Perdeler
Şebnem Ferah Lyrics


Bir yanýmda dopdolu yaþanmýþ sayfalar
Bir yanýmda üst üste okunmamýþ kitaplar
Dünün yarýným hep burda küçücük adamda
Susadým yoruldum ama aklým hayatta
Bir yanda yorgun düþmüþ yaþlanmýþ insanlar
Bir yanýmda ümitle aþka uyananlar
Dünyanýn her hali burda daðýnýk odamda
Çok düþtüm yaralandým ama sarýldým hayata

Ardýmda büyük büyük kocaman aðýr yükler
Her yerimden çektiler beni beklettiler
Dinlendim su içtim aktý dudaklarýmdan
Her gün güneþ doðar yeter ki açýk olsun perdeler

Bir yanýmda durmadan çalýþan saatler
Bir yanda aðýr aðýr dipten gelen sesler
Düþündüm buldum sandýðým yüzyýllýk gerçekler
Hepsiyle giyindim durdum bazen büyük geldiler
Bir yanda hiç susmadan konuþan dudaklar
Bir yanda küsüp susmuþ sessiz akýllar
Dibe vurduysak ne olmuþ elbet çýkarýz
Bir gün var bir gün yokuz kiralýkmýþ hayatlar

Ardýmda büyük büyük kocaman aðýr yükler
Her yerimden çektiler beni beklettiler
Dinlendim su içtim aktý dudaklarýmdan
Her gün güneþ doðar yeter ki açýk olsun perdeler

Contributed by Josiah D. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

Angelx

Yanımda Dopdolu Yaşanmış Sayfalar
Bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar
Dünüm Yarınım Hep Burda Küçücük Adamda
Susadım Yoruldum Ama Aklım Hayatta
Bir Yanda Yorgun Düşmüş Yaşlanmış İnsanlar
Bir Yanımda Ümitle Aşkla Uyananlar
Dünyanın Her Hali Burda Dağınık Odamda
Çok Düştüm Yaralandım Ama Sarıldım Hayata
Ardımda Büyük Büyük Kocaman Ağır Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su İçtim Aktı Dudaklarımdan
Her Gün Güneş Doğar Yeter ki Açık Olsun Perdeler
Bir Yanımda Durmadan Çalışan Saatler
Bir Yanda Ağır Ağır Dipten Gelen Sesler
Düşündüm Buldum Sandığım Yüzyıllık Gerçekler
Hepsiyle Giyindim Durdum Bazen Büyük Geldiler
Bir Yanda Hiç Susmadan Konuşan Dudaklar
Bir Yanda Küsüp Susmuş Sessiz Akıllar
Dibe Vurduysak Ne Olmuş Elbet Çıkarız
Bir Gün Var Bir Gün Yokuz Kiralıkmış Hayatlar
Ardımda Büyük Büyük Kocaman Ağır Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su İçtim Aktı Dudaklarımdan
Her Gün Güneş Doğar Yeter ki Açık Olsun PerdelerYaren Toprak

Bir Yanımda Dopdolu Yaşanmış Sayfalar
Bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar
Dünüm Yarınım Hep Burda Küçücük Adamda
Susadım Yoruldum Ama Aklım Hayatta
Bir Yanda Yorgun Düşmüş Yaşlanmış İnsanlar
Bir Yanımda Ümitle Aşkla Uyananlar
Dünyanın Her Hali Burda Dağınık Odamda
Çok Düştüm Yaralandım Ama Sarıldım Hayata
Ardımda Büyük Büyük Kocaman Ağır Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su İçtim Aktı Dudaklarımdan
Her Gün Güneş Doğar Yeter ki Açık Olsun Perdeler
Bir Yanımda Durmadan Çalışan Saatler
Bir Yanda Ağır Ağır Dipten Gelen Sesler
Düşündüm Buldum Sandığım Yüzyıllık Gerçekler
Hepsiyle Giyindim Durdum Bazen Büyük Geldiler
Bir Yanda Hiç Susmadan Konuşan Dudaklar
Bir Yanda Küsüp Susmuş Sessiz Akıllar
Dibe Vurduysak Ne Olmuş Elbet Çıkarız
Bir Gün Var Bir Gün Yokuz Kiralıkmış Hayatlar
Ardımda Büyük Büyük Kocaman Ağır Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su İçtim Aktı Dudaklarımdan
Her Gün Güneş Doğar Yeter ki Açık Olsun perdelerSelin Şükran

Bir Yanımda Dopdolu Yaşanmış Sayfalar
Bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar
Dünüm Yarınım Hep Burda Küçücük Adamda
Susadım Yoruldum Ama Aklım Hayatta
Bir Yanda Yorgun Düşmüş Yaşlanmış İnsanlar
Bir Yanımda Ümitle Aşkla Uyananlar
Dünyanın Her Hali Burda Dağınık Odamda
Çok Düştüm Yaralandım Ama Sarıldım Hayata
Ardımda Büyük Büyük Kocaman Ağır Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su İçtim Aktı Dudaklarımdan
Her Gün Güneş Doğar Yeter ki Açık Olsun Perdeler
Bir Yanımda Durmadan Çalışan Saatler
Bir Yanda Ağır Ağır Dipten Gelen Sesler
Düşündüm Buldum Sandığım Yüzyıllık Gerçekler
Hepsiyle Giyindim Durdum Bazen Büyük Geldiler
Bir Yanda Hiç Susmadan Konuşan Dudaklar
Bir Yanda Küsüp Susmuş Sessiz Akıllar
Dibe Vurduysak Ne Olmuş Elbet Çıkarız
Bir Gün Var Bir Gün Yokuz Kiralıkmış Hayatlar
Ardımda Büyük Büyük Kocaman Ağır Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su İçtim Aktı Dudaklarımdan
Her Gün Güneş Doğar Yeter ki Açık Olsun PerdelerAll comments from YouTube:

Ömer Kılıç

"Her gün güneş doğar yeter ki açık olsun perdeler" çok derin.

Melek Güven

Perden açık olsa kaç yazar evin bodrum katında

sude

Tekrar dinle

elif

"Dibe vurduysak ne olmuş elbet çıkarız." Kelimeler yetsenin aksine o kadar umut dolu bi albüm ki 🖤

lluvia

O zamanlar mutluydu, sonra aldatıldı.

Berna Örnek

Çok şükür kulağım var da bu kadar güzel bir sesi dinleyebiliyorum

Sümeyye

@Suddenly gerisi yalandır

Suddenly

@Sevgi Gül Kul sebnem ferah candır

Sevgi Gül Kul

Yada dinleyebiliyormuyum. Dinleyebilenler azdır.

Beyzanur

Okyanus kadar derin sözler yazıyor Şebnem..Türk müzik dünyasında parıldayan inci gibi adeta

More Comments

More Videos