בלילות
אודיה & Offer Nissim Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

(בלילות)

(היית בא לי בלילות)

היית בא לי בלילות

היית בא לי בא לי בא לי בלילות
בלילות
אין חוקים, אין גבולות
אין קירות
אם יש אני שוברת
בימים
אין לו סוף, טעויות
אחריו
אני שוב מתקנת
אם אתה חושב שזה הולך להיות קשר מפחיד
שוב אני חושבת לתקן אותך שלא תפסיד
היית בא לי בלילות
מתחנן לשבור לי ת'לב
עד שתעלה לנו השמש
כשהלכת אז אני התחלתי לעלות
ובלילות
אתה שובר לי ת'לב
נשבעתי שלשם אנ'לא חוזרת
כשהרסת אז אני התחלתי רק לבנות

היית בא לי בא לי בא לי בלילות

בלילות
אין חוקים, אין גבולות
אין קירות
אם יש אני שוברת
בימים
אין לו סוף, טעויות
אחריו
אני שוב מתקנת
אם אתה חושב שזה הולך להיות קשר מפחיד (קשר מפחיד)
שוב אני חושבת לתקן אותך שלא תפסיד
היית בא לי בלילות
מתחנן לשבור לי ת'לב
עד שתעלה לנו השמש
כשהלכת אז אני התחלתי לעלות
ובלילות
אתה שובר לי ת'לב
נשבעתי שלשם אנ'לא חוזרת
כשהרסת אז אני התחלתי רק לבנות
(היית בא לי בלילות)

היית בא לי בא לי בא לי בלילות

היית בא לי בלילות
מתחנן לשבור לי ת'לב
עד שתעלה לנו השמש
כשהלכת אז אני התחלתי לעלות
ובלילות
אתה שובר לי ת'לב
נשבעתי שלשם אנ'לא חוזרת
כשהרסת אז אני התחלתי רק לבנות

היית בא לי בא לי בא לי בלילות

Overall Meaning

The song "בלילות" by אודיה & Offer Nissim is a powerful anthem about desire, heartbreak, and resilience. The lyrics talk about a passionate love that exists only in the nighttime, without rules or boundaries. The singer expresses their longing for this person who comes to them at night, begging them to break their heart. Despite the pain inflicted, the singer promises to rebuild and rise again.


The song emphasizes the freedom and lack of inhibitions that come with the night, where there are no limits or walls. The lyrics suggest that mistakes are an inevitable part of life, but the singer is willing to fix them. The repetition of the phrase "בלילות" (at night) throughout the song emphasizes the significance and intensity of these nighttime encounters.


The singer acknowledges that entering into a relationship with this person might be frightening, but they still contemplate fixing them so that they don't lose. The chorus repeats the lines "היית בא לי בלילות, מתחנן לשבור לי ת'לב" (You came to me at night, begging to break my heart), highlighting the destructive nature of the relationship. However, even in the face of destruction, the singer chooses to rebuild and continue rising.


The repetitive nature of the lyrics serves to emphasize the cyclical pattern of this love and heartbreak. Despite the pain caused, the singer remains resilient and promises to keep building. It is a song that captures the complex emotions and struggles of being in a tumultuous relationship, while also showcasing the determination to survive and thrive.


Line by Line Meaning

(בלילות)
In the nights


(היית בא לי בלילות)
You used to come to me in the nights


היית בא לי בא לי בא לי בלילות
You used to come to me again and again in the nights


בלילות
In the nights


אין חוקים, אין גבולות
There are no rules, no boundaries


אין קירות
There are no walls


אם יש אני שוברת
If there are, I break them


בימים
In the days


אין לו סוף, טעויות
It has no end, mistakes


אחריו
After it


אני שוב מתקנת
I fix myself again


אם אתה חושב שזה הולך להיות קשר מפחיד
If you think it's going to be a scary relationship


שוב אני חושבת לתקן אותך שלא תפסיד
Again I think to fix you so you won't lose


היית בא לי בלילות
You used to come to me in the nights


מתחנן לשבור לי ת'לב
Begging to break my heart


עד שתעלה לנו השמש
Until the sun rises for us


כשהלכת אז אני התחלתי לעלות
When you left, I started to rise


ובלילות
And in the nights


אתה שובר לי ת'לב
You break my heart


נשבעתי שלשם אנ'לא חוזרת
I swore that I won't go back there


כשהרסת אז אני התחלתי רק לבנות
When you destroyed, I started only to build


(היית בא לי בלילות)
You used to come to me in the nights


היית בא לי בא לי בא לי בלילות
You used to come to me again and again in the nights


בלילות
In the nights


אין חוקים, אין גבולות
There are no rules, no boundaries


אין קירות
There are no walls


אם יש אני שוברת
If there are, I break them


בימים
In the days


אין לו סוף, טעויות
It has no end, mistakes


אחריו
After it


אני שוב מתקנת
I fix myself again


אם אתה חושב שזה הולך להיות קשר מפחיד (קשר מפחיד)
If you think it's going to be a scary relationship (scary relationship)


שוב אני חושבת לתקן אותך שלא תפסיד
Again I think to fix you so you won't lose


היית בא לי בלילות
You used to come to me in the nights


מתחנן לשבור לי ת'לב
Begging to break my heart


עד שתעלה לנו השמש
Until the sun rises for us


כשהלכת אז אני התחלתי לעלות
When you left, I started to rise


ובלילות
And in the nights


אתה שובר לי ת'לב
You break my heart


נשבעתי שלשם אנ'לא חוזרת
I swore that I won't go back there


כשהרסת אז אני התחלתי רק לבנות
When you destroyed, I started only to build


(היית בא לי בא לי בא לי בלילות)
You used to come to me again and again in the nights


היית בא לי בלילות
You used to come to me in the nights


מתחנן לשבור לי ת'לב
Begging to break my heart


עד שתעלה לנו השמש
Until the sun rises for us


כשהלכת אז אני התחלתי לעלות
When you left, I started to rise


ובלילות
And in the nights


אתה שובר לי ת'לב
You break my heart


נשבעתי שלשם אנ'לא חוזרת
I swore that I won't go back there


כשהרסת אז אני התחלתי רק לבנות
When you destroyed, I started only to build


(היית בא לי בא לי בא לי בלילות)
You used to come to me again and again in the nights


היית בא לי בלילות
You used to come to me in the nights


מתחנן לשבור לי ת'לב
Begging to break my heart


עד שתעלה לנו השמש
Until the sun rises for us


כשהלכת אז אני התחלתי לעלות
When you left, I started to rise


ובלילות
And in the nights


אתה שובר לי ת'לב
You break my heart


נשבעתי שלשם אנ'לא חוזרת
I swore that I won't go back there


כשהרסת אז אני התחלתי רק לבנות
When you destroyed, I started only to build


(היית בא לי בא לי בא לי בלילות)
You used to come to me again and again in the nights
Lyrics © ACUM Ltd.
Written by: Odaya Azulay, Yaniv Biton, Ron Biton, Penn Hazut, Asi Tal, Offer Nissim, Dolev Ram

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

@aviramliamNagar987

Letra de la canción: Noches

Por la noche no hay reglas, no hay límites
sin paredes
Si hay, me rompo
en los días
Él no tiene fin de errores
despues de el
estoy corrigiendo de nuevo

Si crees que va a ser
una relación aterradora
De nuevo pienso corregirte
no pierdas

Vendrías a mí por la noche.
Rogando por romper mi corazón
hasta que salga el sol para nosotros
cuando te fuiste comencé
Aumentar
y en la noche
Me rompiste el corazón
jure que no volveria ahi
Cuando destruiste entonces comencé
solo construye@user-ce1gd9dd9h

אודיה מלכה שלי לב שלי 😍👑❤
קודם כל בלי עין הרע את מוכשרת בצורה לא הגיונית !!!!!🤯😵😎
אני רוצה להסביר לך כמה שאת מחזקת אותי וקשה לי לתאר לך !!!❤
את מצילה אותי מכל כך הרבה דברים
שאני עוברת בחיים שלי ואני שרופה עליך
תודה שאת קיימת עם השירים הנדירים שלך
אני אוהבת אותך בלי סוף
והשיר נדיר ! יש לך קול לא מהעולם הזה !
השירים שלך ממכרים
הכתיבה שלך זה משהו מושלם
כמו בכל השירים שלך...
אימלא איזה שיר איזה קול
אין משהו יותר משמח מלהיות עצובה
ולראות שעלה שיר חדש
באמת ששימחת וריגשת אותי !!❤❤❤@aviramliamNagar987

Letra de la canción: Noches

Por la noche no hay reglas, no hay límites
no hay paredes
Si hay, me rompo
en los días
Él no tiene fin de errores
despues de el
estoy corrigiendo de nuevo

Si crees que va a ser
Una relación aterradora
De nuevo pienso corregirte
no pierdas

Vendrías a mí por la noche.
Rogando por romper mi corazón
hasta que salga el sol para nosotros
Cuando te fuiste comencé
Elevar
y en la noche
Rompiste mi corazón
jure que no volveria ahi
Cuando destruiste entonces comencé
solo construye@aviramliamNagar987

Letra de la canción: Noches

Por la noche no hay reglas, no hay límites
no hay paredes
Si hay, me rompo
en los días
Él no tiene fin de errores
despues de el
estoy corrigiendo de nuevo

Si crees que va a ser
Una relación aterradora
De nuevo pienso corregirte
no pierdas

Vendrías a mí por la noche.
Rogando por romper mi corazón
hasta que salga el sol para nosotros
Cuando te fuiste comencé
Elevar
y en la noche
Rompiste mi corazón
jure que no volveria ahi
Cuando destruiste entonces comencé
solo construye@aviramliamNagar987

Lyrics of the song: Nights

At night there are no rules, there are no limits
no walls
If there is, I break
in the days
He has no end of mistakes
after him
i am correcting again

If you think he's going to be
a terrifying relationship
Again I think to correct you
do not lose

You would come to me at night.
Begging to break my heart
until the sun rises for us
when you left i started
Raise
and at night
You broke my heart
I swore that I would not return there
When you destroyed then I started
just buildAll comments from YouTube:

@user-eu9ft2kz6s

2024 מישהו?

@user-qh9pd9qg7z

פה

@moranofficial8764

פה

@user-bh7dl8kp2s

ברור

@user-si5oj2nf7p

תמיד

@user-pf1qm9gf6l

ברו השיר עלה לפני שנה

4 More Replies...

@Allah-does-not-exist

2024 ?

@ericcristian4651

I LOVE this song from Barcelona... Spain

@aviramliamNagar987

Letra de la canción: Noches

Por la noche no hay reglas, no hay límites
sin paredes
Si hay, me rompo
en los días
Él no tiene fin de errores
despues de el
estoy corrigiendo de nuevo

Si crees que va a ser
una relación aterradora
De nuevo pienso corregirte
no pierdas

Vendrías a mí por la noche.
Rogando por romper mi corazón
hasta que salga el sol para nosotros
cuando te fuiste comencé
Aumentar
y en la noche
Me rompiste el corazón
jure que no volveria ahi
Cuando destruiste entonces comencé
solo construye

@danutzlondonezu5419

"Every day I loved it more❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😮❤❤I'm Romanian "🇷🇴 I lived in United Kingdom 🇬🇧 Jewish ✡️ music is my live ❤❤❤❤❤❤❤❤

More Comments