Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Du fortenar ein som meg
Daniel Kvammen Lyrics


Det bryr ikkje meg at du er ein slik sånn som smiler når du gret
Og at du alltid spør meg kvifor me to i heile tatt finns til
For du veit eg kavar
Med samma tankane som deg
Og meire til

For du fortenar ein som meg
Ein som er merkeligare enn du er
Og om du ikkje veit kvar du skal
Så er det vertfall oss to att i lag

Det bryr ikkje meg at du alltid blir forbanna og galen når du er full
Og at du skrik at du vil døy for du bli gamal og rund
Så lenge me kan springe
Til føtene ikkje ber
Gjennom alt slags ræl

For du fortenar ein som meg
Ein som er merkeligare enn du er
Og om du ikkje veit kvar du skal
Så er det vertfall oss to att i lag

Og det bryr ikkje meg at me ikkje tenar mykje peng
Om me må bu på eit kott, i ei enkelt seng
Og om det heile skulle rase ned
Så skal eg vera med
På den absurditet
Som utgjer det me er

For eg kan sjå korleis hovudet ditt brenn
Korleis hendene dine skjelv og korleis augo dine renn
men eg veit det finns så mykje meir ved deg
og eg og du i lag me kunne lagt ein plan
og kanskje me kunne fått det til

For du fortenar ein som meg
Ein som er merkeligare enn du er
Og om du ikkje veit kvar du skal
Så er det vertfall oss to att i lag

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS
Written by: Daniel Kvammen

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

Simple Norwegian

Lyrics:
Det bryr'kje meg at du er einslig
Sånn som smiler når du gret
Og at du alltid spør meg koffor me to heile tatt fins te
For du veit e kava
Med samme tankan som deg
Og meire te
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
Det bryr'kje meg at du blir forbanna og gal når du er full
Og at du skrik at du vil døy før du blir gammal og rund
Så lenge vi kan springe
Til ikkje føtan bær dæ gjennom alt slags ræl
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
Det bryr'kje meg at me ikkje tjener mykje pengar
Me må bu i eit kott i ei enkeltseng
Og om det heile skulle rase ned
Skulle eg vere med på den absurditet som utgjør det det e
For eg kan sjå koss hue ditt brenn
Koss henda dine skjelv
Koss augan dine renn
Men e veit det finns så mykje meir ved deg
Og e og du i lag vi kunne lagt en plan
Og kanskje me kunn fått det te
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
Na na na na na

Daniel Kvammen is from Geilo, which is fairly central in the lower, wider part of Norway. Characteristics of his dialect include "e" (instead of "jeg"), "korr" (instead of hvor"), "me" (instead of "oss"), "ikkje" (instead of "ikke"), and "mykje" (instead of "mye").Neuron Canavarı

Det bryr 'kje meg at du er ein slik

sånn som smiler når du græt

og at du alltid spør meg korfor me to heile tatt fins te

for du veit eg kava

med samma tankan som deg

og meire te...

 

For du fortenar ein som meg

ein som merkeligare enn du er

og om du ikkje veit kor du ska

så er det hvertfall oss to att i lag

 

Det bryr 'kje meg at du blir forbanna og gale når du er full

og at du skrik at du vil døy før du blir gamal og rund

så lenge me kan springe

te ikkje føtan ber, gjennom alt slags ræl

 

For du fortenar ein som meg

ein som merkeligare enn du er

og om du ikkje veit kor du ska

så er det hvertfall oss to att i lag

 

Det bryr 'kje meg at me ikkje tener mykje pengar

eller må bu i eit kott i ei enkeltseng

og om det heile skulle rase ned

skulle eg vere med på den absurditet som utgjør det me er

 

For eg kan sjå koss huet ditt brenn

koss henda dine skjelv

koss augun dine renn

men er veit det finns så mykje meir ved deg

og eg og du i lag me kunne lagt ein plan

og kanskje me kunne fått det te

 

For du fortenar ein som meg

ein som merkeligare enn du er

og om du ikkje veit kor du ska

så er det hvertfall oss to att i lag

 

For du fortenar ein som meg

ein som merkeligare enn du er

og om du ikkje veit kor du ska

så er det hvertfall oss to att i lag

https://lyricstranslate.comAll comments from YouTube:

Simple Norwegian

Lyrics:
Det bryr'kje meg at du er einslig
Sånn som smiler når du gret
Og at du alltid spør meg koffor me to heile tatt fins te
For du veit e kava
Med samme tankan som deg
Og meire te
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
Det bryr'kje meg at du blir forbanna og gal når du er full
Og at du skrik at du vil døy før du blir gammal og rund
Så lenge vi kan springe
Til ikkje føtan bær dæ gjennom alt slags ræl
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
Det bryr'kje meg at me ikkje tjener mykje pengar
Me må bu i eit kott i ei enkeltseng
Og om det heile skulle rase ned
Skulle eg vere med på den absurditet som utgjør det det e
For eg kan sjå koss hue ditt brenn
Koss henda dine skjelv
Koss augan dine renn
Men e veit det finns så mykje meir ved deg
Og e og du i lag vi kunne lagt en plan
Og kanskje me kunn fått det te
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
For du fortjener ein som meg
Ein som merkeligar enn du e
Og om du ikkje veit korr du ska
Så e det hvertfall oss to att i lag
Na na na na na

Daniel Kvammen is from Geilo, which is fairly central in the lower, wider part of Norway. Characteristics of his dialect include "e" (instead of "jeg"), "korr" (instead of hvor"), "me" (instead of "oss"), "ikkje" (instead of "ikke"), and "mykje" (instead of "mye").

Adonai Gaspar

Didn't understand a single word, but it's a nice song

MegaMoto85

you deserve one like me, who are just as strange as you

kaiya2979

:D

Adonai Gaspar

XD gg

The Daily Weather Forecast

+initiativet You deserve someone like me*

jimmythesaint

+Renchery- LoneWolf You deserve someone stranger than me..

Alexander Kasin

Sinnsykt Bra. Og utrolig fin tekst på låta, ser fram til og høre mere fra deg. Stå på

Mark Lund

He's a fidgety little rascal, isn't he? :D

ellem TM

18 people doesn't deserve someone like Daniel Kvammen

More Comments