Black Debbath, Den femte statsmakt: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Den femte statsmakt
by Black Debbath

Åhlrait... fra før har vi fire statsmakter, la oss kort gjennomgå dem:
Lovgivende, dømmende, utøvende samt pressen. Men så langt ingen nummer fem.
Vi trenger et forum der de som intet har å si óg får komme til ordet.
Et talerør for den tause majoriteten,
postgut, fut eller hore.

Ja, hvem skal tale menigmanns sak?
(Det høres ut som en jobb for)
Ollis, Lars, Egil og Aslag.
Black Debbath er her, den femte statsmakt vårt våpen er rock og ingen sak er liten nok.
Black Debbath er rikssynsernes crème dela crème

HEEEEEEEEEEEEEY yeyeyeeååå..

Åhlrait….. Folk føler seg maktesløse, baby, ovenfor et byrokratisk apparat.
Der kun høytstående hvitsnipper og snobb får fremme sin sak.
Men hvem tar ansvar for å putte ordene i munnen på den tafatte probletariat.
Ja hvem skal skal gi herr Kokko en stemme?
Hvem sparker makttampene bak?


Ja, hvem tør tale menigmanns sak(Det høres ut som en jobb for)
Ollis, Lars, Egil og Aslag.
Black Debbath er her, den femte statsmakt vårt våpen er rock og ingen sak er liten nok.
Black debbath er rikssynsernes crème dela crèmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemee

Heeeeeeeeeeeeeeeey yeyeyeyeååå
(Crème dela crème baybe)

Ja, hvem skal tale menigmanns sak?
(Det høres ut som en jobb for)
Ollis, Lars, Egil og Aslag.
Black Debbath er her, den femte statsmakt vårt våpen er rock og ingen sak er liten nok.
Black Debbath er rikssynsernes crème dela crème

(crème)

(en rykende fersk meningsmåling foretatt av vår politisk ansvarlige konkluderer med at Black debbath har større politisk gjennomslagskraft enn noen annen politisk instans i Norge pr. i dag)

Contributed by Jonathan P. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos