Chik Chek Chok
Alan Cavé Lyrics


Ah! Monche tifi a pa bon non, papa
Definitivman, manmzel se yon devegonde
Manmzel pa bon man
Poutan papa, ban m' ba ou story a byen

Sa se story Yon bel tifi
Pwoblem lavi fe l' mal aji
Sa se yon ti fanm bo
Lakay mwen Fe l' mal aji
Gade yon mon l'ap monte Sa se story
Sa pi red ke mon Tapyon
Yon bel tifi, Nou pap bay manti
Eben men verite a

Lavi ou cheri gen twa chapit
Triloji sa a tounen yon vis
Dimanch ou se pou misye Chic
Chik Chek Chok
Le mekredi se misye Chek
Li pase chache ou nan yon tetbef
Wout ou jou sa a tou dwat labank

Ou mete wob a volan w
L'ap pwomennen ou nan tout salon
Se misye Chik, figi ou mare, met kach atè
Mwen pap pran chek san pwovizyon
Le vendredi se misye Chok
Se li k' mache nan santiman ou
Pi gwo defo l' afe l' pa bon wo
Chik Chek Chok

Kalandriye ou ap pran dife
Semenn ou chaje varyete
Konsa lavi fose ou boule
Ou resevwa li tout jan
Chak vandredi Chok desevis
Depi ou ave li ke ou kontan,
Ou anpenppan Ou anpenpan

Ti cheri lavi sa ka toumante ou
Ka fe ou fe sa ou pa vle
Chache pou ou sot nan sa ou ye la
Pa bliye sa fanm ou reprezante
Make up mind ou pou konn sa ou vle
Ou gen yon non fanmi ou pote, sonje

Kalandriye ou ap pran dife
Semenn ou chaje varyete, manman
Chik Chek Chok
Konsa lavi foise ou woule

Le m' gade ou mwen ka we nan ki soufrans ou ye
Gen de fwa ou rete ou made pou ou pat egziste
Le m'realize Chik Chek Chok se chwa pa w li ye
O baby girl ou pran nan cho
Le chik paret, se li lasosyete aksepte
Li fe fyete papi, li fe bone manmi
Le Chek antre li pran ou mennen ou aletranje
Pou ou al achete kolye kelkanswa kote ou ta vle
Le Chok met pye tout tanperaman ou chanje
Se li ou prefere menm ke li pa posede
Ou bezwen bon lovin' se ave l' ou komonike
Ou menm pare pare pare pou ou ba l' yon ti bebe

Sa se story yon bel tifi
Pwoblem lavi fe l' mal aji

Gad jan li mele, Gad jan li mele

Li mete ou anba volan an
L'ap pwomennen ou nan tout salon
Figi ou mare met kach atè
Mwen pap pran chek san pwovizyon
Ou resevwa li tout jan
Chak vandredi Chok desevis
Depi ou ave l' ke ou kontan
Ou anpenpan, kalandriye ou chaje

Kalandrye ou ap pran dife
Semenn ou chaje varyete
Manman Chik Chek Chok
Konsa lavi fose ou woule

Chak jou ou leve ou gen yon nouvo gid manman
Li fose ou boule
Ou pap janm rete ou pa fonksyone manman
Li fose ou boule
Fok ou fe yon jan pote yon chanjman manman
Li fose ou boule
Mwen konnen lavi a pa fasil manman
Li fose ou boule

Kalandrye ou ap pran dife
Semenn ou chaje varyete
Manman Chik Chek Chok
Konsa lavi fose ou woule

Contributed by Tristan K. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found