Ślepe Losy
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Mówią dużo mówią
Wybory już się zbliżają
To co mówią teraz
Później zapominają (x2)

Czas najwyższy wywlec aferę
Pokazać zdjęcie z samym premierem
Stanąć na scenie, zrobić wrażenie
Wejść w telewizor, być na antenie (x2)

Mówią dużo mówią
Wybory już się zbliżają
To co mówią teraz
Później zapominają (x2)

Jeśli zagraża ktoś nie daj Boże
W jedynym wolnym i słusznym wyborze
Wybielaj siebie, oczerniaj innych
Puszczaj przestępców, wsadzaj niewinnych (x2)

Ludzie to kupią, ludzie to lubią
Wolne wybory są już niedługo
Jeśli obiecasz, jeśli poprosisz
Oddadzą głosy na ślepe losy (x2)

Overall Meaning

The song "Ślepe Losy" by Akurat discusses the topic of political manipulation and propaganda during election periods. The lyrics suggest that politicians use flowery language and make promises during their campaign, but once they are elected, they forget about their promises and focus on their own interests. The song also criticizes politicians who use smear campaigns against their opponents and target innocent people while protecting criminals.


The first two verses repeat the phrase "they talk a lot, they talk a lot, elections are approaching, what they say now, they forget later." This suggests the idea that politicians make a lot of promises but do not fulfill them once they are elected. The following verse urges people to expose corruption during elections by revealing pictures with the Prime Minister, making an impression on stage, and featuring themselves on TV. The fourth verse warns against politicians who resort to libel or falsely accusing others, and those who manipulate the free election process to maintain power.


The chorus repeats the phrase "people will buy it, people will like it, free elections are coming soon, if you promise, if you ask, they will cast their votes for blind fate." This conveys the message that some voters can easily be swayed by the politician's image and false promises.


Overall, the song highlights a lack of accountability and transparency in the political system during election periods. It encourages people to pay attention to actions, rather than empty words, before casting their votes.


Line by Line Meaning

Mówią dużo mówią
They talk a lot, they talk


Wybory już się zbliżają
Elections are coming


To co mówią teraz
What they say now


Później zapominają
They forget later


Czas najwyższy wywlec aferę
It's time to reveal a scandal


Pokazać zdjęcie z samym premierem
Show a photo with the prime minister


Stanąć na scenie, zrobić wrażenie
Get on stage, make an impression


Wejść w telewizor, być na antenie
Get on TV, be on air


Jeśli zagraża ktoś nie daj Boże
If someone poses a threat, God forbid


W jedynym wolnym i słusznym wyborze
In the only free and right choice


Wybielaj siebie, oczerniaj innych
Whiten yourself, defame others


Puszczaj przestępców, wsadzaj niewinnych
Release criminals, detain innocents


Ludzie to kupią, ludzie to lubią
People will buy it, people will like it


Wolne wybory są już niedługo
Free elections are coming soon


Jeśli obiecasz, jeśli poprosisz
If you promise, if you ask


Oddadzą głosy na ślepe losy
They will cast their votes blindly
Contributed by Austin C. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Daniel Szulc

na spotify dajta to ;)

Darek Brodzinski

Pora to zmienić nie tylko narzekać:)

Witold Kay

Weźcie to na Spotify, nie ma co się wyrzekać Kłaptocza tylko dlatego, że lepiej od Was śpiewał!

Koń Rafał

Co roku to samo

More Versions