Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Khula Tshitshi Lam
Busi Mhlongo Lyrics


Hokhulakhula tshitshi lami
Othi mukhulile uqoma ngakithi
Hokhulakhula tshitshi lami
Othi mukhulile woqoma ngangoma
Hokhulakhula tshitshi lami
Othi mukhulile woqoma izinsizwa
Hokhulakhula ngani yabantu
Othi mukhulile woqoma izinsizwa

Awu wemabhungu nishela kanjani
Wemabhungu nishela kanjani
Hayi wemabhungu nishela kanjani
Shiya wemabhungu nishela kanjani
Hayi wemabhungu nishela kanjani
Hayi wemabhungu nishela kanjani
Shiya wemabhungu nishela kanjani

Awu wemabhungu nishela kanjani (nishela kanjani)
Awu wemabhungu nishela kanjani
Awu wemabhungu nishela kanjani (nishela kanjani)
Awu wemabhungu nishela kanjani
Awu wemabhungu nishela kanjani (nishela kanjani)

Awu kugcwele izinkomo
Ho um ho um

Hokhulakhula tshitshi lami
Othi mukhulile uqoma ngakithi
Hokhulakhula tshitshi lami
Othi mukhulile woqoma eNongoma
Hokhulakhula ngani yabantu
Othi mukhulile woqoma izinsizwa
Hokhulakhula ngani yabantu
Othi mukhulile woqoma izinsizwa

Awu wemabhungu nishela kanjani ah wemabhungu nishela kanjani
Nishela kanjani
Awu wemabhungu nishela kanjani ah wemabhungu nishela kanjani
Nishela kanjani
Awu wemabhungu nishela kanjani ah wemabhungu nishela kanjani
Nina nishela kanjani
Awu wemabhungu nishela kanjani ah wemabhungu nishela kanjani
Nishela kanjani

Ho um ho um ho ho um
Ho um (ho um ho um ho ho um)
Ge um (ho um ho um ho ho um)
Ho um (ho um ho um ho ho um)
Ge um (ho um ho um ho ho um)
Anisho insizwa (ho um ho um ho ho um)

Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu
Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu
Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu

Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu
Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu
Sebuniqhatha nabantu
Welele (ho um ho um ho ho um)
Welele (ho um ho um ho ho um)
Ge um ge um ge um (ho um ho um ho ho um)

Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu
Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu
Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu
Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu

Anibophuza kahle utshwala zinsizwa yibo obunigqitha nabantu
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu nishela kanjani
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu nishela kanjani
Anibophuza kahle utshwala ngempele ayi wemabhungu nishela kanjani

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos