אדם צובר זכרונות
אברהם טל Lyrics


מילים: יונה וולך
לחן: שמעון גלבץ

נה, נה, נה, נה

אדם צובר זכרונות כמו נמלים
בחדשי הקיץ
בחדשי הקיץ כמו חגב
בעת הקיץ - ויש שאדם שר
ובחורף הנמלים מתכנסות
מתנועעות ברכושן ומכלות לאט
את הרכוש ואת החורף מכלות
לאט, לאט

נה, נה, נה, נה

אדם צובר זכרונות כמו נמלים
בחדשי הקיץ
בחדשי הקיץ כמו חגב
בעת הקיץ - ויש שאדם שר

והחגב בחורף שר לפתחים
לטעום מזכרונות העונה
העונה האהובה שבשירו
ממנו חמקה

נה, נה, נה, נה

אדם צובר זכרונות כמו נמלים
בחדשי הקיץ

Contributed by Stella E. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos