Jestem jestem Nowak Rysiek
Brathanki Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Matulu, matulu w nocy mi się śniło
Że z łoskotem kopyt nadjechała miłość
Matulu, matulu we śnie ukochany
W bryczce malowanej zjawił się nad ranem

Matulu, matulu mój kawaler we śnie
Słodki był jak w sadzie proboszcza czereśnie
Matulu, matulu tak mnie mocno tulił
Że szwy popękały w cieniutkiej koszuli

Jestem, jestem Nowak Rysiek
To jam nocą przyśnił ci się

Tamten co mi się śnił całkiem innym chłopcem był
Tamten co mi się śnił całkiem innym chłopcem był

Jestem, jestem Nowak Rysiek
To jam nocą przyśnił ci się

Tamten był Nowaku najcudniejszym z chłopaków
Tamten był Nowaku najcudniejszym z chłopaków

Hej matulu powiedz mu
Że ten chłopak z mego snu
Był jak słodki aniołek
On zaś jak w płocie kołek
On zaś jak w płocie kołek

Hej matulu, matulu
Gorszy Nowak od bólu
Gorszy niż pokrzywa nawet
Gorszy od ropuchy w stawie
Gorszy od ropuchy w stawie

Hej matulu welon kup
Wezmę z tym Nowakiem ślub
Snu się nie da w życie zmienić
A ten Nowak chce się żenić
A ten Nowak chce się żenić

Hej matulu welon kup
Wezmę z tym Nowakiem ślub
Snu się nie da w życie zmienić
A ten Nowak chce się żenić
A ten Nowak chce się żenić

Overall Meaning

The song "Jestem jestem Nowak Rysiek" by Brathanki tells the story of a dream where the singer's mother appears to him with news of his beloved's arrival. The dreamer sees his love appear in a painted carriage with a sweet scent, and they embrace so tightly that his shirt seams burst. The refrain repeats the dreamer's name, Nowak Rysiek, and emphasizes that it was he who was dreamed of that night, not someone else.


The dreamer's mother serves as a mediator in the song, relaying messages from her son to his beloved. She tells him to let the boy from his dream know that he was like a sweet angel while the dreamer was like a post in the fence, implying his own unworthiness. The dreamer's mother also expresses her displeasure with her son's affection for this person, suggesting that Rysiek Nowak is worse than pain, nettles, or toads in a pond. However, she ultimately acquiesces to his request to marry the person from his dream.


The song touches on themes of love, desire, and the tension between societal expectations and following one's heart. It also captures the whimsical and surreal nature of dreams, where things can be both familiar and bizarre. The use of the dream imagery adds a layer of complexity to the song and invites the listener to interpret the lyrics in their own way.


Line by Line Meaning

Matulu, matulu w nocy mi się śniło
Mother, mother, I dreamed at night


Że z łoskotem kopyt nadjechała miłość
that love came with the sound of hooves


Matulu, matulu we śnie ukochany
Mother, mother, my beloved in my dream


W bryczce malowanej zjawił się nad ranem
appeared in a painted carriage at dawn


Matulu, matulu mój kawaler we śnie
Mother, mother, my knight in my dream


Słodki był jak w sadzie proboszcza czereśnie
Sweet as cherries in a pastor's orchard


Matulu, matulu tak mnie mocno tulił
Mother, mother, he hugged me so tightly


Że szwy popękały w cieniutkiej koszuli
that the seams burst on my thin blouse


Jestem, jestem Nowak Rysiek
I am, I am Nowak Rysiek


To jam nocą przyśnił ci się
I am the one you dreamed of at night


Tamten co mi się śnił całkiem innym chłopcem był
The one I dreamed of was a completely different boy


Tamten był Nowaku najcudniejszym z chłopaków
He was the most beautiful boy, Nowak


Hej matulu powiedz mu
Hey mother, tell him


Że ten chłopak z mego snu
that the boy from my dream


Był jak słodki aniołek
was like a sweet angel


On zaś jak w płocie kołek
while he was like a wooden stake


Hej matulu, matulu
Hey mother, mother


Gorszy Nowak od bólu
Nowak is worse than pain


Gorszy niż pokrzywa nawet
Worse than even nettle


Gorszy od ropuchy w stawie
Worse than a toad in the pond


Hej matulu welon kup
Hey mother, buy a veil


Wezmę z tym Nowakiem ślub
I will marry this young man


Snu się nie da w życie zmienić
Dreams cannot be changed into life


A ten Nowak chce się żenić
And this Nowak wants to get married


A ten Nowak chce się żenić
And this Nowak wants to get married
Writer(s): Dp, Halina Mlynkova, Piotr Boguslaw Krolik, Janusz Marek Mus, Grzegorz Pietak, Stefan Andrzej Blaszczynski, Adam Wojciech Prucnal, Jacek Tadeusz Krolik, Zbigniew Tadeusz Ksia Ek

Contributed by Leo K. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@krystynaduiwe9119

Bardzo mile mnie zaskoczyło Twoje zainteresowanie folklorem - świetnie się słucha :)

@MrWierch

Wokalistka ma ładniejszy głos, niż Młynkova. Ale Rysiek Nowak to był lepszy u Brathanków.