To Bemoon
DaLu Lyrics


Jump to: Overall Meaning ↴

موهات تو باد وِله، اوجِ هنرِ یه خالِقه
زیباییت منصِفانه نیس، کی گفته خدامون عادِله؟!
عاشِقی دیوونِگیه نمیکِشَتِش عقلِ کسی که عاقله
بزار تو قلبِت بمونَم همیشه اگه هنو داره جا دِلِت
به جا کافه با هم میریم بار، خیابون ولیعصر یا تو فرشته
میچسبه به هم پیشونیامون، دستام محکم دور کَمرت چِفته
سر به سرت میزارم و انگار، حتی حرفایِ عادیمون با هَم فلِرته
با خنده میگی دوس پسرم مارو مثه این شاتایِ تِکیلا گرفته
میرقصیم با هم تو خیابونا، ولی نه دیگه با سازِ اونا
میرقصیم با سازِ تو چون کلِ دنیا پیچیده صِدا تارِ موهات
منتظریم دوباره شهرمون پر فِستیوال بشه تو تابِستونا
میخوابیم رو چمن نگاه میکنیم به آتیش بازی توی آسِمونا
یادمونه، تموم اون شبای تاریکو یادِمونه
خورشید نزدیک بود هر روز، از نور تابوندن به ما جا بِمونه
فکر کردیم آخر راهِمونه، سیاهی اومده بود تا بِمونه
نمیدونستیم روشنایی که میخوایم تو صورتِ مثه ماهِمونه

شبایِ تهران با تو مَست تا آخر شب تو خیابون
بدون ترس میبوسَمت، پر رقصه و پرِ نور
شبایِ تهران وقتی تو پیشِ من نیستی نی آسون
حالا که رفتن همه از اینجا توی قلبم تو بِمون
تو بمون، تو بمون
توی قلبم تو بمون
تو بمون، تو بمون
توی قلبم، توی قلبم

عکس هیشکی دیگه تو ماه نیست، عکس ماه تو صورتِ توعه
من آدم خوشحالی نبودم، خوشحالیم برا بودنِ توعه
اگه بعضی وقتا نمیخندم، برای بودَن دور از توعه
این دنیا برا مَن تنگه، موندَنم بسته به موندَنِ توعه
مثه EVE و WALL-E به آشغالا ندادیم آوانسی
یهویی جیم میشیم میریم جیم، نه دیگه جُداعه نه دیگه سانسی
حالا که نمیتونیم میندازیم، شیر و خط تا انتخاب کنیم شانسی
برج میلاد بریم کنسرت هالزی، یا استادیوم آزادی سنترال سی
زن، مرد، کنار هم، با هم کردیم شبِ طولانیو صُبح
زندگی دوباره باارزشه، خشابا نمیشن خالیو پُر
آزادی بری ولی به غیر اینجا خونه نمیدونی جاییو تو
با اینکه مِیدونه ولی دیگه کسی نمیزنه آزادیو دور
برا من واضحه، همه چی روشنه، همه چی شده رو، صریح
تو یه فرشته ای فقط لنگِ یه دونه دایره رو سری
با هم زنده ایم، با هم میمیریم، میکوبیم پامونو رو زمین
ما آزادیم واسه اینکه از جِسما، کنده شد روح سریع

شبایِ تهران با تو مَست تا آخر شب تو خیابون
بدون ترس میبوسَمت، پر رقصه و پرِ نور
شبایِ تهران وقتی تو پیشِ من نیستی نی آسون
حالا که رفتن همه از اینجا توی قلبم تو بِمون
تو بمون، تو بمون
توی قلبم تو بمون
تو بمون، تو بمون
توی قلبم، توی قلبم

Overall Meaning

The lyrics of DaLu's song "To Bemoon" express a deep longing and devotion for someone. The opening lines convey the idea that their love is beyond beauty and societal judgments. They question the idea of fairness and justice in determining the worth of their beloved. The singer declares their irrational love that defies the rationality of the world. They express their desire to always remain in the heart of their loved one and join them in various places, whether it be a cafe, the streets of Tehran, or even in a heavenly setting. The lyrics depict a strong bond between the two, holding onto each other tightly, and even their ordinary conversations feel like flirting. The singer mentions dancing together on the streets, but now not with the music of others, but with the music of their beloved's hair. They wait for the city to become alive again during the summer festivals and dream of watching fireworks together under the night sky.


The chorus emphasizes the importance of their loved one staying in their heart. The nights of Tehran are described as magical and joyful, filled with dancing and light when their beloved is present. But with their absence, it becomes difficult. The singer urges their loved one to stay, emphasizing their desire for them to stay in their heart. The second verse acknowledges that no one else can compare to their loved one. The singer feels a profound happiness because of their presence, and their absence leads to a lack of smiles and a feeling of longing. They express their fondness for being together, not only physically but also spiritually. The verse references the characters EVE and WALL-E from the animated film, emphasizing how their bond transcends societal norms and they will always be together, even if they can't physically be together. The lyrics also mention wanting to go to a concert or stadium together, highlighting their shared experiences. The bridge reflects on the significance of their relationship, celebrating the freedom and clarity it brings. They see their loved one as an angel but also acknowledge that they have limitations together. They emphasize the bond they share in living and dying together, asserting their liberation from societal expectations and the quickness of their souls.
Contributed by Noah K. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

@user-nk8bu9tj7y

بزودی باید تو ایران بریم کنسرت رپرای محبوبمون:)

@mbi8897

اگه حرومزاده ها کسی رو زنده بزارن چشم

@afshar_akbari

خدا از از دهنت بشنوه بچه

@user-nk8bu9tj7y

@@mbi8897 فعلا اونا دارن کشته میدن اگرم تماشاچی نباشیم کار تمومه

@mehdihosseinpoorsharaf2505

مخصوصا امام حصین

@user-nk8bu9tj7y

@@mehdihosseinpoorsharaf2505 اول به اون خایمال حکومت بگو جیره شو قطع کنه تا بعد

3 More Replies...

@damaghoo1774

این آهنگ از آینده اومده((((:
مرسی دلو جون❤️

@MV2IN

به افتخار سلو :)
کسی ک دلو رو خلق کرد و لیریسیست نسل ۴ رو هدیه داد🔥

@dalu021

Shout out to Arsi♥️

@MUSICAMINM

Movafegham musicaye zibaie dorost mikoni

More Comments

More Versions