Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Makambo
by Geoffrey Oryema

Ngibathe Ngicelu Xolo
Ngatholi nzondo
Ngibathe Ngecelu thando ma, ah oh
Yiningathi yini ngomhlaba
Yini Singa Funu Zwano? ah oh
Ngibathe Ngicelu Xolo
Ngatholi nzondo, ah oh

Washu mathambo espoki wathi
Africa, Umhlaba ubolile
Abantu bane nkohla kalo
Umhlaba ubolile
Umhlaba unengozi
Sudan, Rwanda, Angola, Malawi, Liberia, Zaire
Stop the killing
Phansingo dlame
South Africa: war is never good
Phansingo dlame

So why?
So why?
So why?
Africa, Africa will sing - so why?
The sun in your heart is your smile - so why?
Wozani bizanu tula - So why?

Contributed by Charlotte Y. Suggest a correction in the comments below.

More Videos