Prawie jak Cyganie
Brathanki Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Ja Ci wywróżę złote lata
Przepowiem Ci najlepszy los
Wszystko się sprawdzi zaraz co do słowa
Zdobędziesz moc nie z tego świata
Pokonasz łatwo wszelkie zło
I życie zacznie toczyć się od nowa

Prawie jak cyganie
Przepowiemy i się stanie
Że na zawsze miłość złączy nas
Uwierzymy i się uda
Mocna wiara czyni cuda

Zwabie cię kiedyś do mnie nocą
Pozwolę zaczarować się
Rzucimy urok na siebie nawzajem
I uwierzymy zaufamy
Że każde z nas naprawdę chce
Bo w gruncie rzeczy co nam pozostaje

Prawie jak cyganie
Przepowiemy i się stanie
Że na zawsze miłość złączy nas
Uwierzymy i się uda
Mocna wiara czyni cuda

Prawie jak cyganie
Przepowiemy i się stanie
Że na zawsze miłość złączy nas
Uwierzymy i się uda
Mocna wiara czyni cuda

Prawie jak cyganie
Przepowiemy i się stanie
Że na zawsze miłość złączy nas
Uwierzymy i się uda
Mocna wiara czyni cuda

Overall Meaning

The lyrics to Brathanki's song "Prawie jak Cyganie" speak of the power of belief, hope, and the possibility of a brighter future. The singer promises to predict golden years and the best fate for the listener, assuring that everything will come true as spoken. They assure that the listener will acquire an otherworldly power, easily overcoming any evil and that life will start anew.


The chorus emphasizes the similarity to gypsies, implying that they too possess the ability to predict the future and make it a reality. They proclaim that their love will be forever united, brought together by their belief and determination. They highlight the idea that strong faith can make miracles happen.


In the second verse, the singer entices the listener to come to them one night, allowing themselves to be enchanted. They promise to cast a spell on each other, trusting and believing that both of them truly desire it. Ultimately, they acknowledge that despite everything, what remains is the fact that they both want the same thing.


Overall, the song portrays a sense of optimism, magic, and the power of faith in shaping one's destiny and love.


Line by Line Meaning

Ja Ci wywróżę złote lata
I will predict golden years for you


Przepowiem Ci najlepszy los
I will foretell your best fate


Wszystko się sprawdzi zaraz co do słowa
Everything will come true instantly, word for word


Zdobędziesz moc nie z tego świata
You will gain power beyond this world


Pokonasz łatwo wszelkie zło
You will easily conquer all evil


I życie zacznie toczyć się od nowa
And life will start anew


Zwabie cię kiedyś do mnie nocą
I will lure you to me one night


Pozwolę zaczarować się
I will allow you to be enchanted


Rzucimy urok na siebie nawzajem
We will cast a spell on each other


I uwierzymy zaufamy
And we will believe and trust


Że każde z nas naprawdę chce
That each of us really wants


Bo w gruncie rzeczy co nam pozostaje
Because ultimately, all that remains for us


Prawie jak cyganie
Almost like gypsies


Przepowiemy i się stanie
We will predict and it will happen


Że na zawsze miłość złączy nas
That love will unite us forever


Uwierzymy i się uda
We will believe and succeed


Mocna wiara czyni cuda
Strong faith works miracles
Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@monisiaaag

najpiękniejszy utwór jak dla mnie z całej płyty...

@agnieszkadyk-florkowska2417

:)

More Versions