Tømmerkoievise
Erik Bye Lyrics


Her er det kaldt og kustli´ Karl
med snø og sno fra nord.
Men langt i sør fins varme land
med palmesus og sol.
Der skulle vi ha vøri Karl.
Vi skulle reist i fjor.
Der skulle vi ha vøri Karl.
Vi skulle reist i fjor.

Du har vel hørt om syden Karl
der kokospalma står
så lang og slank at toppen opp
i sjølve himmel´n når.
Der skulle vi ha vøri Karl
med tigersvansen vår.
Der skulle vi ha vøri Karl
med tigersvansen vår.

Der vekser brød på trea Karl.
Ja, tru meg om du kan.
Å alle drekker palmevin
av store fem-potts spann.
Der skulle vi ha vøri Karl.
Da hadde det gått ann.
Der skulle vi ha vøri Karl.
Da hadde det gått ann.

Der fins det fine jenter Karl.
Dem danser rundt i ring
med blomst i hår
og strå om lend
å ellers ingen ting.
Der skulle vi ha vøri Karl
hos Lola og Lu Ping.
Der skulle vi ha vøri Karl
hos Lola og Lu Ping.

Du sitter stur og stille Karl.
Du jonter på en skrå.
Det er så langt til sydens vår
å palmekysten blå.
Dit skar vi aldri komma Karl
Det kan du lite på.
Dit skar vi aldri komma Karl
Det kan du lite på.

Contributed by Micah K. Suggest a correction in the comments below.
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

Atle Olav Dahl

Dit ska’ vi aldri komma, Kal

– det kan du banne på.

More Videos