Do prostego człowieka
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Gdy znów do murów klajstrem świeżym
przylepiać zaczną obwieszczenia,
gdy "do ludności", "do żołnierzy"
na alarm czarny druk uderzy
i byle drab, i byle szczeniak
w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
że trzeba iść i z armat walić,
mordować, grabić, truć i palić;
gdy zaczną na tysięczną modłę
ojczyznę szarpać deklinacją
i łudzić kolorowym godłem,
i judzić "historyczną racją"
o piędzi, chwale i rubieży,
o ojcach, dziadach i sztandarach,

o bohaterach i ofiarach; [x2]

gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
pobłogosławić twój karabin,
bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
że za ojczyznę - bić się trzeba;
kiedy rozścierwi się, rozchami
wrzask liter z pierwszych stron dzienników,
a stado dzikich bab - kwiatami
obrzucać zacznie "żołnierzyków". -

- O, przyjacielu nieuczony,
mój bliźni z tej czy innej ziemi!
wiedz, że na trwogę biją w dzwony
króle z panami brzuchatemi;
wiedz, że to bujda, granda zwykła,
gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
że im gdzieś nafta z ziemi sikła
i obrodziła dolarami;
że coś im w bankach nie sztymuje,
że gdzieś zwęszyli kasy pełne
lub upatrzyły tłuste szuje
cło jakieś grubsze na bawełnę.
Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
I od stolicy do stolicy
Zawołaj, broniąc swej krwawicy:

"Bujać - to my, panowie szlachta!" [x4]

- O, przyjacielu nieuczony,
mój bliźni z tej czy innej ziemi!
wiedz, że na trwogę biją w dzwony
króle z panami brzuchatemi;
wiedz, że to bujda, granda zwykła,
gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
że im gdzieś nafta z ziemi sikła
i obrodziła dolarami;
że coś im w bankach nie sztymuje,
że gdzieś zwęszyli kasy pełne
lub upatrzyły tłuste szuje
cło jakieś grubsze na bawełnę.
Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
I od stolicy do stolicy
Zawołaj, broniąc swej krwawicy:

"Bujać - to my, panowie szlachta!" [x8]

Overall Meaning

The Akurat song "Do prostego człowieka" criticizes politicians and the media for manipulating the masses into believing lies in order to engage in acts of violence and war, all under the guise of patriotism. The lyrics describe a scenario where propaganda and false appeals to nationalism and history are used to convince average citizens to go to war and kill for the sake of their country. The song argues that war and violence are often driven by economic and political interests rather than a genuine love for one's homeland.


The lyrics also call on people to be aware and not fall for the lies and manipulations of those in power. The repeated refrain "Bujać - to my, panowie szlachta!" (which roughly translates to "Get lost - we are the nobility!") can be interpreted as a rejection of the elitism and authoritarianism found in political power structures. The song celebrates individual autonomy and the need for people to think for themselves rather than blindly following those who claim to have their best interests at heart.


Overall, "Do prostego człowieka" is a powerful critique of the ways in which those in power manipulate and deceive the masses for their own gains. The song calls on people to resist war and violence, and to be skeptical of those who claim to speak for them.


Line by Line Meaning

Gdy znów do murów klajstrem świeżym
When fresh announcements are plastered on the walls


przylepiać zaczną obwieszczenia,
And they start posting notices


gdy "do ludności", "do żołnierzy"
When messages like "to the people", "to the soldiers"


na alarm czarny druk uderzy
With black print for an alarm


i byle drab, i byle szczeniak
And any ladder and any pup


w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
Believe their eternal lies


że trzeba iść i z armat walić,
That it's necessary to go and shoot with cannons


mordować, grabić, truć i palić;
Murder, loot, poison, and burn


gdy zaczną na tysięczną modłę
When they start repeating for the thousandth time


ojczyznę szarpać deklinacją
To tear apart the homeland with declension


i łudzić kolorowym godłem,
And deceive with a colorful emblem


i judzić "historyczną racją"
And assert with a "historical reason"


o piędzi, chwale i rubieży,
About distance, glory and boundaries


o ojcach, dziadach i sztandarach,
About fathers, grandfathers, and standards


gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
When bishop, pastor, and rabbi come out


pobłogosławić twój karabin,
To bless your rifle


bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
Because God Himself whispered from heaven


że za ojczyznę - bić się trzeba;
That it's necessary to fight for the homeland;


kiedy rozścierwi się, rozchami
When it unravels and unravels


wrzask liter z pierwszych stron dzienników,
The screams of the headlines of newspapers,


a stado dzikich bab - kwiatami
And a pack of wild women - with flowers


obrzucać zacznie "żołnierzyków". -
Will begin throwing at the "little soldiers".


- O, przyjacielu nieuczony,
Oh, uneducated friend,


mój bliźni z tej czy innej ziemi!
My twin from this or another land!


wiedz, że na trwogę biją w dzwony
Know that bells are ringing for alarm


króle z panami brzuchatemi;
Kings with their potbellied lords;


wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Know that this is just a common bluff


gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
When they call you: "Take up your arms!"


że im gdzieś nafta z ziemi sikła
That the oil from the ground is seeping somewhere for them


i obrodziła dolarami;
And has grown into dollars;


że coś im w bankach nie sztymuje,
That something in the banks doesn't suit them,


że gdzieś zwęszyli kasy pełne
That they sniffed out full coffers somewhere


lub upatrzyły tłuste szuje
Or have spotted some fat shenanigans


cło jakieś grubsze na bawełnę.
A thicker tariff on cotton.


Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Cut the street pavement with your rifle!


Twoja jest krew, a ich jest nafta!
Yours is blood, theirs is oil!


I od stolicy do stolicy
And from capital to capital


Zawołaj, broniąc swej krwawicy:
Shout, defending your bloodiness:


"Bujać - to my, panowie szlachta!"
"We rock, gentlemen nobility!"


- O, przyjacielu nieuczony,
Oh, uneducated friend,


mój bliźni z tej czy innej ziemi!
My twin from this or another land!


wiedz, że na trwogę biją w dzwony
Know that bells are ringing for alarm


króle z panami brzuchatemi;
Kings with their potbellied lords;


wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Know that this is just a common bluff


gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
When they call you: "Take up your arms!"


że im gdzieś nafta z ziemi sikła
That the oil from the ground is seeping somewhere for them


i obrodziła dolarami;
And has grown into dollars;


że coś im w bankach nie sztymuje,
That something in the banks doesn't suit them,


że gdzieś zwęszyli kasy pełne
That they sniffed out full coffers somewhere


lub upatrzyły tłuste szuje
Or have spotted some fat shenanigans


cło jakieś grubsze na bawełnę.
A thicker tariff on cotton.


Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Cut the street pavement with your rifle!


Twoja jest krew, a ich jest nafta!
Yours is blood, theirs is oil!


I od stolicy do stolicy
And from capital to capital


Zawołaj, broniąc swej krwawicy:
Shout, defending your bloodiness:


"Bujać - to my, panowie szlachta!"
"We rock, gentlemen nobility!"


"Bujać - to my, panowie szlachta!"
"We rock, gentlemen nobility!"


"Bujać - to my, panowie szlachta!"
"We rock, gentlemen nobility!"


"Bujać - to my, panowie szlachta!"
"We rock, gentlemen nobility!"
Contributed by Annabelle H. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

@artairdriver

W tym kraju jest coraz mroczniej
W tym kraju się żyje coraz niebezpieczniej
W tym kraju rozum zasypia
Rozsądek jest zmęczony oddala się i znika
W tym kraju ludzie znów się zaczynają bać
Prawi ludzie do więzień znowu zaczynają trafiać
W tym kraju znów nagradza się uległość i głupotę
W tym kraju znów się działa a myśli się potem
Opamiętajcie się
Opamiętajcie się
Faszyzm ma to do siebie
Opamiętajcie się
Opamiętajcie się
Że rodzi się niepostrzeżenie

W tym kraju znowu ważne są szarawe urzędasy
W tym kraju ciągle wóda rządzi rozum tylko czasem
W tym kraju demagogia na sile przybiera
Muszę mówić o tym teraz
W tym kraju przestępczość rośnie geometrycznie
Niebezpiecznie nawet w dzień jest wyjść na ulicę
A sądy są po to by myśli kneblować
Historia się lubi powtarzać
To co dzieje się w głowie twojego sąsiada
To jest właśnie osobowość autorytarna
Z utęsknieniem czeka na swoją dyktaturę
Chce zobaczyć ciebie pod murem
Czy nasze dzieci spytają nas za lat 30
Dlaczego było tylko kilka lat wolności ?
Kto nie ma wiary niech zaczyna się bać
Historia się lubi powtarzać
Opamiętajcie się
Opamiętajcie się
Faszyzm ma to do siebie
Opamiętajcie się
Opamiętajcie się
Że rodzi się niepostrzeżenie

Jak to wszystko sprawdza się teraz
Kogo Bóg chce pokarać temu rozum odbiera
Na wiele różnych ludzi jeszcze będzie stać
Historia się lubi powtarzać
Pewne rzeczy dzieją się podczas jednej nocy
Innym potrzebny czas dłuższy
Z dnia na dzień możesz tego nie zauważać
A historia się lubi powtarzać

A mój mały świat się nie zmienia
Nic więcej nie mam do powiedzenia
Nic więcej nie mam do powiedzenia
Kazik Staszewski- poeta podziemia

Ruch DiP ponad podziałami !@user-vy8rf5lp9n

Когда к стене на свежий клейстер
Лепить воззвание кто-то станет
"К народам" и "К солдатской чести"
Набатом чёрный шрифт ударит
Совсем птенец, щенок безусый
С их ложью сам не сможет сладить
Пора пойти палить из пушек
Жечь, убивать, травить и грабить

Когда на тысячной молитве
Страну залапают речами
и пёстрой соблазнят кокардой,
прельщая " Эпохальной Правдой"
Прогрессе, славе, рубежах
Отцах, штандартах, дедах
героях, жертвах и победах;2р.

Епископ, пастор и раввин
Благославят твой карабин
Как будто Бог шепнул им с неба
Отчизне мёртвый ты потребен
Когда разверзнется строками
Страниц заглавных ложь в газетах
И стадо диких баб - цветами
В "солдатиков" кидаться станет

-О, мой приятель не учёный
Мой Ближний по Земле заклятой
Знай, по тебе тревогу звонят
Цари и рой Господ брюхатых
Знай, Всё давно обманом было
Коль клич "Оружие на плечо!"
То где-то нефть струёй забила
Рекою доллар потечёт
Что счёт в их банке не оплачен,
Что кто-то, где-то их богаче
Доход почуяв жирной шеей
Решили всё, их выбор сделан.

Бей карабином в мостовую!
Кровь наша, нефть того не стоит!
И от столицы до столицы
Заявим - мы вам не отродье:
Поберегитесь, Ваше Благородие!

Юлиан Тувим
1929
https://lyricstranslate.comAll comments from YouTube:

@ewelinaweznerowicz3252

Ten utwór powinien być tłumaczony na każdy język świata! Jest absolutnie kultowy i aktualny.

@czekus5

tyle lat i ludzie dalej nie zrozumieli :(

@Volio-eg5my

Meritum 👍

@MsMar108

Szczególnie na język rosyjski

@lordtom3234

To wiersz Tuwima....

@Agron_ATA

W sumie to jako jeden z najbardziej znanych wierszy Tuwima na wiele języków już został przetłumaczony.

39 More Replies...

@maciejkowalski9842

Aktualny tekst na 100% na nasze czasy!!!! Super wykon. Szacun. Po tylu latach nadal trafia w punkt. Kto słucha w 2022? Jeśli słuchasz tego nadal w 2023 to ....... szacun !

@Galeski80

jaaa..

@alicjagnat4847

I na dzisiaj ... :(

@martynad4934

@alicja gnat no właśnie [*]

More Comments

More Versions