Wielki Plan
Akurat Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Czy świat dla mnie przygotował
Miejsce u samego dna
Czy też może na wysokiej z gór
Gdzie słońce jest i wiatr

Moja głowa wciąż od nowa
Snuje obraz przyszłych dni
Moje zmysły czują powab
Tego co w przyszłości lśni [x2]


Ciągle myślę co mam robić
Bym już teraz wiedział to
Jak me życie przyozdobić
By mu dodać szersze tło

Odkąd czas mnie wziął w ramiona
Ciągle szukam nowych dróg
Do zdobycia mego szczytu
Który dzisiaj mam u stóp [x2]

Mam w sercu takie miejsce
Noszę tam wielki plan [x8]

Overall Meaning

In the song Wielki Plan by Akurat, the singer is contemplating his place in the world and his future prospects. He questions whether he has been destined for a life at the bottom, or whether he has the potential to reach great heights. The lyrics suggest that the singer is constantly searching for new opportunities and ways to improve his life. He dreams of achieving something significant and adding color to his otherwise ordinary existence.


The song is filled with metaphorical language that speaks to the challenges and uncertainties of life. The use of imagery, such as references to sun and wind, creates a sense of movement and progress. The repetition of certain phrases, such as "Moja głowa wciąż od nowa," reinforces the idea that the singer is constantly thinking and dreaming about the future. Ultimately, the song seems to express a desire for more – more success, more meaning, and more purpose.


Line by Line Meaning

Czy świat dla mnie przygotował
Is the world prepared for me


Miejsce u samego dna
A place at the very bottom


Czy też może na wysokiej z gór
Or maybe high up in the mountains


Gdzie słońce jest i wiatr
Where the sun and wind are present


Moja głowa wciąż od nowa
My mind is constantly


Snuje obraz przyszłych dni
Weaving images of future days


Moje zmysły czują powab
My senses feel the allure


Tego co w przyszłości lśni [x2]
Of what shines in the future


Ciągle myślę co mam robić
I continually think about what to do


Bym już teraz wiedział to
So I would already know it now


Jak me życie przyozdobić
How to embellish my life


By mu dodać szersze tło
And give it a broader background


Odkąd czas mnie wziął w ramiona
Since time took me in its arms


Ciągle szukam nowych dróg
I'm always looking for new paths


Do zdobycia mego szczytu
To reach my peak


Który dzisiaj mam u stóp [x2]
Which I have at my feet today


Mam w sercu takie miejsce
I have a place in my heart


Noszę tam wielki plan [x8]
I carry a great plan there
Contributed by Claire T. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

kosmetyczne inspiracje

Piękne.....

Adrian AdiT Tlałka

kurwa jake dobre to jes zajebistee
:D

More Versions