Czy to już
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Czy to już
Czy to już czy to teraz
Czy w ten sposób
Czy w ten sposób się umiera
Jak oswoić
Jak oswoić dzień ostatni
Ile lat
Ile pozostało lat mi

Czy to już
Czy to już czy to teraz
Równy biedak
Równy biedak milionera
Równy mąż
Równy mąż kawalerowi
Równy wróg
Równy wróg przyjacielowi

Miałem nadzieję że się nie starzeję
Nic się nie zmienia prócz otoczenia
Mogłem biegać prędzej mogłem zrobić więcej
Mogłem być liderem brakło mi niewiele

Czy to już
Czy to już czy to teraz
Już za późno
Już za późno by wybierać
Ile czasu
Ile czasu pozostało
Czy to dużo
Czy to dużo czy za mało

Czy to już
Czy to już czy to teraz
Co zostaje
Co zostaje co zabierasz
Czy rozumiesz
Czy rozumiesz swoje życie
Czy to ważne
Czy to ważne jest odkrycie

Miałem nadzieję
Że się nie starzeję
Nic się nie zmienia
Prócz otoczenia
Mogłem biegać prędzej
Mogłem zrobić więcej
Mogłem być liderem
Brakło mi niewiele
Mogłem iść do przodu
Ojcem być narodu
Mogłem być blondynem
Mogłem mieć rodzinę
Mogłem się mocniej trzymać
Mogłem zmienić klimat
Mogłem dbać o siebie
Mogłem żyć jak w niebie

Overall Meaning

The lyrics of Akurat's song "Czy to już" reflect a contemplation on various aspects of life and the passage of time. The repeated question "czy to już" can be interpreted as a reflection on whether certain moments or decisions have already arrived or whether they are happening now. The lyrics raise questions about how to adapt and accept the last day, how to tame it, and how many years are left.


The song also explores the idea of equality and how people can be similar or equal in different ways. The lyrics mention being equal to a poor person and a millionaire, equal to a husband and a bachelor, and equal to both an enemy and a friend. This suggests that despite the differences between people, there are moments or aspects of life where equality can be found.


The second verse expresses a sense of regret and reflection on missed opportunities and unfulfilled potential. The singer mentions hoping not to age, wanting things to stay the same except for the environment. They feel they could have run faster, done more, and become a leader with just a little more. This verse brings introspection and a realization that time is limited and opportunities can be missed.


Overall, "Czy to już" carries a reflective and thought-provoking tone, touching upon themes of time, opportunity, equality, and the desire to make the most out of life.


Line by Line Meaning

Czy to już
Is it already


Czy to już czy to teraz
Is it already or is it now


Czy w ten sposób
Is it in this way


Czy w ten sposób się umiera
Is it in this way that one dies


Jak oswoić
How to tame


Jak oswoić dzień ostatni
How to tame the last day


Ile lat
How many years


Ile pozostało lat mi
How many years are left for me


Równy biedak
Equal to a beggar


Równy biedak milionera
Equal to a beggar and a millionaire


Równy mąż
Equal to a husband


Równy mąż kawalerowi
Equal to a husband and a bachelor


Równy wróg
Equal to an enemy


Równy wróg przyjacielowi
Equal to an enemy and a friend


Miałem nadzieję że się nie starzeję
I hoped that I wouldn't age


Nic się nie zmienia prócz otoczenia
Nothing changes except the surroundings


Mogłem biegać prędzej mogłem zrobić więcej
I could run faster, I could do more


Mogłem być liderem brakło mi niewiele
I could be a leader, I lacked very little


Już za późno
Already too late


Już za późno by wybierać
Already too late to choose


Ile czasu
How much time


Ile czasu pozostało
How much time is left


Czy to dużo
Is it a lot


Czy to dużo czy za mało
Is it a lot or too little


Co zostaje
What remains


Co zostaje co zabierasz
What remains, what you take


Czy rozumiesz
Do you understand


Czy rozumiesz swoje życie
Do you understand your life


Czy to ważne
Is it important


Czy to ważne jest odkrycie
Is it important to discover


Mialem nadzieje
I had hoped


Że się nie starzeję
That I wouldn't age


Nic sie nie zmienia
Nothing changes


Prócz otoczenia
Except the surroundings


Mogłem biegać prędzej
I could run faster


Mogłem zrobić więcej
I could do more


Mogłem być liderem
I could be a leader


Brakło mi niewiele
I lacked very little


Mogłem iść do przodu
I could move forward


Ojcem być narodu
To be the father of the nation


Mogłem być blondynem
I could be blonde


Mogłem mieć rodzinę
I could have a family


Mogłem się mocniej trzymać
I could hold on tighter


Mogłem zmienić klimat
I could change the climate


Mogłem dbać o siebie
I could take care of myself


Mogłem żyć jak w niebie
I could live like in heaven
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

79Szogun

Dobry zespół.Świetna muzyka + oryginalne teksty

Diana Thaqi

Ulubiona piosenka wujka z zakładem pogrzebowym 😁 puszcza w karawanie zawsze jak wiezie "klienta".

kammiloo1991

Akurat nie może się znudzić :)

Ero93216

wspaniała piosenka,chyba nigdy mi się nie znudzi

cudne :)

Kryptonim Paralela

Nie rouzumiem jak mozna nie zrobic kariery i szerszego grona sluchaczy z taka muzyka... jak ludzie moga tego nie doceniac ????

Salamandra Bez plamek

Kiedyś robili, pierwsze 3 płyty...

Piotr Glen

Świetne

Paweł Jaśniewski

Jeszcze nie odczytalismy "Akurat" do konca.

black moon

rewelacyjna piosenka !

More Comments

More Versions