Tylko najwięksi
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Dwoje ludzi kiedyś bliskich to co dawniej było rajem
Teraz nazywają piekłem obwiniając się nawzajem
Dwie rodziny obok siebie kiedyś nasączone zgodą
Czyją kto uraził dumę dzisiaj zgodzić się nie mogą
Dwa tłumy kiedyś jeden z jednej strony barykady
Dziś osobno bo dwóch ludzi chciało dobrać się do władzy
Dwa narody jedną ziemię wspólnych przodków i korzenie
Swoich bogów mają za nic w imię racji żądz i granic

Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty
Tylko najwięksi potrafią wyrzec się
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi

To możesz być właśnie ty może ty będziesz musiał wybrać
Czy sięgnąć po czar zły czy głęboki spokój wygrać
To możesz być właśnie ty i pierwszy zatrzymać to
Co krew burzy i podpowiada nigdy dobro lecz zło
To mogę być właśnie ja a gdy to już dotrze do mnie
Niech moja czujność trwa bym postępował przytomnie
To mogę być właśnie ja gdy przyjdzie czas surowej lekcji
Czy będzie we mnie dość siły bym nie mówił głosem bestii

Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty
Tylko najwięksi potrafią wyrzec się
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi

Overall Meaning

The lyrics to Akurat's song Tylko najwięksi touches upon the theme of conflict, both on a personal and societal level. The song talks about people who were once close but now refer to each other as enemies. There are two families who are now at odds, unable to compromise and blaming each other for the strife. Similarly, two crowds that were once united on the same side of a barricade are now separated as two individuals fought for power. The song also zooms out to look at nations that share a common homeland, but cannot get along due to their desire for power and conflict.


However, the song's message is one of hope: only the greatest among us can relinquish revenge. The song urges us to choose peace instead of continuing the cycle of violence. The lyrics suggest that anyone can be that great person who chooses to break the cycle of violence and instead chooses forgiveness and understanding. It's a call to take responsibility for our actions and work towards a brighter future rooted in compassion and empathy.


Overall, the song urges the listener to rise above the chaos and make the necessary changes that lead to a more compassionate society.


Line by Line Meaning

Dwoje ludzi kiedyś bliskich to co dawniej było rajem
Two people who were once close, what used to be paradise is now referred to as hell


Teraz nazywają piekłem obwiniając się nawzajem
Now they call it hell, blaming each other


Dwie rodziny obok siebie kiedyś nasączone zgodą
Two families once soaked in harmony next to each other


Czyją kto uraził dumę dzisiaj zgodzić się nie mogą
Whose pride has been hurt, they can't agree today


Dwa tłumy kiedyś jeden z jednej strony barykady
Two crowds once on the same side of the barricade


Dziś osobno bo dwóch ludzi chciało dobrać się do władzy
Now separated as two people wanted to seize power


Dwa narody jedną ziemię wspólnych przodków i korzenie
Two nations, one land, common ancestors and roots


Swoich bogów mają za nic w imię racji żądz i granic
They hold their gods in contempt in the name of reason, lust, and borders


Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty
Only the greatest can renounce revenge


Tylko najwięksi potrafią wyrzec się
Only the greatest can renounce


Potrafią wyrzec się tylko najwięksi
Only the greatest can renounce


Potrafią wyrzec się tylko najwięksi
Only the greatest can renounce


To możesz być właśnie ty może ty będziesz musiał wybrać
It could be you, maybe you will have to choose


Czy sięgnąć po czar zły czy głęboki spokój wygrać
Whether to take the bad spell or win deep peace


To możesz być właśnie ty i pierwszy zatrzymać to
It could be you and the first to stop it


Co krew burzy i podpowiada nigdy dobro lecz zło
What blood rushes and suggests, never good but evil


To mogę być właśnie ja a gdy to już dotrze do mnie
It could be me and when it finally dawns on me


Niech moja czujność trwa bym postępował przytomnie
May my alertness last so I may act sensibly


To mogę być właśnie ja gdy przyjdzie czas surowej lekcji
It could be me when the time comes for a harsh lesson


Czy będzie we mnie dość siły bym nie mówił głosem bestii
Will I have enough strength in me to not speak with the voice of a beast
Contributed by Colton M. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions