Madilu System, Ya Jean: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Ya Jean
by Madilu System

Ya Jean aboyi nga tina te nasengi ye pardon, nazangi soutien na vie na nga po a bombelela nga, mobali aboyi nga na se ya ndoto aloti nazweli ye mbanda, natongo alamuki au lieu atuna nga akamati decision.(fois2)
bato baye kotuna nga likambo nazali se kolela lela, nazangi liloba ya ko zongisela bango po somo elekaki nga...

Contributed by Jayce T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them