Moje Uda Moje Oczy Moje Lzy
Brathanki Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Nikt nie może mieć na własność
Moich rzęs i moich powiek
Usnę kiedy zechcę zasnać
Skończę kiedy koniec powiem

Nikt nie może mieć w swej szafie
Moich łez i moich westchnień
Tęsknić tak jak nikt potrafię
Kiedy za miłością tęsknię

Nikt nie może mieć na własność moich warg
Moich piersi moich wyznań moich skarg
Moje uda moje oczy moje łzy
Chyba że je już na zawszeweźmiesz ty
Moje uda moje oczy moje łzy
Chyba że je już na zawsze weźmiesz ty

Nikt nie będzie mi układać
Moich dni i moich kiecek
Gadam kiedy zechcę gadać
Spadam kiedy w przepaść lecę

Nikt nie będzie mi zabraniać
Błędów mych i mych porażek
Nie śpię gdy mam dosyć spania
Marzę gdy mi trzeba marzeń

Nikt nie może mieć na własność moich warg
Moich piersi moich wyznań moich skarg
Moje uda moje oczy moje łzy
Chyba że je już na zawsze weźmiesz ty
Nikt nie może mieć na własność moich warg
Moich piersi moich wyznań moich skarg
Moje uda moje oczy moje łzy
Chyba że je już na zawsze weźmiesz ty
Moje uda moje oczy moje łzy
Chyba że je już na zawsze weźmiesz ty

Overall Meaning

The lyrics of Brathanki's song "Moje Uda Moje Oczy Moje Łzy" express a strong sense of personal ownership and independence. The singer asserts that no one can claim possession over various parts of their body and emotions. They declare that no one can own their eyelashes, eyelids, tears, lips, chest, confessions, or complaints. They also emphasize that no one can dictate their actions or control their life. The singer asserts their freedom to sleep when they wish, to speak when they want to, and to pursue their dreams and desires.


The lyrics convey a message of self-empowerment and individuality. The singer challenges any attempts to restrict or possess their personal experiences, emotions, and physical attributes. They assert their right to make mistakes, face failures, stay awake when needed, and indulge in daydreams when necessary.


Overall, the song seems to be a declaration of personal autonomy and a reminder that no one should have ownership over an individual's body, emotions, or life choices.


Line by Line Meaning

Nikt nie może mieć na własność
No one can possess


Moich rzęs i moich powiek
my eyelashes and my eyelids


Usnę kiedy zechcę zasnać
I will fall asleep when I want to


Skończę kiedy koniec powiem
I will finish when I say it's the end


Nikt nie może mieć w swej szafie
No one can have in their closet


Moich łez i moich westchnień
my tears and my sighs


Tęsknić tak jak nikt potrafię
Longing like no one else can


Kiedy za miłością tęsknię
When I long for love


Nikt nie może mieć na własność moich warg
No one can possess my lips


Moich piersi moich wyznań moich skarg
my chest, my confessions, my complaints


Moje uda moje oczy moje łzy
My thighs, my eyes, my tears


Chyba że je już na zawsze weźmiesz ty
Unless you take them forever


Nikt nie będzie mi układać
No one will arrange for me


Moich dni i moich kiecek
my days and my outfits


Gadam kiedy zechcę gadać
I talk when I want to talk


Spadam kiedy w przepaść lecę
I run away when I'm falling into an abyss


Nikt nie będzie mi zabraniać
No one will forbid me


Błędów mych i mych porażek
my mistakes and my failures


Nie śpię gdy mam dosyć spania
I don't sleep when I've had enough sleep


Marzę gdy mi trzeba marzeń
I dream when I need dreams
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found