Moja Pieszczotka
Frédéric Chopin Lyrics


Moja pieszczotka gdy w wesołej chwili
Pocznie szczebiotać i kwilić i gruchać
Tak mile grucha szczebioce i kwili
Że nie chcąc słówka żadnego postradać
Nie śmiem przerywać nie śmiem nie śmiem odpowiadać
I tylko chciałbym słuchać słuchać słuchać
I tylko chciałbym słuchać słuchać słuchać

Lecz mowy żywość gdy oczki z apali
I pocznie mocniej jagody różować
Perłowe ząbki błysną śród korali
Ach! wtenczas śmielej w oczęta poglądam
Usta pomykam i słuchać nie żądam
Tylko całować całować całować całować

Lyrics © O/B/O APRA AMCOS

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind
To comment on specific lyrics, highlight them
Genre not found
Artist not found
Album not found
Song not found

More Videos