Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Kwiaty we włosach
Czerwone Gitary Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Po co więc wracasz do tamtych lat?
Zgubionych dni nie znajdziesz już,
Choć przejdziesz świat i wszerz i wzdłuż.

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt.
I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja -
To drogi dwie i szczęścia dwa ...

Więc choć z daleka wołasz mnie -
Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie"...
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć;
Nie wraca nic.

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad,
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja -
To drogi dwie i szczęścia dwa ...

Więc choć z daleka wołasz mnie -
Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie" ...
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć;
Nie wraca nic.

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad,
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja -
To drogi dwie i szczęścia dwa ...
I szczęścia dwa ...

Overall Meaning

The song "Kwiaty we włosach" by Czerwone Gitary is a heart-touching melody about lost love and the difficulty of moving on. The lyrics start with the wind messing up the flowers in one's hair, which symbolizes how time and unforeseen circumstances can destroy beautiful moments and memories. The singer then questions why the person they used to love would want to go back to the past when those times are long gone and impossible to retrieve. The line "Zgubionych dni nie znajdziesz już" (You won't find the lost days anymore) emphasizes the fact that dwelling on the past is pointless and only leads to disappointment and pain.


As the song progresses, the singer acknowledges that both they and their former lover have changed over time, and their paths have diverged. Despite the distance between them, the person still longs for their former lover, but they also admit that living without memories might be easier. The song's conclusion is an appeal to forget their past and move on, acknowledging that the paths of the singer and their former lover will never cross again.


The song's mournful melody and the bittersweet lyrics touch the hearts of many people who have experienced broken relationships, and it continues to resonate with audiences today, more than five decades after its release.


Line by Line Meaning

Kwiaty we włosach potargał wiatr,
The wind messed up the flowers in your hair.


Po co więc wracasz do tamtych lat?
Why do you want to go back to those days?


Zgubionych dni nie znajdziesz już,
You can't find those lost days anymore,


Choć przejdziesz świat i wszerz i wzdłuż.
Even if you travel the world back and forth.


Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt.
You've changed the shape of your dreams a long time ago.


I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja -
Today, you and I are on two different paths,


To drogi dwie i szczęścia dwa ...
Two roads and two happineses ...


Więc choć z daleka wołasz mnie -
So even if you call me from afar,


Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie"...
I won't say yes, I won't say no...


Bez wspomnień czasem łatwiej żyć;
Sometimes it's easier to live without memories;


Nie wraca nic.
Nothing comes back.


Wyrzuć z pamięci ostatni ślad,
Erase the last trace from your memory,


I szczęścia dwa ...
And two happinesses ...
Contributed by Natalie G. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Most interesting comments from YouTube:

Nina B

Kwiaty we włosach potargał wiatr
Po co więc wracasz do tamtych lat?
Zgubionych dni nie znajdziesz już
Choć przejdziesz świat, wszerz i wzdłuż
Kwiaty we włosach potargał wiatr
Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt
I dzisiaj Ty i dzisiaj ja
To drogi dwie i szczęścia dwa
Więc choć z daleka wołasz mnie
Nie powiem, "Tak", nie powiem, "Nie"
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć
Nie wraca nic
Kwiaty we włosach potargał wiatr
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja
To drogi dwie i szczęścia dwa
Więc choć z daleka wołasz mnie
Nie powiem, "Tak", nie powiem, "Nie"
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć
Nie wraca nic
Kwiaty we włosach potargał wiatr
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja
To drogi dwie i szczęścia dwa
I szczęścia dwa...Joanna

...E
Kwiaty We Włosach - Czerwone Gotary & Krzysztof Klenczon (Flowers In The Hair - Red guitars & Christopher Clenchon)
Composition of the musical band:
Krzysztof Klenczon (Christopher Clenchon)
Seweryn Krajewski (Seweryn Krajwski)
Bernard Dornowski (Bernard Dornowski)
Jerzy Skrzypczyk (George Violinist)
Henryk Zomerski (Henry Zomerski)

Krzysztof Klenczon: The flowers in my hair were ruffled by the wind, So why do you go back to those years? You will not find lost days anymore, Though you will go through the world and across and along

The flowers in her hair were ruffled by the wind, A long time ago you changed the shape of your dreams. And today you and me today, It's two ways and two happiness

So at least from afar you call me, I won't say "Yes", I won't say "No". Sometimes it's easier to live without memories, Nothing comes back

The flowers in her hair were ruffled by the wind, Remove the last trace from your memory. Because today you, because today me
Seweryn Krajewski, Bernard Dornowski, Jerzy Skrzypczyk, Henryk Zomerski, Krzysztof Klenczon: It's two ways and two happiness

Krzysztof Klenczon: So you call me from afar, I won't say "Yes", I won't say "No". Sometimes it's easier to live without memories, Nothing comes back

The flowers in her hair were ruffled by the wind, Remove the last trace from your memory. Because today you, because today me
Bernard Dornowski, Jerzy Skrzypczyk, Henryk Zomerski, Krzysztof Klenczon, Seweryn Krajewski,: It's two ways and two happiness, And two lucks ...All comments from YouTube:

Morus Rudy

To chyba mój najulubieńszy zespół polski, mimo że jestem z rocznika 2005 i nigdy w życiu nie byłam na ich koncercie to jednak słuchając tych piosenek czuje sentyment i nostalgię

Kamil Antosz

Ja też z 2005 i bardzo lubię Czerwone Gitary

Aninka

Ja tak samo😍

Gabriel Pawelec

2007 też tu jest i nigdy nie odejdę

Michal Wasil

zwłaszcza z Klenczonem

misiaza

Niestety to samo, Żałuję że nie mogłam być na ich koncercie

18 More Replies...

Marekkkkk

W tamtych czasach rodzili się prawdziwy artyści: Seweryn Krajewski, Krzysztof Klenczon i inni którzy już na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich Polaków.

Ewa Kaszuba

Dodalabym jeszcze Czeslawa Niemena.

Wojtek Markos

Panie Marcinie no super, a pamiętasz nasze prywatki?. Dziewczyny w mini.,wino lacrima....!Q!!!!!!!!!!!!!!!

Wojtek Markos

@Ewa Kaszuba Pani Ewo no super.Czesław Niemen to moja młodość. Jestem z pochodzenia Grekiem. Bardzo kocham Słowiank

More Comments

More Videos