Jesienna
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Jesień to wstęp do podsumowań
Czy było to co miało być od nowa
Jesień jest wtedy gdy myśli zmienia
Tęsknota za czymś czego nie ma
Nadzieje skromne i marzenia wielkie
Jak dżin czekają zamknięte w butelce
Zaglądam do nich pewnie za często
Rozgrzewać jesień rzeczą męską

Meteopaci nie wychodzą z domów
Mierzą tętnicze ciśnienie krwi
Po kryjomu w asyście sitcomu
Czekają na prognozę na najbliższe dni

Niemiłosiernie zwalnia świt
Dzień był tu chwilę potem znikł
Nie robiąc nic zapamiętale
Czekam na to co będzie dalej
Troski pod rękę ze skłonnością do przesady
Jesień to czas jedzenia czekolady
Próśb o lepsze ciągły przemarsz
Tęsknota za czymś czego nie ma

Meteopaci nie wychodzą z domów
Mierzą tętnicze ciśnienie krwiPo kryjomu w asyście sitcomu
Czekają na prognozę na najbliższe dni

Overall Meaning

The song "Jesienna" by Akurat is all about the season of autumn and its impact on our thoughts and feelings. The lyrics talk about how autumn is a time of reflection and making evaluations of what has been accomplished and what still needs to be done. It's a season of change, where our thoughts and intentions shift and the feeling of nostalgia for things that are no longer present starts to creep in.


The lyrics suggest that autumn is a season of contrasts. We have big desires and dreams, but sometimes we feel overwhelmed by them. The image of a genie trapped in a bottle is used to convey that sometimes we hold onto our dreams too tightly, and we need to allow them some space to breathe. The repetitive lines of "tęsknota za czymś czego nie ma" (longing for something that isn't there) highlight this sense of yearning and longing that can come with the season.


The lyrics also touch on how the weather affects our mood during autumn. The use of the term "meteopaci" (weather sufferers) suggests that people who are particularly affected by the changing weather patterns may find themselves withdrawing from social activities and retreating into their homes. The song suggests that this can be a particularly challenging time to navigate without feeling overwhelmed.


Overall, "Jesienna" is a song about the introspective nature of autumn and how it can impact our emotional state. The lyrics speak to the need for balance and the importance of taking care of ourselves during this season of change.


Line by Line Meaning

Jesień to wstęp do podsumowań
Autumn is the introduction to recapitulations


Czy było to co miało być od nowa
Was it what was supposed to be again?


Jesień jest wtedy gdy myśli zmienia
Autumn is when thoughts change


Tęsknota za czymś czego nie ma
Longing for something that doesn't exist


Nadzieje skromne i marzenia wielkie
Modest hopes and big dreams


Jak dżin czekają zamknięte w butelce
Like genies waiting, locked in a bottle


Zaglądam do nich pewnie za często
I probably peek into them too often


Rozgrzewać jesień rzeczą męską
To warm up autumn with a manly thing


Meteopaci nie wychodzą z domów
Weather enthusiasts don't leave their homes


Mierzą tętnicze ciśnienie krwi
They measure their blood pressure


Po kryjomu w asyście sitcomu
Secretly, accompanied by a sitcom


Czekają na prognozę na najbliższe dni
They're waiting for the weather forecast for the coming days


Niemiłosiernie zwalnia świt
Dawn slowing down mercilessly


Dzień był tu chwilę potem znikł
The day was here for a moment, then it disappeared


Nie robiąc nic zapamiętale
Memorably doing nothing


Czekam na to co będzie dalej
I'm waiting for what comes next


Troski pod rękę ze skłonnością do przesady
Worries hand in hand with a tendency for exaggeration


Jesień to czas jedzenia czekolady
Autumn is the time for eating chocolate


Próśb o lepsze ciągły przemarsz
Requests for continuous improvement


Meteopaci nie wychodzą z domów
Weather enthusiasts don't leave their homes


Mierzą tętnicze ciśnienie krwi
They measure their blood pressure


Po kryjomu w asyście sitcomu
Secretly, accompanied by a sitcom


Czekają na prognozę na najbliższe dni
They're waiting for the weather forecast for the coming days
Contributed by Asher E. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Maciek 888

18 lipiec? To moje urodziny😁😁😁 a to mój ulubiony kawałek zespołu Akurat

More Versions