Jam w twym sercu zamęt
Brathanki Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
Kochasz nie za pranie , nie za wikt
Więc dlaczego gdy o puchar znów się gra
Znikasz na caluśki tydzień albo na dwa

Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
Kochasz , jak corridę kocha byk
Wiec dlaczego gdy mamusia ma znów przyjść
Nagle musisz w sprawach ważnych natychmiast wyjść

REFREN:
Czyś diament czy też w sercu zamęt
Ja i ty
Ja i ty
Czyś grotem czy obrączki złotem
Ja i ty
Ja i ty
Czyś nabrał, czyś jest niebem w chabrach
Ja i ty
Ja i ty

Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
Kochasz więc z pączkami wrócisz w mig
Więc dlaczego choć słodkości we mnie chęć
Każesz czekać na te pączki godzin już pięć

Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
Kochasz bom zwycięską damą pik
Więc dlaczego choć o przyjściu babci wiesz
Ty kolegów na pokera zapraszać chcesz

REFREN:
Czyś diament czy też w sercu zamęt
Ja i ty
Ja i ty
Czyś grotem czy obrączki złotem
Ja i ty
Ja i ty
Czyś nabrał, czyś jest niebem w chabrach
Ja i ty
Ja i ty

Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
Kochasz bo mam klasę , bo mam szyk
Więc dlaczego gdy na bankiet mamy iść
Idziesz w dżinsach i z bankietu chcesz zaraz wyjść

Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
Kochasz jak w upale piwka łyk
Więc co mówić , gdy twój tatuś pyta się
Czemu głupio miast posagu wybrałeś mnie

REFREN:
Czyś diament czy też w sercu zamęt
Ja i ty
Ja i ty
Czyś grotem czy obrączki złotem
Ja i ty
Ja i ty
Czyś nabrał, czyś jest niebem w chabrach
Ja i ty
Ja i ty

( coda )

Tyś mój diament - ja w twym sercu zamęt
Ja i ty

Tekst - Zbigniew Książek

Overall Meaning

The lyrics of the song "Jam w twym sercu zamęt" (I'm in the chaos of your heart) by Brathanki depict a turbulent romantic relationship with a partner who is unpredictable and inconsistent in their actions. The song starts with the singer acknowledging that their partner loves them in a unique and intense way, beyond materialistic gains like money or favours. However, when it comes to commitments or plans like a party or a family gathering, their partner disappears for days without explanation. Similarly, when the singer craves sweetness or affection from their partner, they are suggested to wait for hours for trivial things like donuts. The singer paints a picture of their partner who is as fiery as a bull in a corrida but disappears for days like a magician.


The refrain of the song "Ja i ty" (You and me) appears after each verse and highlights a sense of unity in the chaos of their relationship. The refrain is also reflective of the underlying theme of the song, which is the importance of relationships despite their chaotic nature. The song suggests that love is rarely straightforward and often comes with a lot of messiness, symbolized by the heart's chaos referred to in the title. The singer seems to say that love is worth it even when it's unpredictable, and the commitment to each other is what makes it work.


Line by Line Meaning

Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
You love like no one has ever loved before


Kochasz nie za pranie, nie za wikt
You don't love for laundry or money


Więc dlaczego gdy o puchar znów się gra
So why do you disappear for a whole week or two when it's time for a cup game


Znikasz na caluśki tydzień albo na dwa
You vanish for a whole week or two


Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
You love like no one has ever loved before


Kochasz, jak corridę kocha byk
You love like a bull loves the bullfight


Wiec dlaczego gdy mamusia ma znów przyjść
So why do you have to leave immediately when your mom needs to come over


Nagle musisz w sprawach ważnych natychmiast wyjść
Suddenly you have to leave for important matters


REFREN:
CHORUS:


Czyś diament czy też w sercu zamęt
Are you a diamond or do you have turmoil in your heart


Ja i ty
You and me


Czyś grotem czy obrączki złotem
Are you a spearhead or a gold ring


Czyś nabrał, czyś jest niebem w chabrach
Are you deceived or in the clouds


Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
You love like no one has ever loved before


Kochasz więc z pączkami wrócisz w mig
You love so much that you come back quickly with donuts


Więc dlaczego choć słodkości we mnie chęć
So why do you make me wait for donuts for five hours when I crave sweets


Każesz czekać na te pączki godzin już pięć
You make me wait for those donuts for five hours


Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
You love like no one has ever loved before


Kochasz bom zwycięską damą pik
You love like the winning queen of spades


Więc dlaczego choć o przyjściu babci wiesz
So why do you want to invite your friends over for Poker night when you know your grandma is coming


Ty kolegów na pokera zapraszać chcesz
You want to invite your friends over for Poker night


Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
You love like no one has ever loved before


Kochasz bo mam klasę, bo mam szyk
You love because I have class and style


Więc dlaczego gdy na bankiet mamy iść
So why do you wear jeans and want to leave the banquet immediately


Idziesz w dżinsach i z bankietu chcesz zaraz wyjść
You wear jeans and want to leave the banquet immediately


Kochasz jak nie kochał jeszcze nikt
You love like no one has ever loved before


Kochasz jak w upale piwka łyk
You love like taking a sip of beer on a hot day


Więc co mówić, gdy twój tatuś pyta się
So what do I say when your dad asks me


Czemu głupio miast posagu wybrałeś mnie
Why did you choose me instead of dowry


REFREN:
CHORUS:


(coda)
(coda)


Tyś mój diament - ja w twym sercu zamęt
You are my diamond - I am in turmoil in your heart


Ja i ty
You and me
Contributed by Ryan B. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Amata Susła

Słuchacze z pewnością opuścli koncert bardzo uspokojeni i w harmonii ducha z ciałem..... :DDD