Select a track to watch the music video here
0:00
Want to watch more videos for this song? Click this button to skip to the next video.
Click the video to start it
No Videos Found
More Videos
Viejo
by Emeline Michel

nan mitan yon chan kann boygwe
an dominikani
de ayisyen chita lonm batay
pye atè do touni
pandan youn tap pale
youn tape koute
mwen diw yo pat fe bwi
van nan kann nan selman ki tande
sa yo tape di
youn di kouzen mw pral fete ayiti
men yon komisyon wa bay madanm mw pou mw
li di kouzen
son dios pesos
li di kouzen
le wa janbe lakay souw jwenn madanm mwe plase wa bay manman mw li pou mw

kouzen ale, kouzen tounen
ak on nouvel ki bay ke plen
manman mouri mouri sa gen kek ane
gan moun ki di ke se chagren
madanm nan la lila lila lape kenbe
e timoun yo mal okipe
premye a grandi li grandi tankou chwal
ti denye a pa menm sonje papal
hummmmmm

nan mitan yon chan kann boygwe an dominikani
gan de ayisyenk chita lonm batay
pye atè
yo do touni
pandan youn tap pale
youn tape koute
mwenm diw yo yo pat fe bri
van nan kann nan kouri efase
efase sa yo tape di
youn di kouzen
mwen sot fete ayiti
men yon komisyon
madanm ou voye pou ou
li diw kouzen
kozen li lò pouw tounen
li diw kouzen
le wa janbe lakay menm siw pa pot anyen pa kite manchèt ou deyè
kouzen
kouzen
kouzen
kouzen wa pot manchet pouw koupe bayawonn woy
kouzen wa pot manchèt pouw koupe kandelab woy
kozen wa pot manchèt pouw koupe move zèb woy
kouzen wa pot manchèt pouw koupe move zèb woy
hummmm
kouzen
kouzen
kouzen
wa pote manchèt
wa pote manchèt
wa pote manchèt
hummm
koupe bayawonn
koupe kandelab
hummmm
kouzen
kouzen
kouzen

Contributed by Lincoln D. Suggest a correction in the comments box.
Watch artist interviews here.
More Genres
No Artists Found
More Artists Load All
No Tracks Found
No Songs Found
No Albums Found
More Albums Load All
No Artists Found
More Artists Load All
No Songs Found
No Albums Found
More Albums Load All
No Artists Found
More Artists Load All
No Related Genres
More Related Genres Load All
No Artists Found
More Artists Load All
No Albums Found
More Albums Load All
No Songs Found
No Genre Found
More Genres Load All
No Artists Found
More Artists Load All
No Albums Found
More Albums Load All
No Songs Found
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Board not found