Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Dhan Dhan Ram Das Guru
Gurudass Lyrics


We have lyrics for 'Dhan Dhan Ram Das Guru' by these artists:

Mantra Girl Sadhai Sadhai aayi rahancha Timro yaad haru Yo man eklai gun…

We have lyrics for these tracks by Gurudass:

Ad Gurei Nameh Aad Guray Nameh Jugaad Guray Nameh Sat Guray Nameh Siri Guru…
Ang Sang Wahe Guru hanya ada satu guru yang ku puja guru maha agung serta…

The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric videos or browsing the comments in the different videos below.
Comments from YouTube:

Siriatma Anselmi

Dhan dhan raam daas gur jin siri-aa tinai savaari-aa X4
Pooree hoee karaamaat aap sirajanhaarai dhaari-aa
Sikhee atai sangatee paarbrahm kar namasakaari-aa
paarbrahm kar namasakaari-aa
paarbrahm kar namasakaari-aa

Dhan dhan raam daas gur jin siri-aa tinai savaari-aa X4
Atal athaa-o atol too tayraa ant na paaraavaari-aa
Jinee too sayvi-aa bhaa-o kar say tudh paar utaari-aa
say tudh paar utaari-aa
say tudh paar utaari-aa

Dhan dhan raam daas gur jin siri-aa tinai savaari-aa X4
Lab lobh kaam krodh mo maar kadhay tudh saparvaari-aa
Dhan so tayraa thaan hai sach tayraa paisakaari-aa
sach tayraa paisakaari-aa
sach tayraa paisakaari-aa

Dhan dhan raam daas gur jin siri-aa tinai savaari-aa X4
Naanak too lehanaa toohai gur amar too veechaari-aa
Naanak too lehanaa toohai gur amar too veechaari-aa
Gur dithaa taa man saadhaari-aa
Gur dithaa taa man saadhaari-aa

Dhan dhan raam daas gur jin siri-aa tinai savaari-aa X4

Kundalini Résistance

Dhan dhan raam daas gur, jin siri-aa tinai savaari-aa

Pooree hoee karaamaat aap sirajanhaarai dhaari-aa

Sikhee atai sangatee paarbrahm kar namasakaari-aa

Atal athaa-o atol too tayraa ant na paaraavaari-aa

Jinee too sayvi-aa bhaa-o kar say tudh paar utaari-aa

Lab lobh kaam krodh mo maar kadhay tudh saparvaari-aa

Dhan so tayraa thaan hai sach tayraa paisakaari-aa

Naanak too lehanaa toohai gur amar too veechaari-aa

Gur dithaa taa man saadhaari-aa

More Videos