Sri Varalakshmi – Sri Ragam
Bombay Jayashri Lyrics


We have lyrics for these tracks by Bombay Jayashri:


Aigiri Nandini Ayi giri nandini, nandhitha medhini, Viswa vinodhini nandanu…
Annai Janaki Стой! Пока ещё не выключен свет Я хочу услышать ответ Скажи,…
Cinnanciru Kiliyee சின்னஞ்சிறுகிளியே கண்ணம்மா செல்வக் களஞ்சியமே சின்னஞ்சிறுகிளி…
Kuzhaloodhi The night is gone The time has come To find a new…
Malai Pozhudiloru மாலை பொழுதிலொரு மேடை மிசையே வானையும் கடலையும் நோக்கியிருந்தே…
Mamta Se Bhari ममता से भरी तुझे छाओं मिली जुग जुग जीना तू बाहुबली है…
Narayana Male: Minnum panisaral un nenjil sernthalae Kannil unnai vai…
Ninnai Charanadainden நின்னை சரணடைந்தேன், கண்ணம்மா நின்னை சரணடைந்தேன் நின்னை சரணடை…
Ondra Renda ஒன்றா ரெண்டா ஆசைகள் எல்லாம் சொல்லவே ஒர் நாள் போதுமா ஒன்றா ர…
Payum oli nee yenakku பாயு மொளி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நானுனக்கு; தோயும் மது நீ…
Swapn Sunehere ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ…
Thaimai Thaimai Vazhkenna thooya sendhamizh ariraaro aaraaro. Thang…
Tillana வலியே என் உயிர் வலியே நீ உலவுகிறாய் என் விழி வழியே சகியே என்…
Vaseegara vaseegaraa en nenjinikka un pon madiyil thoonginaal poadhum …
Zara Zara यूँ ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएँ…
Zara Zara Bahekata Hai Mahekata Hai Zara Zara Behekta Hain Mehekta Hain Aaj To Mera Tan…Zara Zara behakata hai Zara Zara Behekta Hain Mehekta Hain Aaj To Mera Tan…


The lyrics are frequently found in the comments by searching or by filtering for lyric videos
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Most interesting comments from YouTube:

@Kks216

ಶ್ರೀ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ರಾಗಂ ಶ್ರೀ - ತಾಳಂ ರೂಪಕಂ

ಪಲ್ಲವಿ
ಶ್ರೀ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಸು ಪ್ರದೇ
ಶ್ರೀ ಸಾರಸ ಪದೇ ರಸ ಪದೇ ಸಪದೇ ಪದೇ ಪದೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಭಾವಜ ಜನಕ ಪ್ರಾಣ ವಲ್ಲಭೇ ಸುವರ್ಣಾಭೇ
ಭಾನು ಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಭೇ ಭಕ್ತ ಸುಲಭೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಸೇವಕ ಜನ ಪಾಲಿನ್ಯೈ ಶ್ರಿತ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನ್ಯೈ
ಕೇವಲ ಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ಕೇಶವ ಹೃತ್ಖೇಲಿನ್ಯೈ

ಚರಣಂ
ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಮೀ ಪೂರ್ವಸ್ಥ ಶುಕ್ರವಾರೇ -
ಚಾರುಮತೀ ಪ್ರಭೃತಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಾಕಾರೇ
ದೇವಾದಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಣಿ-ಮಯ ಹಾರೇ
ದೀನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ನಿಪುಣ ಕನಕ ಧಾರೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಭಾವನಾ ಭೇದ ಚತುರೇ ಭಾರತೀ ಸನ್ನುತ ವರೇ
ಕೈವಲ್ಯ ವಿತರಣ ಪರೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಫಲ ಪ್ರದ ಕರೇ@Sandhya26475

శ్రీ వర లక్ష్మి నమస్తుభ్యం వసు ప్రదే
శ్రీ సారస పదే రస పదే సపదే పదే పదే

అనుపల్లవి

భావజ జనక ప్రాణ వల్లభే సువర్ణాభే
భాను కోటి సమాన ప్రభే భక్త సులభే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
సేవక జన పాలిన్యై శ్రిత పంకజ మాలిన్యై
కేవల గుణశాలిన్యై కేశవ హృత్ఖేలిన్యై

చరణం

శ్రావణ పౌర్ణమీ పూర్వస్థ శుక్రవారే –
చారుమతీ ప్రభృతిభిః పూజితాకారే
దేవాది గురు గుహ సమర్పిత మణి-మయ హారే
దీన జన సంరక్షణ నిపుణ కనక ధారే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
భావనా భేద చతురే భారతీ సన్నుత వరే
కైవల్య వితరణ పరే కాంక్షిత ఫల ప్రద కరే
.@loga658

OHM AIM KLEEM SAUH SAUH AIM

OHM AIM TRIPURADEVYAI WITHMAHEE
KLEEM KAMESHWARYAI DHEEMAHEE
SAUH THANNOOH DEVI PRAJOYDAYAATHE
SAUH THANNOOH DEVI PRAJOYDAYAATHE

OHM MAHALAKSMI CHE WITHMAHEE.
VISHNU PATHINICHE DHEEMAHEE,
THANNOOH MAHALAKSMI PRACHOTHAAHTHE.
THANNOOH MAHALAKSMI PRACHOTHAAHTHE.

OHM YA DEVI SARAWA BHOOTESTSHU.
LAKSMIRUPENA SANSITHA.
NAMASTHUTHE, NAMASTHUTHE, NAMASTHUTHE, NAMONAMAHA.

OHM SREEM KLEEM HREEM SREEM MAHALAKSHMI YA
KAMALA THARIYENAI SIMARVAGINAI KANAKADHARISHINI SWAHA

OHM SHREEM HREEM SHREEM
KAMALE KAMALALAYE,
PRASEEDA PRASEEDA
SAGALA SOWBAGAYEM DEHI DEHI ,
OHM SHREEM HREEM SHREEM
MAHALAKSMIYEA NAMAHA@ProudBharatiyaSanatani

shree varalakshmee nama-
stubhyam vasupradE
shree saarasapadE rasapa-
dE sapadE padE padE
(shree)

Salutations to Varalakshmi! who bestows fortunes, whose feet are like the lotus, graceful at every step. Please protect me.

bhaavaja janaka praaNa
vallabhE suvarNaabhE
bhaannukOTi samaana pra-
bhE bhakta sulabhE
sEvakajana paalinyai
shrita pankaja maalinyai
kEvalaguNashaalinyai
kEshava hrt khElinyai
(shree)

Who is beloved of Vishnu-father of Cupid, who shines like molten gold. Whose effulgence is equal to that of a million suns. She is easily accessible to devotees and protects those who are devoted to her. She is adorned with a garland of lotus. She is the paragon of virtue and sports in the heart of KEshava (Krishna).

shraavaNa powrNamee poorvastha shukravaarE
caarumatee prabhrtibhih poojitaakaarE
dEvaadi guruguha samarpita maNimayahaarE
deenajana samrakshaNanipuNa kanaka dhaarE
bhavanaa bhEdacaturE bhaaratee sannutavarE
kaivalyavitaraNaparE kaankshitaphalapradakarE
(shree)

On the Friday before the full moon of the month of ShraavaNa (Aug-Sept), she is worshipped by Suvaasinis. She wears a garland of gems offered by Guruguha and celestials. She is an expert in protecting the afflicted and resembles a shower of gold. She is an expert at differentiating emotions, is worshipped by Saraswati. She gives liberations (mOksha) and bestows desired boons.All comments from YouTube:

@ren1231000

My baby calms down instantly on playing this song! It works like a miracle for us!

@ZmMLDS7434

is your mothers name Usha raman?

@venugopalks691

Most Beautiful Rendering of Dikshitar Kriti praising Mahalakshmi.
Sahaara Naman in her Padma padam.🙏

@UshaaRaman

My grand daughter listens to this song before going to sleep. The song is magical.

@Kks216

ಶ್ರೀ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ರಾಗಂ ಶ್ರೀ - ತಾಳಂ ರೂಪಕಂ

ಪಲ್ಲವಿ
ಶ್ರೀ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಸು ಪ್ರದೇ
ಶ್ರೀ ಸಾರಸ ಪದೇ ರಸ ಪದೇ ಸಪದೇ ಪದೇ ಪದೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಭಾವಜ ಜನಕ ಪ್ರಾಣ ವಲ್ಲಭೇ ಸುವರ್ಣಾಭೇ
ಭಾನು ಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಭೇ ಭಕ್ತ ಸುಲಭೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಸೇವಕ ಜನ ಪಾಲಿನ್ಯೈ ಶ್ರಿತ ಪಂಕಜ ಮಾಲಿನ್ಯೈ
ಕೇವಲ ಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ಕೇಶವ ಹೃತ್ಖೇಲಿನ್ಯೈ

ಚರಣಂ
ಶ್ರಾವಣ ಪೌರ್ಣಮೀ ಪೂರ್ವಸ್ಥ ಶುಕ್ರವಾರೇ -
ಚಾರುಮತೀ ಪ್ರಭೃತಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಾಕಾರೇ
ದೇವಾದಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಣಿ-ಮಯ ಹಾರೇ
ದೀನ ಜನ ಸಂರಕ್ಷಣ ನಿಪುಣ ಕನಕ ಧಾರೇ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)
ಭಾವನಾ ಭೇದ ಚತುರೇ ಭಾರತೀ ಸನ್ನುತ ವರೇ
ಕೈವಲ್ಯ ವಿತರಣ ಪರೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಫಲ ಪ್ರದ ಕರೇ

@shrividyavidya6396

Thank you!

@Super11111963

Such a lovely and lively rendition.
Simply soothing the soul.

@Sandhya26475

శ్రీ వర లక్ష్మి నమస్తుభ్యం వసు ప్రదే
శ్రీ సారస పదే రస పదే సపదే పదే పదే

అనుపల్లవి

భావజ జనక ప్రాణ వల్లభే సువర్ణాభే
భాను కోటి సమాన ప్రభే భక్త సులభే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
సేవక జన పాలిన్యై శ్రిత పంకజ మాలిన్యై
కేవల గుణశాలిన్యై కేశవ హృత్ఖేలిన్యై

చరణం

శ్రావణ పౌర్ణమీ పూర్వస్థ శుక్రవారే –
చారుమతీ ప్రభృతిభిః పూజితాకారే
దేవాది గురు గుహ సమర్పిత మణి-మయ హారే
దీన జన సంరక్షణ నిపుణ కనక ధారే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)
భావనా భేద చతురే భారతీ సన్నుత వరే
కైవల్య వితరణ పరే కాంక్షిత ఫల ప్రద కరే
.

@gurumanchirajashree6212

Bhaghavad geetha naratanopanishad mabdukyopanishad vashista geeta gnanagulijalu 🙏🙏🌹👌👌❤️❤️❤️🙏🌹🌹👌👌

@rams5474

Stalwarts of music. Gem of singing.

More Comments

More Versions