwen enmé'w
Men mwen ka mandé'w padon si mwen pa di'w li asé fò
Pas an tjè-mwen lapli bonè ka mouyé nou, konsolé nou lanteman
E si demen pa kon avan an ké priyé zétwal si fò
An ké lésé loraj pasé é douvan jou chanjé nou
Parfum de rêve sucré d'amour ké toujou viv apré lanmò au paradis des amoureux éternels
La la la la la la
(o o, o)
La la la la la la
(o o, o)
La la la la la la
(o o, o)
La la la la la la
(o o)
E si demen pa kon avan an ké priyé zétwal si fò
An ké lésé loraj pasé é douvan jou chanjé nou
Parfum de rêve sucré d'amour ké toujou viv apré lanmò au paradis des amoureux éternels
Eskizé mwen, mwen enmé'w
Eskizé mwen
Doucement

Contributed by Kaelyn M. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them