Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Internet Love
hnhngan Lyrics


Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings

Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai hay ai cần anh
You'll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact you think that I look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings

Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai hay ai cần anh
You'll be safe inside my angel wings

Lyrics © DistroKid

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Most interesting comments from YouTube:

Nguyễn Kim Ngân

lyric:
chưa bao giờ em nghĩ
rằng anh, là gu của em đâu
chưa bao giờ em nghĩ
rằng em, will fall in love with you
mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

chưa bao giờ em nghĩ
là ta, hợp nhau đến như vậy
cách xa ngàn cây số
mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
chẳng cần nói 1 lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

vì bông hoa tàn phai ngày ấy
anh đã tưới lên tình iu
rưc hồng ôi cùng nhau mình cháy
cháy lên từng vết son
h làm sao, để anh, hiểu lòng e nhiều hơn
bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe đc không
tình là thế
oh, baby em và anh là super star đêm nay
bởi vì thế
i go insane every time anh bên mình
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
i will keep u safe inside my angel wings

là 1 phút
ào lên rằng sao trời không mang anh về
vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
u'll be safe inside my angel wings

em mong rằng anh đã
thấy những j cần thấy
để ý câu từ em viết
để ý từng lời em hát,cho anh

chưa bào h e nghĩ rằng anh
ngot ngào đáng yêu như vậy
the fact u think
that i, look beautiful this way
vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính e
và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính aNguyễn Lan

Lyrics :
Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhungVì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anhĐỎ SAO

Lyrics :
Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhungVì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anhRayna Cô giáo tiếng Trung

Lyrics :
Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhungVì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anhchim non

lyric:
chưa bao giờ em nghĩ
rằng anh, là gu của em đâu
chưa bao giờ em nghĩ
rằng em, will fall in love with you
mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
chưa bao giờ em nghĩ
là ta, hợp nhau đến như vậy
cách xa ngàn cây số
mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
chẳng cần nói 1 lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
vì bông hoa tàn phai ngày ấy
anh đã tưới lên tình iu
rưc hồng ôi cùng nhau mình cháy
cháy lên từng vết son
h làm sao, để anh, hiểu lòng e nhiều hơn
bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe đc không
tình là thế
oh, baby em và anh là super star đêm nay
bởi vì thế
i go insane every time anh bên mình
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
i will keep u safe inside my angel wings
là 1 phút
ào lên rằng sao trời không mang anh về
vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
u'll be safe inside my angel wings
em mong rằng anh đã
thấy những j cần thấy
để ý câu từ em viết
để ý từng lời em hát,cho anh
chưa bào h e nghĩ rằng anh
ngot ngào đáng yêu như vậy
the fact u think
that i, look beautiful this way
vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính e
và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính aThu Phương

Lời bài hát cho ai cần
Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

I will keep you safe inside my angel wings

Là một phút
Oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

U'll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã, thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ em viết, để ý từng lời em hát, cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact you think, that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

I will keep you safe inside my angel wings

Là một phút
Oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

U'll be safe inside my angel wingsLinh Mai Thuy

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anhYến Nhi Lê Nguyễn

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anh

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về

Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wingsChăm Chỉ Chú Ong

lyric:
chưa bao giờ em nghĩ
rằng anh, là gu của em đâu
chưa bao giờ em nghĩ
rằng em, will fall in love with you
mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
chưa bao giờ em nghĩ
là ta, hợp nhau đến như vậy
cách xa ngàn cây số
mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
chẳng cần nói 1 lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
vì bông hoa tàn phai ngày ấy
anh đã tưới lên tình iu
rưc hồng ôi cùng nhau mình cháy
cháy lên từng vết son
h làm sao, để anh, hiểu lòng e nhiều hơn
bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe đc không
tình là thế
oh, baby em và anh là super star đêm nay
bởi vì thế
i go insane every time anh bên mình
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
i will keep u safe inside my angel wings
là 1 phút
ào lên rằng sao trời không mang anh về
vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
u'll be safe inside my angel wings
em mong rằng anh đã
thấy những j cần thấy
để ý câu từ em viết
để ý từng lời em hát,cho anh
chưa bào h e nghĩ rằng anh
ngot ngào đáng yêu như vậy
the fact u think
that i, look beautiful this way
vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính e
và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính aHuy

Lyrics:

Chưa bao giờ em nghĩ, rằng anh là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ, rằng em will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần bảo một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

[ĐK:]
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh hiểu lòng em nhiều hơn ?
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không ?

T ình là thế
O h baby, em và anh là super star đêm nay
B ởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
E m chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

I will keep you safe inside my angel wings

L à một phút
O à lên rằng sao trời không mang anh về
V ì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
E m chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh

U 'll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã, thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát, cho anh
Chưa bao giờ em nghĩ, là anh ngọt ngào, đáng yêu như vậy
The fact you think
That I look beautiful this way...
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trận trong chính anh.Ngọc Moe

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khônChưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhungVì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được khôngTình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wingsLà một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wingsEm mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way


Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anhHưng Nguyễn

lyric:
chưa bao giờ em nghĩ
rằng anh, là gu của em đâu
chưa bao giờ em nghĩ
rằng em, will fall in love with you
mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
chưa bao giờ em nghĩ
là ta, hợp nhau đến như vậy
cách xa ngàn cây số
mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
chẳng cần nói 1 lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
vì bông hoa tàn phai ngày ấy
anh đã tưới lên tình iu
rưc hồng ôi cùng nhau mình cháy
cháy lên từng vết son
h làm sao, để anh, hiểu lòng e nhiều hơn
bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe đc không
tình là thế
oh, baby em và anh là super star đêm nay
bởi vì thế
i go insane every time anh bên mình
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
i will keep u safe inside my angel wings
là 1 phút
ào lên rằng sao trời không mang anh về
vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
u'll be safe inside my angel wings
em mong rằng anh đã
thấy những j cần thấy
để ý câu từ em viết
để ý từng lời em hát,cho anh
chưa bào h e nghĩ rằng anh
ngot ngào đáng yêu như vậy
the fact u think
that i, look beautiful this way
vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính e
và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính aThai Le Hoang

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anh

Lyric từ: LeeCoffee.netHuỳnh Xuân

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wings
Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát, cho anh
Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact you think, that I, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wingsBoba Mint

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút
Oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wings
Em mong rằng anh đã, thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ em viết, để ý từng lời em hát, cho anh
Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact you think, that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút
Oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wingsVân Vũ

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wings
Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát, cho anh
Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact you think, that I, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wingsSơn Võ Lê

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh, là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần nói một lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhungVì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy cháy lên từng vết son
Giờ làm sao, để anh, hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không

Tình là thế oh, baby em và anh là super star đêm nay
Bởi vì thế i go insane every time anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep u safe inside my angel wings

Là một phút òa lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U’ll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát,cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact u think that i, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính anhHuu Nhật

Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu
Chưa bao giờ em nghĩ rằng em, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

Chưa bao giờ em nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings

Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wings

Em mong rằng anh đã
Thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ em viết
Để ý từng lời em hát, cho anh

Chưa bao giờ em nghĩ, là anh, ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact you think, that I, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh

Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?

Tình là thế
Oh baby em và anh là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
I will keep you safe inside my angel wings

Là một phút oà lên rằng sao trời không mang anh về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
U'll be safe inside my angel wings

Nguồn tin: Musixmatch

Nhạc sĩ: Ngân Phạm

Ẩn bớt

VideoXEM TRƯỚC

3:37

[ Lyrics Video ] | nnhngan - Internet Love (ft. Tyronee)

YouTube · Chill

25 thg 2, 2021Trường Nguyễn

Chưa bao giờ anh nghĩ rằng em là gu của anh đâu
Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh, will fall in love with you
Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
Say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn
Chưa bao giờ anh nghĩ là ta, hợp nhau đến như vậy
Cách xa ngàn cây số mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung
Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, em đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để em hiểu lòng anh nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby anh và em là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime anh bên mình
Anh chẳng muốn em cần ai, hay ai cần em
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút oà lên rằng sao trời không mang em về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Ang chẳng muốn em cần ai, hay ai cần em
U'll be safe inside my angel wings
Anh mong rằng em đã
Thấy những gì cần thấy
Để ý câu từ anh viết
Để ý từng lời anh hát, cho em
Chưa bao giờ anh nghĩ, là em, ngọt ngào đáng yêu như vậy
The fact you think, that I, look beautiful this way
Vì đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh
Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em
Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tưới lên tình yêu
Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son
Giờ làm sao để em hiểu lòng anh nhiều hơn
Bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không?
Tình là thế
Oh baby anh và em là superstar đêm này
Bởi vì thế
I go insane everytime em bên mình
Anh chẳng muốn em cần ai, hay ai cần em
I will keep you safe inside my angel wings
Là một phút oà lên rằng sao trời không mang em về
Vì đã có nhiều đêm, nhiều hương men nặng nề
Anh chẳng muốn em cần ai, hay ai cần em
U'll be safe inside my angel wingsAll comments from YouTube:

VSTRA

Cảm ơn mng vì 10tr views!!

cdsl.lnk.to/InternetLove

Anh Kha Nguyễn Hoàng

@Lê Văn tsstsstssssttst stt qua ttgosgozxoozgozzgzoxogzogzgogozogoxxgooxpxgoxyuch

Tường Vy Trịnh Ái

@Lê Văn j

Linh Bui

@Lê Văn Q Q Quy6 thứ đấy y

Linh Bui

@Lê Văn ko ươu

Linh Bui

7lyuủm u16 yuu huhu kku

16 More Replies...

Nguyễn Kim Ngân

lyric:
chưa bao giờ em nghĩ
rằng anh, là gu của em đâu
chưa bao giờ em nghĩ
rằng em, will fall in love with you
mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone
say đắm cồn cào, lỡ yêu rồi mất khôn

chưa bao giờ em nghĩ
là ta, hợp nhau đến như vậy
cách xa ngàn cây số
mà ta, vẫn luôn biết nhau làm gì
chẳng cần nói một lời, nhưng thói quen mình vẫn chung
chẳng cần nói 1 lời, nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung

vì bông hoa tàn phai ngày ấy
anh đã tưới lên tình iu
rưc hồng ôi cùng nhau mình cháy
cháy lên từng vết son
h làm sao, để anh, hiểu lòng e nhiều hơn
bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe đc không
tình là thế
oh, baby em và anh là super star đêm nay
bởi vì thế
i go insane every time anh bên mình
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
i will keep u safe inside my angel wings

là 1 phút
ào lên rằng sao trời không mang anh về
vì đã có nhiều đêm,nhiều hương men nặng nề
em chẳng muốn anh cần ai, hay ai cần anh
u'll be safe inside my angel wings

em mong rằng anh đã
thấy những j cần thấy
để ý câu từ em viết
để ý từng lời em hát,cho anh

chưa bào h e nghĩ rằng anh
ngot ngào đáng yêu như vậy
the fact u think
that i, look beautiful this way
vì đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính e
và đâu mấy ai hiểu, cách trân trọng chính a

DiệuMi Yêuri

Cảm ơn ak

Vy Tường cô gái mắt 3 mí

Cảm ơn nhó

Đạt Nguyễn

@iknf

More Comments

More Videos