Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Mamona
Republika Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie,
Ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony.
Ani słowa o miłości, o podłości, polityce
I o niczym innym, nic bez znaczeń dodatkowych.

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.

Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem,
Bo jak wierzyć w to, gdy ktoś dla mamony.
Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam, w przekonaniu,
Że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić.

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.

Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy !
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy !
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy !
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy !

Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz
I że widzisz to, ja dzisiaj piszę dla mamony.
Tak, jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta
Tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy.

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.

Ta piosenka...

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.

Ta piosenka...

Overall Meaning

The lyrics of Republika's song, Mamona, are about the artist's decision to write a song solely for the purpose of making money. The artist acknowledges that the song is not about love, betrayal, politics or anything else of importance but was written purely for financial gain. The artist positions themselves as someone who is not naive and understands that people will do anything to make money. In this case, the artist is using their talent to create something for the sole purpose of making money.


The first stanza talks about the artist's satisfaction with the song that they have created but emphasizes that the motivation behind the creation of the song was purely for monetary gain. The second stanza suggests that even though people claim to love a certain thing, the artist does not believe that sentiment because of the propinquity of people for money. And consequently, the artist writes a song purely for money.


The repeated phrase "Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę" translates to "First you, then a long, long time of nothing, only you, I write for you." The lyrics convey the message that the artist has put money first, even before the art form, and that they are writing the lyrics solely for financial gain without any real inspiration or creativity.


Line by Line Meaning

Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie,
I wrote a song today, it's going well, it's beautiful,


Ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony.
But I want it to be solely for the money.


Ani słowa o miłości, o podłości, polityce
No words about love, deceit, politics


I o niczym innym, nic bez znaczeń dodatkowych.
And nothing else, nothing with added significance.


Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
You first, for a long time, nothing else, only for you I write.


Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.
Only you, after you there is nothing, I write for money today.


Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem,
How many times I've heard someone say they love, I didn't believe them,


Bo jak wierzyć w to, gdy ktoś dla mamony.
Because how to believe it when someone does it for money.


Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam, w przekonaniu,
This song is true, here I sing, convinced,


Że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić.
That I'm not feeling anything, just have to make some money.


Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy !
This song is written for money!


Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy !
This song is sung for money!


Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy !
This song is recorded for money!


Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy !
This song is released for money!


Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz
I don't treat you like a fool, I assume you're listening,


I że widzisz to, ja dzisiaj piszę dla mamony.
And that you understand, today I'm writing for money.


Tak, jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta
Just like no prostitute ever kisses on the lips,


Tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy.
I too let go of all my verses.


Ta piosenka...
This song...


Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
You first, for a long time, nothing else, only for you I write.


Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.
Only you, after you there is nothing, I write for money today.


Ta piosenka...
This song...
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Most interesting comments from YouTube:

VVueza

Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie
Ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony
Ani słowa o miłości, o podłości, polityce
I o niczym innym, nic, bez znaczeń dodatkowych
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony
Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem
Bo jak wierzyć w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony
Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu
Że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy
Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz
I że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony
Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta
Tak i ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzySzymon 123

Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, 
Ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. 
Ani słowa o miłości, o podłości, polityce 
I o niczym innym, nic bez znaczeń dodatkowych. 

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę. 
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. 

Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, 
Bo jak wierzyć w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. 
Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam, w przekonaniu, 
Że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. 

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę. 
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. 

Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy! 

Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz 
I że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. 
Tak, jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta 
Tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. 

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę. 
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. 

Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy! 

Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę. 
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. 

Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy!

Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy! 
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy!Patris Official

Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie,
Ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony.
Ani słowa o miłości, o podłości, polityce
I o niczym innym, nic, bez znaczeń dodatkowych.
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.
Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem,
Bo jak wierzyć w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony.
Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu,
Że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić.
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy!
Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz
I że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony.
Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta,
Tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy.
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy!
Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę.
Tylko ty, po tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony.
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy!
Ta piosenka jest wydana dla pieniędzy!All comments from YouTube:

Marcin

Jestem z Chorwacji, nie rozumiem słów, po prostu widzę dumę Polaków

Justyna A

Ta piosenka powstała w połowie lat 90 tych, kiedy po przemianach artyści nie umieli przyznać, że uprawiają zawód artysty (także) "dla pieniędzy", tylko rzekomo wyłącznie z misją... Kiedy pierwszy raz zobaczyłam i usłyszałam - oczywiście ten utwór roześmiałam się i powiedziałam: "no w końcu ktoś powiedział prawdę! Do dziś myślę, że on to napisał właśnie w odniesieniu do kontekstu tamtych lat... Wspaniały :)

RC 28

Nikt za darmo nic nie robi .A jak pracuje dla idei to nie mniej niż za 50 tysięcy miesięcznie.

seneka52

Śmierć Grzegorza Ciechowskiego przyniosła niepowetowaną stratę polskiej muzyce rockowej.Artysta muzyczny w pełnym tego słowa znaczeniu.Spoczywaj w pokoju.

Michalina Nowak

Bez przesady,poza nim są inni którzy tworzyli czy tworzą (to 2 niestety już rzadziej) też fajną z mądrym fajnym i dającym do myślenia przesłaniem.

Kacper Akordeonista

Od razu po operacji zmarł nie wybudził się

fryga31

​@xxx xxx nie zapomnieli

Rychu

F

Grzegorz Wójcik / Messy Channel

R.I.P Obywatel GC!! 🙏

5 More Replies...

Ares28

Pan pomalowany na złoto nazywa sie Andrzej i jest moim WF'istą :) Pozdrawiam, Gdynia!

More Comments

More Videos