Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Miriam Makeba Lyrics


'Cause We Live for Love The morning sun shines full of laughter Waking up, all walks…
A Luta Continua My people, my people open your eyes And answer the call…
A Piece Of Ground When the white man first came here from over the…
Africa 'Ngeke ngiye kwaZulu Kwafel' ubaba 'Ngeke ngiye kwaZulu Kwaf…
Africa Is Where My Heart Lies A picturesque sunset lights up the sky A magical moment of…
African convention The African Convention is going to take place in the…
African Sunset Ilanga lishonile Bafana mazibuye izinkomo zobaba Ilanga los…
Akana Nkomo Uzumgcine lomntana mama Tha la la la la ungamlibali lomfana …
Amaliya Somehow in the way Like a footstep in the snow…
Amampondo Abelaph'amaMpondo Abelaph'amaMpondo Abelaph'amaMpondo Abelap…
Asilimanga Hoyi yeh (Kulonyak'asilimanga) Hoya ho (He he he) Hoya ho (H…
Ask the Rising Sun Lonely, lonely, it can be so lonely Waiting, hoping, longing…
Baby Ntsoare Baby baby ntshware, ntshware ka ditsebe Baby baby ntshware, …Back of the Moon Like a ping pong ball down a mountain stream Like paper…
Banoyi Impi zaqabel'ezo ntaba Engingaziboni Heh ngiyozeqa ngebanoyi…
Baxabene Oxamu Baxabene oxamu Bexabene ngengxongxo Bexakwe yinxu baxaka …
Baya Jabula Bayajabula bo Heya eh ha eh bona bayajabul'abangoma Bayajabu…
Baya ndi memeza Kutheni mntakwethu khawusondele kimi bo Kutheni mntakwethu k…
Beware Verwoerd Nants'indod'emnyama Verewoed Nants'indod'emnyama Verewoed Na…
Birds Little bird, little bird You know how to fly Through the win…
Brand New Day (Ooooooh oooooh oooooooh) When all the dark clouds roll awa…
Cameroon Oh, oh, oh Cameroon Ikhaya lam liseCameroon mama Bathi oh, o…
Can't Cross Over The river come down The river come down River come down I ca…
Cannon Bazobaleka Sobadubula weh mama Bazobaleka weh mame Bazobalek…
Chicken Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh…
Choo Choo Train Wenyuk'uMbombela Wenyuk'ekuseni babo Wenyuk'uMbombela Weh ba…
Chove Chuva Chove Chuva Chove sem parar...(2x) Pois eu vou fazer uma…
Chove-Chuva Chove chuva Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Poi…
Click Song Igqira lendlela nguqongqothwane Igqira lendlela nguqongqothw…
Click Song #2 Baxabene ooxam Bexabene ngengxoxo Bexakwe yingxubaxaka Hayi…
Click Song No. 1 Igqira lendlela ke nguqongqothwane Igqira lendlela kuthwa ng…
Click Song No.1 Igqira lendlela nguqongqothwane Igqira lendlela nguqongqothw…
Click Song Number 1 Igqira lendlela ke nguqongqothwane Igqira lendlela kuthwa ng…
Come To Glory Well come go to glory With me, bye bye Bye bye mi…
Comme Une Symphonie D'Amour Un piano, c'est la musique en noir et blanc La guitare,…
Congo La Bushe La Bushe There's dance (There's dance) They are do…
Darlie Kea Lemang O darlie ke ya le mang (Darlie ke ya le…
Djiu De Galinha Djiu Di Galiña Djiu Di Galiña , Ai Djiu Di Galiña…
Do Unto Others Brothers and sisters Hmm What the bible says is true Hmm We …
Down On the Corner Early in the evenin' just about supper time Over by…
Dubula Ntakana ntyilo ntyilo uphetheni ngomlomo mah? (Lo-lo-lo-lo-l…
Ekoneni Ndibangahamba bandijongile Ndibangahamba bandijongile Ekonen…
Emabhaceni Ngeke ngiye kwaZulu kwafel'ubaba yeheni Ngeke ngiye kwaZulu …
Erev Shel Shoshanim Erev shel shoshanim Nitzeh na el habustan Mor, besamim uleva…
For What It There's something happening here What it is ain't exactly cl…
Forbidden Games Though it's forbidden for my arms to hold you And though…
Give Us Our Land Thina sizwe (Thina sizwe esintsundu) Sikhalela (Sikhalela iz…
Ha Po Zamani Hapo zamani, sikuya (sikuwa) hivi, Hapo zamani, shauri ya po…
Hapo Zamani Hapo zamani, sikuya (sikuwa) hivi, Hapo zamani, shauri ya p…
Hauteng Gauteng Gauteng kgotsanyana tsaka di feletse teng Hauteng ha…
Holilili Ngeny'imini ekuseni (Emakhayeni) Ndandifike eBhongweni (Emak…
House of the rising sound There is a house in New Orleans They call the Rising…
Hurry Mama Hurry! Khawuleza, khawuleza Khawuleza, khawuleza Khawuleza, khawule…
Hush Thula, thula mama thula Thula mama thula Thula mama thula T…
I La la la la la la la la la La la…
I Long to Return Obani (Obani labantu bo) Abakhathaz'umoya wami Obani lababan…
I phin dlela Iph'indlela mama? Iph'indlela mama? Iph'indlela, iph'indlela…
I Shall Sing La la la la la la la la la La la…
I'm In Love With Spring I love the sound of robins in springtime The song so…
I'Mm You'Mm We'Mm I'mm, you'mm, we'mm I'mm, you'mm, we'mm My mind is love min…
Ibabalazie Thalalala ah ah Angilalanga yibhabhalaza Utywala bayizolo ib…
Icala Noseyishayile bath'usengakayosi babo Noseyishayile bath'usen…
Ihoyiya Iho yiya hoyi heh (Oya hoyiye) Oh oh oh oyiye (Oya…
Imagine me Imagine me I'm acting like a child over you I'm wild over…
IMm YouMm WeMm I'mm, you'mm, we'mm I'mm, you'mm, we'mm My mind is love min…
In My Life There are places I'll remember All my life, though some have…
In The Land Of The Zulus Ngeke ngiye kwaZulu kwafel'ubaba nomama Ngeke ngiye kwaZulu …
Ingwemabala Maye babo ngiyingwe yamabala sengidleni mina? Jiye woh ngiyi…
Inkomo Zodwa Ubuhle bendoda ziinkomo zodwa Ntombazana Ubuhle bendoda ziin…
Intandane Angisenabani emhlabeni Ngisele ngedwa ngiyinceke Lusizi lodw…
Into Yam Into yam ndiyayithanda nom'isilinxila (Iye, iye, iye, iye, i…
Iphi Ndilela Iph'indlela? Iph'indlela? Iph'indlela? Salani mawethu (Thana…
Isangoma Sangoma yoh Ey yeh Ey yeh isangoma yoh Yeah yeah yeah yeah …
Ishayisa Mfana Uhlez'uphuz'utshwala nje ngifun'imali yami Uhlez'uphuz'utshw…
Iya Guduza Iyaguduz'indod'isele yodw'endlini Iyaguduz'indod'umfaz'usesi…
Iyaho Iyaho, iyaho, iyaho Tyhini nicinga ntoni? Iyaho, iyaho, iyah…
Jeux Interdits Though it's forbidden for my arms to hold you And though…
Jikele Maweni Intonga zamakhwenkwe Zophukel'emlanjeni wo hom Xa kubethw'in…
Jol Jolinkomo Jola Ajamile amadoda Jolinkomo Jola Ajamile amadod…
Khawuleza Khawuleza, khawuleza Khawuleza, khawuleza Khawuleza, khawule…
Khuluma Khuluma weh ndoda litshonile ilanga Ufunani emzini wam'indod…
Kikirikiki Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh hmm Hmm heh…
Kilimanjaro Mama eh Mama eh Mama ndiyavuya mna Mama ndiyavuya mna Hayi …
Known Unsung Hero Known lonesome hero So boldly he wrote Wrote a message about…
Kudala Ngikwemele Kutheni mntakwethu khawusondele kimi bo Kutheni mntakwethu k…
Kulo Nyaka Hoyi yeh (Kulonyak'asilimanga) Hoya ho (He he he) Hoya ho (H…
Kutheni Sithandwa Kutheni sithandwa Undijonga undigqitha nje? Kutheni sithandw…
Kwazulu Ngeke ngiye kwaZulu kwafel'ubaba nomama Ngeke ngiye kwaZulu …
Kwedini Oham, oham Oham, oham Hmm yahayay (Oham, oham) Hololo hayiyi…
La Bushe La Bushe La Bushe There's dance (There's dance) They are do…
Laktushona Ilanga Lakutshon'ilanga Zakubuy'iinkomo Ndakucinga ngawe Lakutshon'…
Laku Tshone 'ilanga Lakutshon'ilanga Zakubuy'inkomo Ndakucinga ngawe Lakutshon'i…
Lalelani Lalelani nans'indaba Enkulu evele lapha Lalelani, lalelani b…
Langa More More Thetha i-iLanga More (ILanga) Thetha i-iLanga More (ILa…
Let's Pretend Let's pretend That you and I are more than just friends Make…
Lindelani My Lindelani Listen to the bird song You? ll hear the…
Little Bird Little bird, little bird You know how to fly Through the win…
Little Boy Little boy how old are you? Little boy how old are…
Live Humble Live humble (Live humble) Humble (Live humble) Humble yourse…
Love Tastes Like Strawberries Love, it sparks like pinwheels playing Love is soft like tea…
Lovely Lies You tell such lovely lies With your two lovely eyes When I…
LoveTastes Like Strawberries Love, it sparks like pinwheels playing Love is soft like tea…
Lumumba Look Life's golden threads are growing A child is springing …
Mabhongo Zenize nabo magwala Mabhongo, mabhong'entliziyo Zenize nabo …
Maduna Tyhini sukundijonga wena Maduna Uzakundenzani? Tyhini sukund…
Magwala ndini Hmm hala halala Qhawula (Hayo hoyeye) Qhawula magwala ndini …
Make Us One We've come form far away places, tot he golden city We've…
Makoti Igin madod'iyabulala Igin madod'iyabulala Igin madod'iyabula…
Malaika Malaika Nakupenda malaika Malaika Nakupenda malaika Ningeku…
Malaika (My Angel) Malaika, nakupenda Malaika Malaika, nakupenda Malaika Ningek…
Malaisha Zembe malaisha Zembe sigawule Zembe malaisha Zembe sigawule …
Malayisha Bathi yiza nezembe malaisha (Zembe malaisha) Yiza nezembe si…
Malcolm X Everybody seems to be preaching revolution But no one ever s…
Mama Mama ndiyalila Oh ndililel'umuzi kaBawo mama Mama ndiyalila …
Mamoriri Mamoriri motshwana Sosana wa lerato Nonyana e tswa mashi leb…
Mas Que Nada O ariá raió Obá obá obá O ariá raió Obá obá obá O ariá…
Mayibuye Kudala sinyamezele Thina ba-ntu abantsundu BaseMza-Ntsini Af…
Mbube Walal'emini sodliw'amathamsanqa mama Yeh hay hay hay hay hay…
Measure the Valley When the breeze gets to losing ground And the ice, oh…
Meet Me at the River Meet me at the river When the water fall Caresses rocks on…
Miriam & spokes phata phata Sondela sithandane Ngaliwe yintombi yami Sondela sithandane …
Miriam's Goodbye to Africa Goodbye Mother Goodbye Father And to you my little baby Good…
Mommy Mommy, Mommy what is Heaven like? Is it like a house? So…
Moody Moods You have my kind of mood It is the mood of…
Mr. Man When the world first came about And there weren't any lives …
Mtshakazi Andisoze ndiy'ekwendeni Ndoyik'iilokhw'ezinde (Awu helele) A…
Muntu Taba ke eng jwale Go senyegile kae Ga le rothisha keledi Kel…
My Angel Malaika Nakupenda malaika Malaika Nakupenda malaika Ningeku…
My love is young My love is young Each day it starts anew For when I…
My People Remeniscing what we′ve been through, my feelings over and wi…
Nagula Maye bajabula bonk'uma ngilele phansi bo Jiya woh hom hmm He…
Ndamcenga Ndithe ndidlala nomntan'omncikane (Thula) Wasuka walila wats…
Ndibanga Hamba Rindu ini begitu dalam Menembus relung hati Rindu ini tak te…
Ndidiwe Zintaba Ndalishiya ikhaya Ndashiya nabazali Ndalishiya ikhaya Ndashi…
Ndimbone Dluca Ndimbonil'edlul'izolo weh ma Ndimbonil'edlul'izolo weh ma Nd…
Ndixolele Sithandwa uzandixolela na? Kwezomposo endazenzayo mna? Nxa n…
Ndiya Nxila Apha E Bhayi Yho, yho ndiyanxil'aph'eBhayi Yho, yho ndiyanxil'aph'eBhayi …
Ndodemnyama Nants'indod'emnyama Verewoed Nants'indod'emnyama Verewoed Na…
Ngalala Phantsi Maye bajabula bonk'uma ngilele phantsi babo Jiya woh hom hmm…
Ngewundini Mgewu ndini uzawundigcina na kodwa? Mgewu ndini, mgewu ndini…
Ngicela Indlela Iph'indlela? (Haya yaya) Iph'indlela? (Hayaya) Iph'indlela? …
Nginani Na Wamemez'uMngoma (Ndiyagula ndinani na?) Wamemez'uMngoma (Ndi…
Ngiya Khuyeka Woh oh ngiyakuyeka Jiya oh ho Woh (Eh ngiyakuyeka) Jiya oh …
Night Must Fall Night must fall And stars must shine Let them shine no more…
Nomalungelo Akatyebang'uNomalungelo inkab'itshonile (Mna ndinohambo) Aka…
Nomeva Uyint'okwenzani? Umbi kangaka? Ndizakwenzani umbi kangaka? …
Nomthini Ngaphaya kwezantaba Kukho intwazan'entle Phesheya kwalamawa …
Nongqongqo Bahleli bonke entilongweni Bahleli bonke kwaNongqongqo Bahle…
Ntjilo Ntjilo Ndav'ilizwi kwelotyholo Ndakhangela ndasondela Lalisitsho li…
Ntyilo Ntyilo The rain has moved on And left a new day Nothing seems…
Oh So Alone In the throbbing city traffic On a leafy country lane On the…
Oh tell me my mother Wathint'amadoda Wathint'indlu yenyosi Wathint'amadoda Wathin…
Olilili Ngenyimini ekuseni Emakhayeni Ndandisinge ebhongweni Emakhay…
One More Dance Darling, go home Your husband is ill Is he ill? Let them giv…
Orlando Kwasekusuk'amaphepha Bathi masisuk'eGoli Kwasekusuk'amapheph…
Owakho Owakho, owakho wawushiya nobani? Uhamb'uzungez'imizi yamadod…
Oxgam Oh baxabene ooxam Bexabene ngengxoxo Bexakwe yingxubaxaka O…
Pata Pata Saguquka sathi bheka (Nants'iPata Pata) Saguquka sathi bheka…
Pata Pata (live) Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nan…
Pata Pata (Original Version 1 Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega na…
Pata Pata 2000 Saguquka sathi bheka (Nants'iPata Pata) Saguquka sathi bheka…
Pata, Pata Saguquga sathi bega nantsi Pata Pata Saguquga sathi bega nan…
Phansi Kwalomhlaba Phansi kwalomhlaba zants'emgodini Kufel'amawakawaka abantu O…
Phata Phata Sat wuguga sat ju benga sat si pata pata Sat wuguga…
Pole Mze Pole(pole mzee), Pole(pole mzee), Pole(pole mzee), kwa kufun…
Pula Kgosi Seretse Re re pula go uena Kgosi Seretse Re itumela thata go…
Qhude Sebeleth'imbamba Sebeleth'imbamba Sebeleth'imbamba Sebeleth'…
Quickly in Love Just a second or two The first sight of you That's the…
Quit It You take drugs to psych your mind You take wine to…
Remember Sophiatown The birds are gone The streets look sad and dry Old Sophia…
Ring Bell If I could be a shimmering star I'd shine now, shine…
Ring Bell Ring Bell If I could be a shimmering star I'd shine now, shine…
Sabelani Sabelani (Sabelani ma) (2x) Sabelani Sabelani (Sabelani ma…
Sabumoya Yeyen'umoya bo Hayi lelizwe babo linomoya Ngesab'umoya Jiya…
Saduva Andisafuni ukuhamba Ukuhamba netshomi zam Andisafuni mna uku…
Same moon Same moon in sky over me Same moon I see, his…
Serenade Me Serenade me my love Serenade me my love Serenade me my love …
Show Me The Way My Brother Iph'indlela? Iph'indlela? Iph'indlela? Iph'indlela? Iph'indl…
Sing Me a Song I'm moving on, the era has arised For that miracle day Love…
Singa Hayi sihleli nje singamadoda (Hayi sihleli nje singamadoda) …
Siyavuya Ah jabulani nonke Ah jabulani nonke Usefikile umakoti wethu …
Sophiatown Is Gone The birds are gone The streets look sad and dry Old Sophia…
Soweto Blues The children got a letter from the master It said:…
Spokes Phata Phata Sondela sithandane Ngaliwe yintombi yami Sondela sithandane …
Suliram Suliram, suliram, ram, ram Suliram yang manis Adu hai indu…
Sunrise Sunset Is this the little girl I carried? Is this the little…
Talking & Dialoging Hmm Mama, tata buy'emaweni mama Yeh babo mama bayakubiza mam…
Thanayi Thu lu lu lu lu Hayi tha la la la Iye mama…
Thank You Mama Leading the struggle with nothing in your hands Can bring co…
That's How It Goes That's how it goes That man who'll treat you cruel Don't you…
The Ballad of the Sad Young Men Sing a song of sad young men Glasses full of rye All…
The Click Song Igqira lendlela nguqongqothwane Igqira lendlela nguqongqothw…
The Click Song a.k.a. Qongqothwane Nguqo-, nguqongqothwane Nguqo-, nguqongqothwane Nguqo-, nguq…
The House of the Rising Sun There is a house in New Orleans They call the Rising…
The Naughty Flea Where did the naughty little flea go Won't somebody tell me …
The Naughty Little Flea Where did the naughty little flea go Nobody know, nobody kn…
The Retreat Song Intonga zamakhwenkwe Zophukel'emlanjeni wo hom Xa kubethw'in…
Themba Lami Woza sithandwa siy'emakhaya Siyohlala sobabini Woza sithandw…
Thulasizwe Traditional THULASIZWE UNGABOKHALA You JEHOVA WAKHO UZOKUNQ…
To Those We Love Bahleli bonke entilongweni Bahleli bonke kwaNongqongqo Bahle…
To Those We Love (Nongqongqo) Bahleli bonke etilongweni Bahleli bonke kwaNongqongqo x2 He…
Train Song Wenyuk'uMbombela Wenyuk'ekuseni Wenyuk'uMbombela Weh bab'uya…
Tula Ndivile Andisafuni ukuhamba Ukuhamba netshomi zam Andisafuni ukuzula…
U Shaka UShaka wayebusa ngegazi UShaka wayebusa ngegazi Wayehlaba zi…
Uile Ngoan'a Batho Ka pina ena ke tla e binang ka tsatsi lena…
Umam Uyajabula Umam'uyajabula (Umam'uyajabula) Umam'uyajabula (Umam'uyajabu…
Umbhaqanga Kudala sihamba sifun'umbhaqanga Siwutholile lapha eThekwini …
Umoya Jiya babo woh ngesab'umoya Lelizwe linomoya ngesab'umoya Jiy…
Umqokozo Hayi ndinomqokoz'oBomvu mama Ndawuphiwa nguBawo Ndinomqokoz'…
Umquokozo Hmmm Hmmm helele le le mama heh Hmmm ha la la la…
Umthakathi Sahamba noDudu sayofun'isangoma Safik'isangoma sath'umntan'u…
Ungakanani Ungakanani? (Ungangotshane) Ungakanani? (Ungangotshane) Unga…
Unyana Wolahleko Bawo ndiyazithoba Ndithi ndixolele Ndikonile ngokudela imith…
Uthando Luyaphela Dal'uzohamba Dal'uzobuya Dal'uzohamba ud'ubuye Dal'uzohamba…
Uyadela Uyadel'uyadela mama Uyadela ngob'uthand'ukwenzela lo Uyadel'…
Uyana Wolahleko Bawo ndiyazithoba Ndithi ndixolele Ndikonile ngokudela imith…
Vula Amasango Vulan'amasango Sesifikile nomakoti Siyangena Khanivul'esangw…
Welela Welela wela mama Welela wela ma Wela, wela, wela, wela mama …
West Wind West Wind blow ye gentle O'er the souls of yesterday My sons…
West Wind Unification West Wind blow ye gentle Over the souls of Africa My sons…
What Is Love In this world where people are restless Wondering where to t…
When I've Passed On Raptured is a man who is born Poor in every way He…
Where Are You Going Where are you going Weeping wanderer I can see By the tears …
Where Can I Go In the cities of a hundred foreign lands Not one word…
Where Does It Lead Where does it lead? This strange young love of mine Only hea…
Where Does It Lead ? Where does it lead this stranger love of mind? Only heaven…
Where Does It Lead? Where does it lead? This strange young love of mine Only hea…
Willow Song The poor soul sat sighing By a sycamore tree Sing willow, wi…
Wind Song The wind is deep The wind is long And the wind is…
Witch Doctor Sahamba noDudu sayofun'isangoma Safik'isangoma sath'umntan'u…
Woza Woza sithandwa Woza sihlale ngovuyo Woza sithandwane sam Woz…
Xica da Silva Xica da Silva a negra, a negra De escrava a amante,…
Yini Madoda Tyhini madoda niqonde ni? Xa ningasayi emakhaya Iintsapho ze…
You Are In Love When your heart is light and gay And you can't find…
Zenizenabo Zenize nabo magwala Mabhongo, mabhong'entliziyo Zenize nabo …


Mfundo Piti


on To Those We Love (Nongqongqo)

At the time the song was composed and released all the people mentioned ((Mangaliso) Sobukhwe, (Albert) Luthuli, (Nelson) Mandela, and (Walter) Sisulu were alive. While the three were in prison at Robben Island, Luthuli was not in prison, hence the question to Luthuli asking what "will you do?". Luthuli was the president of the banned African National Congress (ANC). Sobukhwe the president of Pan Africanist Congress (PAC). Mandela and Sisulu occupied executive leadership positions within the ANC at the time of their sentencing to serve life sentences in prison (1964). The same question is asked to all Africans.

Mfundo Piti


on To Those We Love (Nongqongqo)

The lyrics of "To Those We Love" by Miriam Makeba are about the struggles, sacrifices, and resilience of great African leaders who fought for freedom, justice, and equality. The repetitive chorus, "Bahleli bonke entilongweni, Bahleli bonke kwaNongqongqo" refers to how all these leaders, including Sobukwe, Luthuli, Mandela, and Sisulu, are resting in peace or buried in their respective homes. The verses pose questions about their legacy and the continuation of their work, asking "Why, Baba Luthuli? What will you do?" and "What will happen to us, MaAfrica?" These questions are a call to action for listeners to carry on the struggle for freedom and justice.

Junior


on Soweto Blues

The melancholy in her voice

Junior


on Mama

It makes me cry I could not bury my mother cause I was in prison when I ask prison authorities to allow me an opportunity to go and attend the funeral they refused. We always underestimate the role of women

no


on Beware, Verwoerd! (Ndodemnyama)

no
hi! i enjoted. this song. i loved it

Matt Olomu


on Noweva

This is your challenge, South Africans who understand the lyrics of NOWEVER. Do yourselves and Africa a favour. Interpret it.

More Versions