Gloria
Bukas Palad Lyrics


Minsan sa isang taon lamang
Maririnig mga tinig ng nagdiriwang
Isang kagalakan ang niñong sumilang
Naghari sa sambayan
Umasa at nagabang
Sa kanya
Sa tinapay ay nagpupugay (Gloria! Gloria!)
Kasabay ng alak at galak (Gloria! Gloria!)
Ating sinasaisip at sinasariwa ang diwa
Ng kapaskuhang kanyang pagsilang
Nang nabuhay ang kalangitan
Sa pagparito nya ay natupad nya ang
Ang pangako ng ama
Nagising sa pagkakahimbing

Contributed by Elena O. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

Agting


on Bituin

Jesus Christ's star that guided the three magis

Rouin Lorenzo


on Ama Namin

christ

More Videos