Urwis
Farben Lehre Lyrics


Jump to: Overall Meaning | Line by Line Meaning

Wyrwali mi ząb – i co mam teraz robić?
Chciałbym z domu wyjść, ale mnie ciągle boli
Próbuję uciec w sen, wziąłem trzy tabletki i nic
Widzę jak przez mgłę, całą Ciebie bez reszty

I tylko jedno teraz w głowie mam
Realizować taki plan:Ty i ja to jedno
Ja cię dobrze znam
I ty mnie dobrze znasz
To całe sedno
Kiedy czuję to, co czujesz

Ktoś puka do drzwi, a ja na Ciebie czekam
Jednak to nie Ty, czas jak pociąg ucieka
Ząb jak rwał tak rwie, ciągle czuję kleszcze
Co za fatalny dzień, kiedy skończy się wreszcie?

I tylko jedno teraz w głowie mam
Realizować taki plan:

Ty i ja to jedno
Ja cię dobrze znam
I ty mnie dobrze znasz
To całe sedno
Kiedy czuję to, co czujesz

Przychodzi SMS, niestety nie od Ciebie, nie
Niepotrzebny stres, a w głowie mi się
Pilota w ręku mam, po kanałach latam jak ćma
Znowu jestem sam, a Ty na końcu świata

I tylko jedno teraz w głowie mam
Realizować taki plan:

Ty i ja to jedno
Ja cię dobrze znam
I ty mnie dobrze znasz

To całe sedno
Kiedy czuję to, co czujesz

Overall Meaning

The lyrics of Farben Lehre's song Urwis speak of a feeling of frustration, pain, and longing for connection. The narrator has had a tooth pulled, which is causing them great physical discomfort. They try to escape the pain by taking sleeping pills, but to no avail. Through a fog of medication, they imagine their lover and the deep connection they feel, but are interrupted by someone at the door who isn't their lover. The narrator's only solace is their belief that they understand each other completely, even though they are physically separated.


The lyrics are filled with images of distance and longing. The narrator is physically trapped in their home, unable to leave because of their pain. Meanwhile, their lover is far away, perhaps on the other side of the world, as indicated by the line, "You are at the end of the world." The tooth that's been pulled is a symbol of the pain and loss that the narrator feels. They imagine that their connection to their lover is so strong that they are "one," but this only highlights the distance that separates them.


Overall, the song captures a sense of isolation and longing. Despite the pain and frustration, the narrator holds onto the belief that their love is real and enduring. It's a powerful message that speaks to the human need for connection and the pain of separation.


Line by Line Meaning

Wyrwali mi ząb – i co mam teraz robić?
Someone pulled out my tooth - what am I supposed to do now?


Chciałbym z domu wyjść, ale mnie ciągle boli
I want to leave the house, but I still have pain


Próbuję uciec w sen, wziąłem trzy tabletki i nic
I'm trying to escape in sleep, I took three pills and nothing


Widzę jak przez mgłę, całą Ciebie bez reszty
I see you completely, as if through a fog


Ktoś puka do drzwi, a ja na Ciebie czekam
Someone knocks on the door, and I'm waiting for you


Jednak to nie Ty, czas jak pociąg ucieka
However, it's not you, time is running away like a train


Ząb jak rwał tak rwie, ciągle czuję kleszcze
My tooth still hurts like it's being ripped out


Co za fatalny dzień, kiedy skończy się wreszcie?
What a fatal day, when will it finally end?


Przychodzi SMS, niestety nie od Ciebie, nie
I receive a text message, unfortunately not from you


Niepotrzebny stres, a w głowie mi się
Unnecessary stress, and it's in my head


Pilota w ręku mam, po kanałach latam jak ćma
I have a remote control in my hand, I fly through channels like a moth


Znowu jestem sam, a Ty na końcu świata
I'm alone again, and you're at the end of the world


Ty i ja to jedno
You and I are one


Ja cię dobrze znam
I know you well


I ty mnie dobrze znasz
And you know me well


To całe sedno
That's the whole point


Kiedy czuję to, co czujesz
When I feel what you feel


I tylko jedno teraz w głowie mam
And I only have one thing in my head now


Realizować taki plan:
To execute such a plan:
Contributed by Elizabeth N. Suggest a correction in the comments below.
To comment on or correct specific content, highlight it

Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found
Comments from YouTube:

adam janicki

jest ogień <3

SzymQ2007

Najlepszy kawałek na płycie

Andrzej Krzeminski

Kocham to 🤩🤩😍😍😀

rynash_

pozdrowienia dla mojej dziewczyny ;)

Paweł Konecki

Klasa

More Videos