Władek mrowca piekarz
Brathanki Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴  Line by Line Meaning ↴

Chłodem w dół powiało od Tatr
Ceprów z gór zwiał wrześniowy wiatr
Ruszyć chciał na koniu od lat
Władek Mrowca w świat

Wreszcie wziął ciupagę i bat
Sera zjadł i na konia wsiadł
Każdy czuł pragnienie i mus
Widząc Władka kłus

( instrumenty )

W drodze go napadli we trzech
On zaś rzekł , że napadać grzech
Za ten grzech wnet ze wszystkich sił
Batem zbójców zbił

Nie raz stajni nie dał mu nikt
Ktoś go sklął gdy chciał wody łyk
Nieraz popaść ochotę miał
Władek Mrowca w szał

REFREN: ( głos męski Władka Mrowcy Piekarza i głos żeński)
Pięknyś jest świecie pięknyś tak
Że zachwytu słów
Słów nam brak
Pięknyś jest świecie piękny tak
Ale czemuś serc
W sercach brak

Polskę wszerz przejechał i wzdłuż
Piaski plaż i pochyłość wzgórz
Przeżył mróz siarczysty i wiatr
Władek Mrowca z Tatr

Wreszcie gdy uścisnął go brat
Szepnął
W górach najlepszy świat
No i z konia okrutnie rad
Władek Mrowca zsiadł

REFREN: ( głos męski Władka Mrowcy Piekarza i głos żeński)
Pięknyś jest świecie pięknyś tak
Że zachwytu słów

Tekst Zbigniew Książek

Overall Meaning

The song Władek Mrowca piekarz by Brathanki tells the story of Władek Mrowca, a baker from Poland who longs to explore the world beyond the Tatra Mountains. He finally sets out on horseback, armed with a ciupaga (traditional Polish hatchet) and a whip, and is determined to see the world. On his journey, he is attacked by three bandits, but he fights them off and continues on his way. He travels all over Poland, experiencing all the different landscapes, until he is finally reunited with his brother and realizes that the mountains of his homeland are the most beautiful place of all.


The lyrics are full of adventure, bravery, and a love for life. Władek Mrowca represents the courage and determination to explore and experience the world, even in the face of danger and adversity. The song also highlights the beauty of nature and the importance of home and family.


Line by Line Meaning

Chłodem w dół powiało od Tatr
A cold wind blew down from the Tatra Mountains


Ceprów z gór zwiał wrześniowy wiatr
The September wind scattered the leaves of trees from the mountains


Ruszyć chciał na koniu od lat
Władek Mrowca had been longing to go on horseback for years


Władek Mrowca w świat
Władek Mrowca set off into the world


Wreszcie wziął ciupagę i bat
Finally he took his hatchet and a stick


Sera zjadł i na konia wsiadł
He ate some cheese and got on the horse


Każdy czuł pragnienie i mus / Widząc Władka kłus
Everyone felt a desire and need to follow Władek's lead


(instrumenty)
Musical interlude


W drodze go napadli we trzech
Three men attacked him on the way


On zaś rzekł, że napadać grzech
He said that robbing others is a sin


Za ten grzech wnet ze wszystkich sił / Batem zbójców zbił
He punished the robbers by beating them with his stick


Nie raz stajni nie dał mu nikt
No one would let him use their stable at times


Ktoś go sklął gdy chciał wody łyk
Someone scolded him when he wanted to drink water


Nieraz popaść ochotę miał / Władek Mrowca w szał
He sometimes fell into a frenzy of emotion


REFREN: (głos męski Władka Mrowcy Piekarza i głos żeński)
CHORUS: (Władek Mrowca the baker's male and female voice)


Pięknyś jest świecie pięknyś tak
The world is so beautiful


Że zachwytu słów / Słów nam brak
We are speechless with admiration


Ale czemuś serc / W sercach brak
But something is missing in our hearts


Polskę wszerz przejechał i wzdłuż
He traveled across and along Poland


Piaski plaż i pochyłość wzgórz
He encountered sandy beaches and sloping hills


Przeżył mróz siarczysty i wiatr / Władek Mrowca z Tatr
He survived harsh frost and wind, Władek Mrowca from the Tatra Mountains


Wreszcie gdy uścisnął go brat
Finally, when his brother hugged him


Szepnął, / W górach najlepszy świat
He whispered, 'The mountains are the best world'


No i z konia okrutnie rad / Władek Mrowca zsiadł
He gladly dismounted from his horse


REFREN: (głos męski Władka Mrowcy Piekarza i głos żeński)
CHORUS: (Władek Mrowca the baker's male and female voice)


Pięknyś jest świecie pięknyś tak
The world is so beautiful


Że zachwytu słów
We are speechless with admiration
Contributed by Sebastian I. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Versions