Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Bandira bandira
by Yonca Evcimik

Oturup da konuþamadýk seninle
Düþünüp de taþýnamadýk doðru dürüst
Amacýmýzýn ucuna da varmýþken
Baþka aþklar senin neyine

Bakýþýp da görüþemedik seninle
Uzanýp da eriþemedik doðru dürüst
Amacýmýzýn ucuna da varmýþken
Baþka kýzlar senin neyine

Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanýrým
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarým
Daha daha iyi bakarým

Bandýra bandýra bandýra bandýra ye
Bandýra bandýra ye beni
Hiç doyamazsýn tadýma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkýma
Kalma sakýn baþka yerde
Ne iþin var baþka yerde
Bandýra bandýra ye beni
Hiç doyamazsýn tadýma...

Contributed by Christian T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Comments from YouTube:

Serin Bulut

Sene 2020 karantinadayızz hala dinleyen var mı????

Aysegul Demir Alhan

Var😁😁🤣

mimi sabu

@Huriye Baktir sanada selam 90'lilar ne güzeldi ya..

mimi sabu

Olmazmi herzaman alimizda 90'li yillarin sarkilari simdikilere 10 ceker

Musa oğuz Kaya

Ben

Arzu cayır

Eveeettt

44 More Replies...

Sinem Karaoğlu

yıl oldu 2020 hala dinleyenler beğensin de sayımızı bilelim

Cennet Uysal

Benim valla güzel kız güzel ses tonu vat

Semanur Turan

Benn ahjjsjsj

İrem Elif Erkara

Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine

Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine

Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
Daha daha iyi bakarım

Bandıra bandıra bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...

More Comments

More Videos