Ben Decca, Na tondi oa: We need your help!

  • I can comment on it

  • I know the meaning

  • I can review it

  • I can translate it

Skip to video »
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Na tondi oa
by Ben Decca

bene la muto ka oa he ayo hé le mpassa tonè
na mongele wa he nde oyi bi he
na tondi oa he nde oyi bi he na he
na mongele wa he nde oyi bi he
tondi oa he nde oyi bi he na he
you you you you you you you you you youuu
youyouyouuyouuyouu ndolo nya bwa mba he
muto ka oa
a ben bwam o tondo be
na si ma kwessè misso boudou
boukatè jonguèlè ndol'a n'go
na si ma kwessè misso budu
boukatè jènè la wa na wa
a ndol'amio a ndol'amio
a ndol'amio a ndol'amio
a ndolam io a ndolam io hé
a ndolam io a ndolam io
na monguelè wa hé nde oyi bi yè
na tondi oa hé nde oyi biyé
(repeat)
o wusa tè be loba hé
ke owusa langa mulema mwam iè
o wossa te be loba mbalam kowussa sontane mulema mwam
mutoka wa a ben bwam o tondo bè
repeat
na si ma kwessè misdo bulu
bukatè jongule ndola ngoo
na si ma kwessè misso bulu, bukatè jene la wa na wa
a ndolam io
repeat
bulu te a sona mama ooo hé
wamo languea te mba njom a nje na mba ne na na wo o nyo la'go
na mongurle wa he nde oyi biyé
na tondi oa he nde oyi biyè. na he
repeat
lyric by ebanda mbongo thierry

Contributed by Thomas O. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them

Lúcio Augusto

on Mama oh mba!

Ben. Tu es simplesmente um fenómeno.