Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Say U Love Me
it started with a kiss ost Lyrics


We have lyrics for 'Say U Love Me' by these artists:

Jason/Lara Say that you love me say that you care Say that…
Jason/溫嵐 Say you, say me Say it for always That's the way it…
Lara Liang Say that you love me say that you care Say that…
蔡立兒 身穿着衬衣 但脱去了袜子 面色苍白夜色诱惑 我跟你还是 闹钟不动夜不动 像世界已静止 目光相遇内心相遇 我知道是何事 窗…

The lyrics can frequently be found in the comments below, by filtering for lyric videos or browsing the comments in the different videos below.
Most interesting comment from YouTube:

XXIBDRGN

Lara:
yu dao dui de ren shi zhong yuan fen

wo bu de bu cheng ren

nu sheng hai shi gai yao you fen cun

ni yao qu miao zhun ni yao de ren

bu zai bei dong de deng

song shang zui cun bian cheng ni de ren

ยู เดา ดิ เดอ เริน ชือ ชง ยวน เฟิน
วอ ปู้ เดอ ปู้ เชิน เริน
นู เชิง ฮาย ชือ ก้าย ยาว โย้ว เฟิน จัน
นิ ยาว ชู เมียง ซุน นิ ยาว เดอ เริน
ปู้ จาย เบย ดง เดอ เดิง
ซง ซาย ซุย คัน เบียน เชิง นิ เดอ เริน


Jason:
wo ren shi yi ge nu hai ta tian zhen huo pou ke ai

zai deng dai you ge ren ke yi gai ta yi shen san qian chong ai

bu xu yao hen you qian bu xu yao hen shuai

ta pi qi gu guai you shi hou bao rong you shi hou ni bi xu ren nai
วอ เริน ชือ อิ เกอ นู ฮาย ตา เทียน เซิน ฮัว พัว เคอ อ้าย
ซาย เดิง ด้าย โย้ว เกอ เริน เคอ อิ ก้าย ทา อิ เชิน ซาน เชียน ชง อ้าย
ปู้ ซู โย้ว เฮิน โย้ว เชียน ปู้ ซู โย้ว เฮิน ซุ้ย
ทา ปี ชิ กู กวน โย้ว ชือ ฮัว บาว รง โย้ว ชือ ฮัว นิ ปี ซู เริน นาย

wei she me ta jing ran ai shang ta

ta dao di zai xiang she me

ta shi fou wang le shuai ge bu neng ai

shi she me rang ta luan le fang cun

bu zhi dao gai zhuo she me

wo xiang shuo zhe zhe me ke neng

ta she de she de zi ji de zun yan yu ai hao

nu zui nan de you xi yi dian dou bu hai sao

เหว่ย เซิม เมอะ ทา จิง รัน อ้าย ซาง ทา
ทา เต้า ดิ จ้าย เซี่ยง เซิม เมอะ
ทา ชือ โฟ้ว วาง เลอ ซุ้ย เกอ ปู้ เนิง อ้าย
ชือ เซิม เมอะ ราง ทา รัว เรอะ ฟาง จัน
ปู้ จื่อ เกา ก้าย จัว เซิม เมอะ
วอ เซี่ยง ชัว เจิม เจิม เมอ เคอ เนิง
ทา ชือ เตอะ ชื่อ เตอ ซิ จิ เดอ จัน ยาน ยู อ้าย ฮาว
นู ซุย นาน เตอ โย้ว ซิ อิ เตียน ตาว ปู้ ฮาย จ้าว


yi tian dao wan zai ta shen bian you nao you chao

zhi wei le neng gou bei ta deng yi yan jiu hao

kan ta zai zhe bian er ta zai na bian

ta xiang bei ta peng zai shou xin shang mian

er ta zhuang zuo shi er bu qian nao dai zhong que fu xian

yan qian jin she ta zai wei xiao de hua mian

er ta shuo

อิ เทียน ตาว วาน จ้าย ทา เชิน เบียน โย้ว เนา โย้ว จ้าว
จื่อ เหว่ย เลอ เนิง กัว เบ่ย ทา เดิง ยิ ยาง จุ้ย ฮาว
คาน ทา จ้าย จือ เบียน เออ ทา จ้าย นา เบียน
ทา เซี่ยง เบ้ย ทา เพิง จ้าย ชัว ซิง ชาง เมียน
เออ ทา จวง จัว ชือ เออ ปู้ เชียง เนา ด้าย จง ชือ ฟู เชียน
ยาง เชียน จิน ซือ ทา จ้าย เหว่ย เซียง เดอ ฮัว เมียน
เออ ทา ซัว

Lara:
yu dao dui de ren shi zhong yuan fen

wo bu de bu cheng ren nu sheng hai shi gai yao you fen cun

ni yao qu miao zhun ni yao de ren

bu zai bei dong de deng song shang zui cun bian cheng ni de ren

ยู เดา ดิ เดอ เริน ชือ ชง ยวน เฟิน
วอ ปู้ เดอ ปู้ เชิน เริน
นู เชิง ฮาย ชือ ก้าย ยาว โย้ว เฟิน จัน
นิ ยาว ชู เมียง ซุน นิ ยาว เดอ เริน
ปู้ จาย เบย ดง เดอ เดิง
ซง ซาย ซุย คัน เบียน เชิง นิ เดอ เรินSay that you love me Say that you care ~

nu sheng hai shi gai yao you fen cun yu dao dui de ren

Say that you love me Say that you care ~

bu zai bei dong de deng song shang zui cun bian cheng ni de ren

Say that you love me Say that you care ~
นู เชิง ฮ้าย ชี ก้าย ยาว โย้ว เฟิน จัน ยู ดาว ดุ้ย เดอ เริน
Say that you love me Say that you care ~
ปู้ จ้าย เบ้ย ดง เดอ เดิง ซง ชาง จุ้ย จัน เบียน เชิง นิ เดอ เริน
Jason:
cong tou lai guo yao guai le bu yao nan guo bu yao huang yan yao cheng nuo

ta he ta de ai qing jue dui bu lan duo

jio suan you bu ai ding de yin su sui shi chu muo

ta ye neng pai chu wan nan he ta yi qi du guo

du guo zhe man man chang dong chang dong hou man mian chun feng chun feng

chui dao ta de xin zhong zin zhong jin shi wu xian de gan dong

ซง โต้ว ล้าย กัว ยาว กวัย เลอ ปู้ ยาว นัน กัว ปู้ ยาว ฮ้วง ยัน ยาว เชิง นัว
ทา เฮอ ทา เดอ อ้าย ชิง จุ้ย ตุ้ย ปู้ ลัน ตัว
เจีย ซวน โย้ว ปู้ อ้าย ติง เดอ อิง ซู ซุ้ย ชือ ชู มัว
ทา เย เนิง พ้าย ชู วัน นัน เฮอ ทา อิ ชิ ตู้ กัว
ตู้ กัว เชอ มาน มาน ชาง ดง ชาง ดง โฮ้ว มาน เมียน ชัน เฟิง ชัน เฟิง
ชุ้ย เต้า ทา เดอ ซิง จอง จิน จอง จิ้ง ชือ วู เซียง เดอ กาน ตงta bu zi jue zhu shi ta ren he yi ju yi dong

cai fa xiang zi ji zao yi bu xiao xin chen ni qi zhong

ta zhi dao wo xiang shi ta zhi dao

suo you ta de yi qie ta dou zhi dao

ta kan dao le ta ru ci tao fei tao xin

xin le cao jio xiang ba ta bao jin

bu guan wei lai jian nan xian xi zai duo

zhi guan xian zai neng gou xiang ai zai shuo

xiang yi qi huan cheng de shi qing tai duo

jiu pa shi jian bu gou er ta shuo

ทา ปู้ จือ จุ้ย จู้ ชือ ทา เริน เฮอ อิ จู อิ ตง
ช้าย ฟา เซียง จือ จิ จ้าว ยิ ปู้ ซ้าว ซิน เชิน นิ ชี จง
ทา จือ เต้า วอ เซียง ชือ ทา จือ เต้า
ซัว โย้ว ทา เดอ ยิ เชียน ทา เต้า จือ เต้า
ทา คาน เต้า เลอ ทา รู ชือ ทาว เฟ้ย ทาว ซิง
ซิง เลอ จาว เจีย เซียง บา ทา บาว จิน
ปู้ ก้วน เหว่ย ล้าย เจียน นัน เซียน ซี จ้าย ตัว
จือ ก้วน เซียง จ้าย เนิง กัว เซีย อ้าย จ้าย ชัว
เซียง ยิ ชิ ฮวน เชิง เดอ ชือ ชิง ท้าย ตัว
จุ้ย พา ชือ เจียน ปู้ โก้ว เออ ทา ชัวLara:
yu dao dui de ren shi zhong yuan fen

wo bu de bu cheng ren nu sheng hai shi gai yao you fen cun

ni yao qu miao zhun ni yao de ren

bu zai bei dong de deng song shang zui cun bian cheng ni de ren

ยู เดา ดิ เดอ เริน ชือ ชง ยวน เฟิน
วอ ปู้ เดอ ปู้ เชิน เริน
นู เชิง ฮาย ชือ ก้าย ยาว โย้ว เฟิน จัน
นิ ยาว ชู เมียง ซุน นิ ยาว เดอ เริน
ปู้ จาย เบย ดง เดอ เดิง
ซง ซาย ซุย คัน เบียน เชิง นิ เดอ เริน


Say that you love me Say that you care ~

nu sheng hai shi gai yao you fen cun yu dao dui de ren


Say that you love me Say that you care ~

bu zai bei dong de deng song shang zui cun bian cheng ni de ren

Say that you love me Say that you care ~

(Wu~~)

Say that you love me Say that you care ~

Say that you love me Say that you care ~
นู เชิง ฮ้าย ชี ก้าย ยาว โย้ว เฟิน จัน ยู ดาว ดุ้ย เดอ เริน
Say that you love me Say that you care ~
ปู้ จ้าย เบ้ย ดง เดอ เดิง ซง ชาง จุ้ย จัน เบียน เชิง นิ เดอ เริน

Say that you love me Say that you care ~

(Wu~~)

Say that you love me Say that you careAll comments from YouTube:

RUILE LU

2019?

H I M E A

2021 😭

atrovel dagondon

2021 🥰🥰🥰

李劭軍

2021

이콩알이

2020

eljadid Myriam

My first taiwanese drama it makes me so nostalgic😭♥️

28 More Replies...

Ada Lavilla

Listening to this january 2020 ❤️❤️❤️

Graham Shawn

@Khalid Timothy i will try it out right now. Seems to be working :)

Khalid Timothy

I dont know if anyone gives a damn but I just hacked my girlfriends Instagram password by using Instaplekt. Find it on google ;)

Natalie ve

2021

More Comments

More Videos