קיץ
Avior Malasa Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

אני אוהב את החיוך ואני לא מפסיק לחשוב על העיניים
מוכן ללכת עד הסוף גם אם בסוף אני אפול מהרגליים
תראי לאן אני הגעתי בעצמי כי אני לא מרים ידיים
איך מזמן לא נפגשנו
חיפשת אולי מקום אחר
בזמן שאנחנו כבר לא מוצאים סיבה לדבר

עוד מעט הקיץ ווהו
זוכרת שירדנו לחוף
עוד מעט הקיץ ווהואו
זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב
כמה חיכיתי שהקיץ יבוא
לרגע שכחתי שאת לא איתי פה
לא פה פה לא פה פה לא פה פה
לא פה פה לא פה פה לא פה פה

אני זוכר את הפינה שלי איתך עוד לא תפסו אותה בינתיים
כמעט הכל אותו דבר פה הגלים וגם החול והשמיים
הורדנו את כל הצרות שם על החוף ונכנסנו למים
איך מזמן לא נפגשנו
חיפשת אולי מקום אחר
בזמן שאנחנו כבר לא מוצאים סיבה לדבר

עוד מעט הקיץ ווהו
זוכרת שירדנו לחוף
עוד מעט הקיץ ווהואו
זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב
כמה חיכיתי שהקיץ יבוא
לרגע שכחתי שאת לא איתי פה
לא פה פה לא פה פה לא פה פה
לא פה פה לא פה פה לא פה פה

אני חיכיתי יותר מידי זמן ורק רציתי להיות איתך כאן
אז אולי תגידי מה העניין כי אני מרגיש תלוי
בין ימים שעוברים לאט לצחוק ואהבה עם אותה אחת
עוד חלום מתוק נשמט אז רק תאמרי לי את

עוד מעט הקיץ ווהו
זוכרת שירדנו לחוף
עוד מעט הקיץ ווהואו
זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב
כמה חיכיתי שהקיץ יבוא
לרגע שכחתי שאת לא איתי פה
לא פה פה לא פה פה לא פה פה
לא פה פה לא פה פה לא פה פה

כמה חיכיתי שהקיץ יבוא לרגע שכחתי שאת לא איתי פה

Overall Meaning

The song “קיץ” (Summer) by Avior Malasa is a heartfelt reflection on a lost love and the memories of a past summer. The singer describes his love for the girl's smile and the way her eyes captivate him. He is willing to go the distance for her, even if it means falling at the end of it all. The singer reminisces on how they used to be together and questions why they haven’t seen each other in a long time. He wonders if she's looking for someone else to share her time with, while they find less and less reason to talk. The lyrics are a sentimental tribulation on holding on to a love that may have come and gone.


Throughout the song, the singer reflects on the past summer they shared together. The singer recalls days at the beach, where they left all of their worries and troubles behind, and when everything in life felt sublime. However, this summer isn't the same without her. The singer reveals how much he has waited for summer to come back so that he could be with her again. He complains how he's languished and waited, though she never came. Despite this, he still wants her in his life and wishes for some response to his feelings.


The song gives us an intimate glimpse at the singer’s emotional journey through the memories of a past summer. He misses her and understands how much he needs her in his life. However, it is not clear whether the singer and the girl would ever end up being together again.


Line by Line Meaning

אני אוהב את החיוך ואני לא מפסיק לחשוב על העיניים
I love the smile and I can't stop thinking about the eyes


מוכן ללכת עד הסוף גם אם בסוף אני אפול מהרגליים
Ready to go to the end even if I fall on my feet


תראי לאן אני הגעתי בעצמי כי אני לא מרים ידיים
See where I got to on my own because I don't give up


איך מזמן לא נפגשנו
How we haven't met in a long time


חיפשת אולי מקום אחר
Maybe you looked for another place


בזמן שאנחנו כבר לא מוצאים סיבה לדבר
While we no longer have a reason to talk


עוד מעט הקיץ ווהו
Soon it's summer, wow


זוכרת שירדנו לחוף
Remember when we went down to the beach


עוד מעט הקיץ ווהואו
Soon it's summer, whoa


זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב
It never felt so good


כמה חיכיתי שהקיץ יבוא
How I waited for summer to come


לרגע שכחתי שאת לא איתי פה
For a moment I forgot that you are not here with me


לא פה פה לא פה פה לא פה פה
Not here, here, not here, here, not here, here


אני זוכר את הפינה שלי איתך עוד לא תפסו אותה בינתיים
I remember my spot with you, they haven't taken it yet


כמעט הכל אותו דבר פה הגלים וגם החול והשמיים
Almost everything is the same here, the waves, the sand and the sky


הורדנו את כל הצרות שם על החוף ונכנסנו למים
We left all the troubles on the shore and went into the water


אני חיכיתי יותר מידי זמן ורק רציתי להיות איתך כאן
I waited too long and just wanted to be with you here


אז אולי תגידי מה העניין כי אני מרגיש תלוי
So maybe you'll tell me what's going on because I feel dependent


בין ימים שעוברים לאט לצחוק ואהבה עם אותה אחת
Between slow passing days to laugh and love with that same one


עוד חלום מתוק נשמט אז רק תאמרי לי את
Another sweet dream was lost, so just tell me what


כמה חיכיתי שהקיץ יבוא לרגע שכחתי שאת לא איתי פה
How I waited for summer to come for a moment I forgot that you are not here with me
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS
Written by: Erez Sharon, Avior Malasa

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@Harelmi12

איזה נוסטלגיה , איזה קול טוב , איזה זכרונות , איזה קליפ , בקיצור , שיר מטורף!

@user-ef6pq8lb5s

עכשיו 2023 ועדיין אני חולה על השיר הזה🤩

@itaifurer9340

ששומעים את זה בחורף זה דיכאון
ששומעים את זה בקיץ זה שמחה גדולה!
אביאור אתה זמר ענק רק לעלות!!

@user-ym7pw5iu2l

2021 ואני עדיין אוהב את השיר הזה 🥳

@emilia8643

ואאאאאא כןןן😃

@user-yu2pf4ee8l

גם אניי

@emilia8643

@רוני חלפון חחחחחח

@user-hf5zk1gt8e

חודש הבא 2022

@ghacohen

זה לא רק אתה

24 More Replies...

@KatriXBeat

מעולה ! תמשיך להשקיע במה שאתה אוהב :)

More Comments

More Versions