Inchiuvatu, Inchiuvatu: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Inchiuvatu
by Inchiuvatu

Santu patri di lu 'nfernu
Salva lu to figghiu ca iddu mori 'ncruci
Levaci sti chiova chiantati pi la paci

Re iddu è
‘Ntesta curunatu di spini scunsacrati
Lu so tronu è na cruci... Inchiuvatu

Inchiuvatu a na cruci pi salvari li to 'nfami

Cielu niuru di odiu e sangu
Vennu vennu vennu i demuni do 'nfernu
Speccianu lu cori di lu figghiu santu
Sangu chianci a fiuredda
Sulu ti lassaru appizzatu a na cruci
Mottu inchiuvatu pi vuliri di li patri

Inchiuvatu a na cruci pi salvari li to 'nfami
'Ncurunatu cu li spini Re di nenti è u salvaturi

Contributed by Elliot F. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

More Videos